CONFIRMARE Tranzacțiile politicienilor și șefilor firmelor de stat - scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. În pofida schimbărilor pentru acțiuni la purtător, România riscă sancțiuni

CONFIRMARE Tranzacțiile politicienilor și șefilor firmelor de stat - scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. În pofida schimbărilor pentru acțiuni la purtător, România riscă sancțiuni
scris 24 sep 2018

Tranzacțiile comerciale și relațiile de afaceri ale persoanelor expuse politic, respectiv președinte, prim-ministru, miniștri, parlamentari, șefi de partide, șefi de parchete sau instanțe judecătorești, membrii conducerii Curții de Conturi sau BNR, ambasadori, ofițeri superiori de armată sau membrii conducerii companiilor de stat, vor fi scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. Senatorii au modificat în acest sens, luni, prin vot în plen, normele prevăzute în proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, măsura fiind anunțată de Profit.ro ca pregătită.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Reprezentanții Guvernului au arătat, în plenul Senatului, că nu susțin modificările senatorilor, cerând adoptarea formei inițiale, dar președintele comisiei juridice, Robert Cazanciuc, a susținut că astfel s-a evitat un ”copy paste” din directivă, eliminându-se prevederi care nu ar respecta ”spiritul” acesteia.

De ce este important: Proiectul transpune în legislația națională cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, care elimină acțiunile la purtător. Profit.ro a relatat că României i-ar putea fi impuse, de către Curtea de Justiție a UE (CJUE), sancțiuni pecuniare chiar în perioada președinției, iar România ar fi astfel primul stat UE care primește aceste sancțiuni în baza Tratatului de la Lisabona, intrat în vigoare la finele anului 2009.

Sancțiunile sunt de ordinul milioanelor de euro și pot crește pe măsură ce Parlamentul României întârzie să adopte proiectul de lege respectiv, relevă un document oficial prezentat de Profit.ro.

Mai este important: Guvernul, prin ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, va avea chiar miercuri, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul european pentru justiție Vera Jourova pentru a prezenta ”un calendar ferm pentru intrarea în vigoare cât mai rapidă a unui proiect de act normativ care să transpună integral directiva”, ăn speranța că va convinge Bruxelles-ul să renunțe la procesul de la CJUE. Chiar și în aceste condiții, surse concordante din MAE și Comisia Europeană au precizat pentru Profit.ro că forul european, odată depusă grefa la Curtea de Justiție, fapt întâmplat în august, nu va mai putea renunța la acțiunea în instanță.

CONFIRMARE Tranzacțiile politicienilor și șefilor firmelor de stat - scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. În pofida schimbărilor pentru acțiuni la purtător, România riscă sancțiuni

Profit.ro a relatat, anterior, că ajuns abia recent în dezbaterea comisiilor de specialitate, proiectul a fost modificat de senatorii din comisiile de specialitate, în vederea întocmirii raportului pentru votul din plen, cea mai importantă modificare constând însă în eliminarea pentru persoanele expuse politic a unor reguli speciale de identificare și supraveghere a tranzacțiilor acestora. Parlamentarii au reclamat că ar fi "o categorie-țintă" pentru organele de anchetă, pentru a argumenta măsura.

Astfel, senatorii au eliminat, inclusiv prin vot, din proiectul de lege articolul care definea ”persoana expusă politic” și care, potrivit reprezentanților Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării, a fost preluat din legislația comunitară.

ULTIMA ORĂ DOCUMENT Schimbări de substanță în Legea offshore: nivelul de taxare va fi înghețat pe toată durata exploatărilor, petroliștii își vor putea deduce toate investițiile. Cine s-a semnat pe amendamente UPDATE Documentul a fost aprobat CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DOCUMENT Schimbări de substanță în Legea offshore: nivelul de taxare va fi înghețat pe toată durata exploatărilor, petroliștii își vor putea deduce toate investițiile. Cine s-a semnat pe amendamente UPDATE Documentul a fost aprobat

Conform articolului eliminat, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, iar prin funcţii publice importante se înţeleg: 

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari destat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

În cazul acestor persoane, dar și al membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca asociați sau apropiați ai acestora, proiectul de lege instituia măsuri speciale de identificare, supraveghere și chiar raportare a tranzacțiilor financiare sau comerciale efectuate în numele lor.

EXCLUSIV DOCUMENT + VIDEO Astăzi - ziua Z pentru Elcen: faliment dacă reorganizarea nu e aprobată, cu efecte sociale greu de imaginat. Scrisoare la Guvern - Pericol de scumpire masivă a gigacaloriei. UPDATE: Planul de reorganizare a fost votat de creditor CITEȘTE ȘI EXCLUSIV DOCUMENT + VIDEO Astăzi - ziua Z pentru Elcen: faliment dacă reorganizarea nu e aprobată, cu efecte sociale greu de imaginat. Scrisoare la Guvern - Pericol de scumpire masivă a gigacaloriei. UPDATE: Planul de reorganizare a fost votat de creditor

Potrivit proiectului, entităţile raportoare, de la bănci până la notari, contabili sau avocați, trebuie să dețină proceduri de evaluare a riscurilor, pentru a stabili dacă un client sau beneficiarul real al unui client este o persoană expusă politic.

În categoria entităților raportatoare intră instituțiile financiare și de credit, administratorii de fonduri, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, contabili, notarii, avocații, executorii judecătorești, agenții imobiliari, asociații și fundații.  

