Bugetul de pensii crește cu 12,6% și trece pentru prima dată de 100 miliarde de lei. Subvenția de la bugetul de stat scade în 2023 și este mai mică decât fondurile redirecționate către Pilonul II

Bugetul de pensii crește cu 12,6% și trece pentru prima dată de 100 miliarde de lei. Subvenția de la bugetul de stat scade în 2023 și este mai mică decât fondurile redirecționate către Pilonul II
scris 6 dec 2022

Sistemul public de pensii va avea la dispoziție venituri de 111,7 miliarde de lei, în creștere cu 12,6% față de anul acesta și pentru prima dată peste pragul de 100 de miliarde de lei, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul Finanțelor. Subvenția de la bugetul de stat către sistemul de pensii pentru echilibrare scade cu 8,5%, de la 11,74 miliarde de lei anul acesta la 10,74 miliarde de lei anul următor.

În 2023, suma primită ca subvenție de către sistemul public de la bugetul de stat este mai mică decât cea care este redirecționată către Pilonul II. Astfel, veniturile sistemului public de pensii (Pilonul I) sunt diminuate cu suma de 12,68 miliarde lei aferentă transferului către Pilonului II de pensii administrate privat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Venituri

Pentru 2023, din totalul veniturilor bugetare estimate la 111,7 miliarde lei, 90,1% urmează să se încaseze din contribuții de asigurări, 9,6% din subvenții de la bugetul de stat și 0,3% din venituri nefiscale și sume primite de la Uniunea Europeană. În 2023 subvenția de la bugetul de stat pentru echilibrare este de 10,746 miliarde lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 111,5 miliarde lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) și 199,82 milioane lei aferente sistemului asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

DOCUMENT Proiectul de buget se bazează inclusiv pe modificarea modului de calcul al impozitelor și taxelor pe proprietate, deși Parlamentul tocmai a decis altceva, iar CCR încă nu s-a pronunțat CITEȘTE ȘI DOCUMENT Proiectul de buget se bazează inclusiv pe modificarea modului de calcul al impozitelor și taxelor pe proprietate, deși Parlamentul tocmai a decis altceva, iar CCR încă nu s-a pronunțat

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, sunt diminuate cu suma de 12,68 miliarde lei aferentă Pilonului II de pensii. În prezent, cota de contribuție la Pilonul II, administrat privat, este de 3,75%.

Cheltuieli

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 111,657 miliarde lei, din care 111,5 miliarde lei pentru sistemul public de pensii (99,9%) și 155,45 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,1%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,7% vor fi alocate pentru asistență socială și 1,3% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile inclusiv din PNRR, alte cheltuieli și active nefinanciare).

Fondurile destinate plății pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2023 sunt în sumă de 107,936 miliarde lei, respectiv 6,95% din PIB. Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, 86,8% vor fi alocate pentru asistență socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), și 13,2% pentru funcționarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri și servicii, dobânzi, alte cheltuieli și active nefinanciare).

Costul orar al forței de muncă a crescut ușor CITEȘTE ȘI Costul orar al forței de muncă a crescut ușor

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2023 cu un excedent în sumă de 44,36 milioane lei aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj

Venituri

Pentru 2023 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj au fost estimate la 4,03 miliarde lei, din care 38,7% vor proveni din cota parte din contribuția asiguratorie pentru muncă destinată finanțării sistemului de asigurări pentru șomaj, 46% din cotă parte din contribuția asiguratorie pentru muncă destinată finanțării fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 11,2% din sume primite de la Uniunea Europeană, 3% din subvenții de echilibrare de la bugetul de stat și 1,1% din venituri nefiscale și alte venituri.

Din totalul veniturilor bugetare, 2,157 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (53,5%) și 1,877 miliarde lei aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (46,5%).

Cheltuieli

Pentru 2023, prin bugetul asigurărilor pentru șomaj s-a prevăzut finanțarea unor cheltuieli în sumă totală de 2,18 miliarde ei, din care 2,157 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (98,9%) și 23,97 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (1,1%).

viewscnt
Afla mai multe despre
buget de pensii
pensii
pilonul i
pilonul ii
sistemul public de pensii
subventie pensii