CONFIRMARE Finanțele anunță deficit de 4,64% din PIB la 11 luni. Pe surse, Guvernul transmite că, pentru tot anul, deficitul ar putea fi de 5,7% cash și 5,9% ESA

CONFIRMARE Finanțele anunță deficit de 4,64% din PIB la 11 luni. Pe surse, Guvernul transmite că, pentru tot anul, deficitul ar putea fi de 5,7% cash și 5,9% ESA
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 28 dec 2023

Deficitul bugetar pentru primele 11 luni s-a situat la 73,55 miliarde lei, respectiv 4,64% din PIB, față de deficitul de 58,7 miliarde lei, respectiv 4,19% din PIB, aferent celor 11 luni ale anului 2022. Profit.ro a anunțat încă de la începutul lunii decembrie nivelul deficitului pentru primele 11 luni. Deși în acest interval Guvernul a ținut cheltuielile sub control și lăsa impresia că ar putea să se încadreze în ținta de deficit cash de 5,5% din PIB pentru tot anul, în decembrie a dat drumul cheltuielilor. Pe surse, de la nivelul Guvernului se transmite că deficitul bugetar s-ar putea situa la 5,7% din PIB cash și la 5,9% din PIB în termeni ESA.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale

Deficitul ESA, care ține cont și de obligațiile pe care Guvernul le amână la plată, cum ar fi facturi lăsate pe anul următor, este important, întrucât acesta este indicatorul folosit de Comisia Europeană în cadrul procedurii de deficit excesiv. România este singurul stat UE în această procedură, astfel că orice depășire a țintelor de deficit asumate trebuie discutate cu Comisia. Pentru anul acesta, guvernanții și reprezentanții CE au convenit în vară modificarea țintei de deficit bugetar de la 4,4% din PIB la 5,5-5,7%.

Venituri

Veniturile totale au însumat 464,95 miliarde lei în primele unsprezece luni ale anului, în creștere cu 11,8% (an/an). Dinamica acestora a fost susținută în principal de evoluția încasărilor din fonduri europene, impozitul pe salarii și venit și contribuții de asigurări. De asemenea, au fost consemnate evoluții favorabile, însă mai temperate, și în cazul veniturilor din impozitul pe profit si TVA.

EXCLUSIV DOCUMENT Unii bugetari nu primesc majorarea de 5% din ianuarie. Se amână reorganizarea și la agenții/autorități/instituții autonome din subordinea Parlamentului. UPDATE Ministerul confirmă CITEȘTE ȘI EXCLUSIV DOCUMENT Unii bugetari nu primesc majorarea de 5% din ianuarie. Se amână reorganizarea și la agenții/autorități/instituții autonome din subordinea Parlamentului. UPDATE Ministerul confirmă

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 36,76 miliarde lei, înregistrând o creștere de 21,3% (an/an), determinată de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (47,7%) și impozitul pe veniturile din pensii (42,9%), încasările aferente declarației unice consemnând, de asemenea, o dinamică pozitivă, de 11,6%. Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au înregistrat un avans de 10,9%, sub evoluția fondului de salarii din economie (15,5%), dinamica acestei categorii de încasări fiind influențată de extinderea în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții, de noile măsuri fiscale privind modificarea deducerilor personale introduse prin O.G. nr. 16/2022, respectiv neimpozitarea sumei de 200 lei/lună pentru salariații care încasează salariul minim brut.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 143,51 miliarde lei, în creștere cu 13% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe salarii, dinamica acestora s-a situat sub evoluția fondului de salarii din economie, ca efect al extinderii în sectorul agricol și industria alimentară a facilității acordate salariaților din construcții, conform Legii nr. 135/2022, al măsurii privind încetarea de la plată a CASS pentru veniturile din pensii mai mari de 4.000 lei și restituirea, începând cu 1 martie 2023, a sumei reținute cu titlul de CASS din veniturile din pensii, respectiv neincluderea în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lună pentru angajații care încasează salariul minim brut pe țară.

VIDEO Burduja: ANRE ne spune că plafonarea prețurilor la energie și gaze va costa bugetul de stat doar 3 miliarde de lei în 2024, față de 10 miliarde de lei anul acesta CITEȘTE ȘI VIDEO Burduja: ANRE ne spune că plafonarea prețurilor la energie și gaze va costa bugetul de stat doar 3 miliarde de lei în 2024, față de 10 miliarde de lei anul acesta

Încasările din impozitul pe profit au însumat 28,13 miliarde lei, consemnând o creștere de 10,1% (an/an), susținută de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la agenții economici (12,4%) și de la băncile comerciale (12%), atenuant însă de redirecționarea din impozitul pe profit a sumei de -0,6 miliarde lei pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private (conform Legii nr. 322/2021).

