ANAF vrea să introducă seminare online interactive, care să permită audienței să trimită întrebări în timp real

ANAF vrea să introducă seminare online interactive, care să permită audienței să trimită întrebări în timp real
scris 17 mai 2019

ANAF intenționează ca în perioada următoare să dezvolte un nou serviciu, "Seminare Web", interactiv, sub forma prezentărilor, cursurilor, conferințelor desfășurate prin Internet, la care audiența participă în mod activ putând adresa lectorilor întrebări în timp real.

Obiectivul este prevăzut într-un document publicat recent de Ministerul Finanțelor și este considerat un serviciu care ar veni în sprijinul contribuabililor.

În prezent, ANAF nu are un astfel de serviciu pentru sprijinul contribuabililor.

Printre serviciile oarecum similare pe care ANAF le pune la dispoziție acum se numără sesiunile organizate pe Facebook, în cadrul cărora răspunde întrebărilor adresate de contribuabili, întânirile organizate cu contribuabilii, serviciul de callcenter și cel de audiențe.

Serviciul de "Seminare Web" este unul dintre obiectivele prevăzute de ANAF pentru perioada 2019-2022.

ULTIMA ORĂ Finanțele se răzgândesc: Declarația unică va putea fi depusă și pe hârtie, nu doar online CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Finanțele se răzgândesc: Declarația unică va putea fi depusă și pe hârtie, nu doar online

Obiectivele strategice ale ANAF pentru perioada 2019 - 2022

Obiectivele strategice ale ANAF în perioada 2019 - 2022 presupun acțiuni prioritare pe următoarele direcții: creșterea conformării voluntare, reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane, îmbunătățirea relației cu contribuabilii, creșterea eficienței colectării, modernizarea agenției.

Pentru îmbunătățirea conformării voluntare este vizată crearea condițiilor tehnice și procedurale pentru plata tuturor obligațiilor fiscale prin toate instrumentele bancare (modernizarea procedurilor și instrumentelor destinate cetățenilor pentru înregistrarea și achitarea obligațiilor fiscale prin constituirea și publicarea registrului electronic al impozitelor, taxelor locale și altor contribuții; asistență fiscală digitalizată pentru contribuabili). În plus, este promovată posibilitatea de acordare a înlesnirilor la plată.

Totodată este vizată creșterea conformării voluntareîn domeniul prețurilor de transfer prin prevenirea erodării bazei impozabile prin promovarea posibilităților de emitere a acordurilor de preț în avans unilaterale/bilaterale/multilaterale precum și a posibilităților de inițiere a procedurii amiabile în cazul tranzacțiilor ajustate urmare actelor fiscale emise de autorități fiscale din alte jurisdicții.

Teodorovici reacționează la informațiile Profit.ro privind somațiile de plată în care sumele sunt triplate CITEȘTE ȘI Teodorovici reacționează la informațiile Profit.ro privind somațiile de plată în care sumele sunt triplate

În domeniul reducerii evaziunii fiscale și a economiei subterane vor fi continuate acțiuni precum: introducerea programului de testare aleatorie a conformării prin controale fiscale, combaterea evaziunii fiscale în domeniul TVA, inclusiv a fraudei transfrontaliere în acest domeniu, acțiuni de control pentru impulsionarea dotării operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic și emiterii de bonuri fiscale, combaterea fraudelor vamale.

În domeniul antifraudei fiscale se urmărește creșterea ponderii controalelor dedicate destructurării lanțurilor evazioniste și eliminarea din sistem a firmelor „fantomă” și intensificarea utilizării instrumentelor de cooperare administrativă în materie de TVA inclusiv a controalelor multilaterale. Vor fi revizuite procedurile antifraudă în conformitate cu modelul european de management al riscurilor.

În vederea îmbunătățirii cadrului metodologic și procedural necesar diminuării subdeclarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor va fi dezvoltat un program de pregătire modular pentru inspecția fiscală. Totodată, în colaborare cu MFP, ANAF va dezvolta un sistem de soluții idividuale anticipate pentru domenii fiscale complexe.

ANAF atrage atenția persoanelor fără venituri că trebuie să depună Declarația Unică pentru a fi asigurate în sistemul public de sănătate CITEȘTE ȘI ANAF atrage atenția persoanelor fără venituri că trebuie să depună Declarația Unică pentru a fi asigurate în sistemul public de sănătate

Îmbunătățirea relației cu contribuabilii se va realiza prin creștereacalității serviciilor destinate contribuabililor, creșterea transparenței instituției și a rolului de prevenție și reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor în urma simplificării cadrului administrativ, încurajării migrării contribuabililor în mediul electronic și dezvoltării funcționalitățilorSpațiului Privat Virtual.

În sprijinul contribuabililor va fi dezvoltat un nou serviciu, „Seminare Web”, interactiv, sub forma prezentărilor, cursurilor, conferințelor desfășurate prin Internet (World Wide Web), la care audiența participă în mod activ putând adresa lectorilor întrebări în timp real.

În ceea ce privește creșterea eficienței colectării, în vederea eficientizării activității de administrare, se are în vedere maximizarea implicării ANAF în stabilirea cadrului legal prin elaborarea unui plan de comunicare externă. Totodată, va fi elaborată o strategie privind recuperarea arieratelor. De asemenea se are în vedere îmbunătățirea modalității de prognozare și raportare a veniturilor fiscale.

Modernizarea agenției are în vedere acțiuni ce vor avea ca efect reducerea costului colectării veniturilor bugetare: menținerea unui sistem eficient de planificare a forței de muncă necesară asigurării alocării optimului de angajați, consolidarea politicilor și practicilor de formare și dezvoltare a angajaților precum și elaborarea și implementarea de programe de formare de leadership, modernizarea birourilor vamale.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
seminare web
intrebari