ANAF modifică șase declarații privind impozitul pe venit și contribuțiile

ANAF modifică șase declarații privind impozitul pe venit și contribuțiile
scris 2 dec 2015

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va modifica, potrivit unui proiect de ordin, conținutul a șase tipuri de formulare referitoare la impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Odată cu intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care aduc noutăți atât în cazul impozitului pe venit, cât și a contribuțiilor sociale, sunt adaptate și formularele de declarație. Modificările care sunt preluate în formulare vizează:

redefinirea sau redenumirea unor activități;

modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit estimat și a termenului de înregistrare a contractelor privind cedarea folosinței bunurilor;
evidențierea unor venituri scutite la plata impozitului pe venit;
posibilitatea virării sumei de 2% din impozitul anual pe venitul din salarii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și în cazul contribuabililor care își desfășoară activitatea în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, precum și persoanelor fizice române care obțin venituri din salarii, ca urmare a activității desfășurate la misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România;
introducerea unei noi categorii de venit, respectiv pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
modificarea termenului de contestare a deciziei de impunere, etc.
Formularele vor cuprinde următoarele noutăți:

Formularul 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit”:

eliminarea tipului de venit din activități comerciale și introducerea tipului de venit din activități de producție, comerț, prestări servicii;
redenumirea tipului de venituri din profesii libere ca venituri din profesii liberale;
introducerea unor informații privind contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, scutiți de la plata impozitului pe venit;
introducerea unor informații privind persoanele care realizează venituri din pensii în alte state, în vederea stabilirii plăților anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate;
introducerea unor informații privind recalcularea plăților anticipate reprezentând contribuții sociale, potrivit legii;
modificarea termenului de depunere a declarației;
modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare
Formularul 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit"

EXCLUSIV Fiscul, obligat să aducă dovezi când acuză firmele de fraudă. Prevederea încurcă planul de încasări CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Fiscul, obligat să aducă dovezi când acuză firmele de fraudă. Prevederea încurcă planul de încasări

s-a propus introducerea unor informații privind contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, scutiți de la plata impozitului pe venit, precum și modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare ale acestuia.
Formularul 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale":

eliminarea tipului de venit din activități comerciale și introducerea tipului de venit din activități de producție, comerț, prestări servicii;
redenumirea tipului de venituri din profesii libere ca venituri din profesii liberale;
modificarea termenului de depunere a declarației;
modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare.
Formularul 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România"

introducerea unui rând nou în conținutul declarației privind primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și modificarea corespunzătoare a instrucțiunilor de completare ale acestuia.
Formularul 260 "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale" 

Formularul 222 "Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate" au fost actualizați o serie de indicatori, precum și termenul de contestare.

viewscnt
Afla mai multe despre
declarații fiscale
formulare
anaf
impozit pe venit
contribuții