ANAF, BNR și ONPCSB sunt responsabile de implementarea sancțiunilor. Cine are informații despre bunuri ori tranzacții în care sunt implicate persoane/entități desemnate are obligația să anunțe ANAF

ANAF, BNR și ONPCSB sunt responsabile de implementarea sancțiunilor. Cine are informații despre bunuri ori tranzacții în care sunt implicate persoane/entități desemnate are obligația să anunțe ANAF
scris 3 mar 2022

ANAF, BNR și Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) sunt unele dintre instituțiile responsabile de implementarea în România a sancțiunilor economice, inclusiv cele financiare, hotărâte împotriva Rusiei. În timp ce ONPCSB afirmă că are în principal rolul de a informa asupra sancțiunilor, ANAF și BNR sunt instituțiile care ar trebui să urmărească activ punerea în practică a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Orice persoană din România care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate, are obligația de a înștiința autoritatea competentă - ANAF.

ANAF și ONPCSB sunt în subordinea Ministerului Finanțelor.

ONPCSB afirmă că nu este în mod direct implicat în implementarea sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, dar întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea informării în regim de urgență asupra instituirii acestor sancțiuni și va colabora, în limitele competențelor sale, cu toate autoritățile și instituțiile reprezentate în Consiliul interinstituțional.

Deși nu precizează acest lucru, Oficiul deține expertiză și informații obținute în activitățile de combatere a spălării banilor și de identificare a beneficiarilor reali ai unor activități economice, importante în actualul context.

Profit.ro a anunțat recent, citând surse, că Ministerul Finanțelor, prin intermediul mai multor structuri, printre care și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), a inițiat mai multe analize privind impactul războiului din Ucraina asupra economiei României, fiind verificat și modul în care sancțiunile anunțate de Comisia Europeană și un număr de state vor afecta companiile cu acționari ruși din România, inclusiv persoane aflate pe lista sancțiunilor, precum și expunerea sectorului bancar față de aceste companii.

Ce costuri presupun investițiile în acțiuni din SUA ca Tesla sau Apple, din România? Atenție la alegerea brokerului: comision zero nu înseamnă gratis! CITEȘTE ȘI Ce costuri presupun investițiile în acțiuni din SUA ca Tesla sau Apple, din România? Atenție la alegerea brokerului: comision zero nu înseamnă gratis!

Potrivit ONPSCB, cele mai importante atribuții în aplicarea sancțiunilor le au ANAF și BNR.

"Trebuie subliniat faptul că sancțiunile instituite începând cu data de 23.02.2022 vizează blocarea fondurilor sau a resurselor economice, caz în care institutia competentă să soluționeze înștiințări sau cereri este ANAF. Mai mult, deoarece majoritatea tranzacțiilor financiare se desfășoară prin intermediul instituțiilor de credit, este de așteptat ca acest sector supravegheat de BNR să fie în mod deosebit implicat în implementarea sancțiunilor instituite în contextul acestui conflict. Trebuie precizat faptul că, potrivit legislației în domeniul spălării banilor/finanțării terorismului, suprevegherea institutiilor de credit (bănci) și a instituțiilor financiare se realizează de BNR, respectiv ASF, autorități reprezentate în cadrul Consiliului interinstituțional, înființat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancțiunilor internaționale", a transmis ONPCSB pentru Profit.ro.

Din punct de vedere instituțional, toate instituțiile și autoritățile cu competențe în domeniu monitorizează situația recentă și colaborează operațional, dacă este cazul, pentru soluționarea oricăror posibile situații deosebite în cadrul Consiliului interinstituțional, înființat la nivel MAE.

Pentru entitățile care trebuie să respecte aceste sancțiuni de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, este esențială informarea permanentă prin consultarea listelor disponibile pe site-urilor instituțiilor publice și aplicarea de măsuri de cunoaștere a clientelei care să le permită să identifice dacă se află în situația stabilită la art. 7 din OUG 202/2008, precizează ONPCSB.

"Cu alte cuvinte, orice persoană care are date și informații despre persoane sau entități desemnate, care deține sau are sub control bunuri ori care are date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități desemnate are obligația de a înștiința autoritatea competentă - ANAF din momentul în care ia cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea. OUG 202/2008 stabilește, în egală măsură, procedura de acordare a unor derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și posibilitatea rectificării erorilor de identificare. Așadar, raportat la întrebările dumneavoastră concrete, precizăm că Oficiul nu este în mod direct implicat în implementarea sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, dar întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea informării în regim de urgență asupra instituirii acestor sancțiuni și va colabora, în limitele competențelor sale, cu toate autoritățile și instituțiile reprezentate în Consiliul interinstituțional", arată instituția.

Entități supravegheate de ONPCSB

  • instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul General al BNR și care nu au statut de instituție de plată/instituție emitentă de monedă electronică,
  • instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al BNR (case de amanet, case de ajutor reciproc și entități fără scop patrimonial) precum și casele de schimb valutar și furnizorii de servicii postale care prestează servicii de plata,
  • furnizorii de servicii de jocuri de noroc ,
  • auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală,
  • notarii publici, avocații, executorii judecătorești, practicieni in insolventă, alte persoane care exercită profesii juridice liberale, furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la lit. e) și f),
  • furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, furnizorii de portofele digitale,
  • agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult, alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;
  • persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
  • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult

 

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
onpcsb
bnr
sanctiuni