Încasările nete din TVA au înregistrat 94,39 miliarde lei, în creștere cu 10% (an/an). Comparativ cu dinamica înregistrată anul trecut, în primele unsprezece luni a.c. se remarcă o evoluție mai temperată a acestei categorii de venituri, explicată atât de decelerarea bazei macroeconomice relevante (și pe fondul unui efect de bază ridicat aferent anului anterior), cât și de majorarea restituirilor de TVA cu 7,5%, față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (26,6 miliarde lei în ian-nov 2023, comparativ cu 24,8 miliarde lei în ian-nov 2022).

DOCUMENT Se cere scutirea de austeritate a Complexului Energetic Valea Jiului: sute de angajări, plus prime, sporuri, indemnizații și tichete-cadou CITEȘTE ȘI DOCUMENT Se cere scutirea de austeritate a Complexului Energetic Valea Jiului: sute de angajări, plus prime, sporuri, indemnizații și tichete-cadou

Veniturile din accize au însumat 33,64 miliarde lei, consemnând o creștere de 3,7% față denivelul de anul trecut. În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 8,6% (influențat și de creșterea accizei la țigarete de la 1 aprilie 2023), în timp ce dinamica negativă a încasărilor din accizele pentru produsele energetice sa ameliorat (-0,8%), pe fondul evoluției pozitive din noiembrie. Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii (preponderent venituri suplimentare din sectorul energetic) au însumat 16,57 miliarde lei, sporind cu 2,4%, față de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile nefiscale au însumat 39,92 miliarde lei, consemnând un avans de 3,5% (an/an), susținut de încasările din dividende și sumele din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, s-a înregistrat o diminuare a încasărilor din redevențe - pe fondul evoluției descendente a prețurilor energiei, respectiv a vărsămintelor din veniturile nete ale BNR.

eFactură - ANAF și Ministerul Finanțelor organizează în decembrie două webinarii pe această temă CITEȘTE ȘI eFactură - ANAF și Ministerul Finanțelor organizează în decembrie două webinarii pe această temă

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 49,47 miliarde lei, în creștere cu 26,2% (an/an).

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 538,5 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 13,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe cele unsprezece luni ale anului 2023 au înregistrat o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2022, de la 33,9% din PIB la 34,0% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 119,6 miliarde lei, în creștere cu 11,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7,6% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 68,69 miliarde lei, în creștere cu 10,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetele locale, respectiv 10,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 14,4% pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate.

Black Sea Oil & Gas își retrage acuzațiile la adresa României CITEȘTE ȘI Black Sea Oil & Gas își retrage acuzațiile la adresa României

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 30,06 miliarde lei, cu 2,88 miliarde lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 10,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 176,71 miliarde lei în creștere cu 9,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2023, a punctului de pensie cu 12,5%, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv de la 1.586 lei la 1.785 lei, a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 1.000 lei la 1.125 lei, de acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, precum și de acordarea celei de-a 13-a îndemnizații pentru persoanele cu dizabilități sub forma unei îndemnizații compensatorii.

Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele unsprezece luni ale anului 2023, au fost în sumă de 4,35 miliarde lei, precum și de majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2023.

Sindicatul ANCOM, scrisoare către CE: Ajutați-ne să scoatem instituția de sub incidența noilor modificări ale Codului Fiscal. Altfel, independența va fi afectată, operatorii nu vor mai investi suficient, abonamentele se vor scumpi! CITEȘTE ȘI Sindicatul ANCOM, scrisoare către CE: Ajutați-ne să scoatem instituția de sub incidența noilor modificări ale Codului Fiscal. Altfel, independența va fi afectată, operatorii nu vor mai investi suficient, abonamentele se vor scumpi!

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 16,19 miliarde lei, în principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (5,76 miliarde lei) care reprezintă 35,59% din total subvenții.

Alte cheltuieli au fost de 9,07 miliarde lei, reprezentând în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile.

Furnizorii de energie reclamă: Statul e în întârziere cu 6 luni la decontarea plafonării prețurilor. Cât i-a costat să se împrumute și de ce nu se face factoringul promis de ministerul de resort CITEȘTE ȘI Furnizorii de energie reclamă: Statul e în întârziere cu 6 luni la decontarea plafonării prețurilor. Cât i-a costat să se împrumute și de ce nu se face factoringul promis de ministerul de resort

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 57,13 miliarde lei, cu 37,09% mai mari comparativ aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 75,1 miliarde lei, în creștere cu 33,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 56,2 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere a ponderii investițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 58,04% din totalul cheltuielilor pentru investiții.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor