Câștigul salarial mediu net a crescut

Câștigul salarial mediu net a crescut
scris 10 nov 2020

 

Câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,4% în septembrie față de august, la 3.321 lei, și cu 7,8% față de septembrie 2019, valorile cele mai mari înregistrându-se în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (7.879 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.753 lei), arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scrie News.ro.

”În luna septembrie 2020, câștigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4%) mai mare decât în luna august 2020. Câștigul salarial mediu nominal net a fost 3.321 lei, în creștere față de luna precedentă cu 46 lei (+1,4%). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (7.879 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.753 lei)”, arată datele INS.

Declarația semestrială la microîntreprinderi - eliminată CITEȘTE ȘI Declarația semestrială la microîntreprinderi - eliminată

În septembrie, comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,8%.

Indicele câștigului salarial real a fost 105,2% pentru luna septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului precedent. Indicele câștigului salarial real a fost 101,5% pentru luna septembrie 2020 față de luna precedentă.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 223,8%, cu 3,4 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna august 2020.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna septembrie 2020, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut față de luna precedentă ca urmarea acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, prin continuarea aplicării măsurilor de relaxare, a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), precum și a disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteriale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuniCAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 18,8% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, respectiv 18% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului; între 5% și 9% în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, transporturi aeriene, alte activități extractive, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor textile, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor; între 3% și 5% în fabricarea produselor din tutun, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, captarea, tratarea și distribuția apei, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrǎri audio și activități de editare muzicalǎ (inclusiv activități de difuzare și transmitere de programe), fabricarea altor mijloace detransport, activități de poștă și de curier, alte activități industriale n.c.a., activități de servicii anexe extracției, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; între 2,5% și 3% în hoteluri și restaurante,cercetare-dezvoltare, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), fabricarea echipamentelor electrice, tranzacții imobiliare.

DOCUMENT Șomajul tehnic și programul Kurzarbeit - prelungite de Guvern până la jumătatea anului viitor CITEȘTE ȘI DOCUMENT Șomajul tehnic și programul Kurzarbeit - prelungite de Guvern până la jumătatea anului viitor

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august 2020 de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 7,1% în extracția minereurilor metalifere; între 1,5% și 3% în fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, fabricarea băuturilor, telecomunicații, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), colectarea și epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă înînvățământ (+5,2%), ca urmare a reluării plății unor drepturi salariale ce nu se acordă pe perioada concediilor de odihnă, inclusiv a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice.

Câștigul salarial mediu net a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă în sănătate și asistență socială (-2,1%), respectiv în administrație publică (-1,1%).

Câștigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net și alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii,sumele plătite retroactiv ca urmare a câștigării în instanță a drepturilor bănești aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaților.

”În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acuratețe, completitudine și comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăților apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăți au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unități economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituțiile cu atribuții în domeniu, de suspendarea temporară a activității unui număr semnificativ de unități economico-sociale sau chiar de încetarea activității unora dintre acestea”, arată datele INS.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
salariu
ins