Angajații Fiscului care participă la obținerea unor rezultate performante ar putea fi premiați - proiect

Angajații Fiscului care participă la obținerea unor rezultate performante ar putea fi premiați - proiect
scris 28 dec 2017

Agenția Națională de Administrare Fiscală va putea reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele obținute în urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului Fiscului, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Aceeasi prevedere a fost avansată la începutul lunii decembrie, prezentată atunci în premieră de Profit.ro. La acel moment, premierea era inclusă în proiectul care reincriminează cu închisoarea neplata contribuțiilor reținute la sursă, iar acum a fost preluată și transpusă, cu același conținut, într-un act normativ separat.

"Începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând: impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală; repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită. (...) Prin derogare de la prevederile art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activității prevăzute la art.1, alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală", se precizează în proiectul de act normativ.

Finanțele amână plata contribuțiilor, TVA și impozitului pe profit în cont unic la Trezorerie. În paralel lucrează la reincriminarea penală a neplății contribuțiilor CITEȘTE ȘI Finanțele amână plata contribuțiilor, TVA și impozitului pe profit în cont unic la Trezorerie. În paralel lucrează la reincriminarea penală a neplății contribuțiilor

Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în același exercițiu financiar.

Potrivit inițiatorilor, proiectul de act normativ este destinat majorării veniturilor bugetare, pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar sub 3% din produsul intern brut, având în vedere necesitatea menținerii cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită buna funcționare a serviciilor publice.

În condițiile în care nu se mai poate pune problema unei majorări a veniturilor bugetare prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau al cetățenilor, autorii ordonanței vorbesc despre un sistem de "cointeresare" a personalului Fiscului care participă la obținerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei creșteri semnificative și constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
fisc
venituri
ministerul finantelor