Execuția bugetului după 11 luni: cheltuieli de personal în creștere cu peste 21%, cheltuieli cu investiții limitate. Finanțele asigură că au recuperat din încasări la TVA

Execuția bugetului după 11 luni: cheltuieli de personal în creștere cu peste 21%, cheltuieli cu investiții limitate. Finanțele asigură că au recuperat din încasări la TVA
scris 27 dec 2017

Execuția bugetului general consolidat pe primele 11 luni s-a încheiat cu un deficit de 10,2 miliarde lei (1,21% din PIB) față de 5,5 miliarde lei (0,72% din PIB) înregistrat la aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile de personal crescând cu 21,3%, la 62,4 miliarde lei (7,4% din PIB), ca efect al majorărilor salariale, iar cele pentru investiții, fiind limitate la 17,5 miliarde lei (2,1% din PIB).

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 228,2 miliarde lei, reprezentând 27,1% din PIB, au fost cu 11,0% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. S-au înregistrat creșteri față de anul trecut la încasările din contribuțiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii și venit (+8,5%) și din veniturile nefiscale (+22,1%).

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au scăzut cu 11,1% față de perioada similară din 2016, scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la

1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcții speciale.

Încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 39,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unicde asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, Finanțele vorbesc de o recuperare în ultimele luni a decalajului înregistrat în primul semestru la nivelul
încasărilor, cu o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului 2016, respectiv cu 1,5%, în condițiile în care încasările au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, măsură care s-a reflectat în încasările din luna februarie 2016, cât și de reducerea din februarie 2017 a cotei standard de TVA de la 20% la 19%.

Încasările din accize au fost cu 3,5% mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, fiind influențate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse
energetice începând cu 1 ianuarie 2017.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 13,8 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 238,4 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 12,9% față de primele unsprezece luni ale anului trecut.

Cheltuielile de personal au crescut cu 21,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului
2016. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea reflectându-se la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la bugetele locale și bugetele instituțiilor autofinanțate.

Dobânzile sunt cu 0,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Subvențiile sunt în scădere cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând 0,6% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,9%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum și măsurile ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 17,5 miliarde lei, respectiv 2,1% din PIB. 

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
executia