Aceste instituții trebuie să aplice, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare abanilor sau de finanţare a terorismului, inclusiv în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic sau cu clienți ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse politic, inclusiv pentru o perioadă de cel puţin 12 luni începând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcţie publică importantă.

Entităţile raportoare au obligaţia să examineze, contextul şi scopul tuturor tranzacţiilor complexe şi care au valori neobişnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic, comercial sau legal evident.

Proiectul prevedea ca în cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoane expuse politic sau care au ca beneficiar real persoane expuse politic, entităţile raportoare, aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, următoarele măsuri:

a) obţin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relaţiilor de afaceri cu astfel de persoane;

b) adoptă măsuri adecvate pentru a stabili sursa averii şi sursa fondurilor implicate în relaţii de afaceri sau în tranzacţii cu astfel de persoane;

c) efectuează în mod permanent o monitorizare sporită a respectivelor relaţii de afaceri.

Măsurile prevăzute urmau să fie aplicate inclusiv membrilor de familie sau persoanelor cunoscute ca fiind asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse politic.

Prin eliminarea articolului care definea persoanele expuse politic, aceste măsuri nu vor mai putea fi însă aplicate.

CONFIRMARE - DOCUMENT OFICIAL Actul care reglementează lobby-ul în România CITEȘTE ȘI CONFIRMARE - DOCUMENT OFICIAL Actul care reglementează lobby-ul în România

Proiectul de lege este important deoarece modifică Legea societăților, eliminând acțiunile la purtător ca formă de constituire a firmelor pe acțiuni, dar și prin faptul că obligă băncile și alte instituții financiare să-și identifice clienții care fac transferuri de bani ce depășesc suma de 1.000 de euro.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este cel care a promovat proiectul de lege, care asigură transpunerea obligatorie în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Potrivit ONPCSB, persoana ordonator/ beneficiar al transferului nu are altă obligație decât aceea de furnizare a datelor de identitate, respectiv doar informațiile uzuale pe care orice cetățean le furnizează atunci când solicită, spre exemplu, un serviciu bancar sau un serviciu al unei alte instituții financiare.

ONPCSB arată că la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat încă din anul 2015 Regulamentul 2015/847, care instituie în sarcina prestatorilor de servicii de plată implicați în lanțul de transfer de fonduri obligația de Customer Due Diligence (CDD) – Identificarea Clientului, pentru fondurile transferate care depășesc suma de 1.000 euro sau echivalent (regulamentele UE având un caracter obligatoriu pentru toate statele membre).

Senatorii în schimb au fost pe punctul de modifica legea astfel încât furnizorii de jocuri de noroc să nu mai fie obligați să declare sumele câștigate de jucători începând de la cel puțin 2.000 de euro, ci de la 10.000 de euro. După ce inițial au aprobat un amendament în acest sens, pentru raportul final al proiectului de lege au revenit la pragul de 2.000 de euro pentru raportarea obligatorie.

România a rămas țara cu cel mai mare deficit la colectarea TVA din Uniunea Europeană. Deși în UE deficitul s-a redus, în România situația s-a înrăutățit CITEȘTE ȘI România a rămas țara cu cel mai mare deficit la colectarea TVA din Uniunea Europeană. Deși în UE deficitul s-a redus, în România situația s-a înrăutățit

Aleșii au mai introdus un amendament care stabilește că sesizările anonime privind tranzacții frauduloase adresate ONPCSB și altor instituții cu comptențe nu vor fi procesate. 

Conform datelor oficiale, sistemul financiar-bancar procesează aproximativ 7.000 tranzacții suspecte pe an, din care doar circa 10% se transformă în sesizări adresate organelor investigative, iar din acestea sub 10% se transformă în dosare instrumentate.

Proiectul avizat în comisie, elimină din legislația națională acțiunile la purtător, singurele acțiuni permise fiind cele nominative, respectiv cu datele de identificare ale proprietarului.

Potrivit  datelor oficiale, la finele anului 2017, earu înregistrate 483 de societăți emitente de acțiuni la purtător, din totalul de 9.187 de societăți pe acțiuni, adică aproximativ 5,62% din totalul societăților pe acțiuni. Totodată, 106 de societăți cu acțiuni la purtător, adică aproape 22% din totalul firmelor cu astfel de acțiuni, erau în procedură de faliment, dizolvare sau lichidare voluntară ori în întrerupere temporară a activității.  

ULTIMA ORĂ Salariul minim brut crește din ianuarie cu 150 de lei. România - cea mai mare creștere procentuală a salariului minim în ultimii 10 ani dintre statele europene CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Salariul minim brut crește din ianuarie cu 150 de lei. România - cea mai mare creștere procentuală a salariului minim în ultimii 10 ani dintre statele europene

Situația actuală a firmelor cu acțiuni la purtător

În prezent, firmele pot emite, potrivit Legii societăților 31/1990, fie acțiuni nominative, fie acțiuni la purtător. În cazul acțiunilor nominative, numele proprietarului este înscris în documentul care atestă existența și felul acțiunii, în timp ce în cazul acțiunilor la purtător numele proprietarului nu este menționat, acesta fiind prezumat a fi cel care posedă acțiunea.

"Instituția acțiunii la purtător ridică, însă, tot mai accentuat, problema lipsei transparenței acționariatului, iar cunoașterea în orice moment a acționarilor este esențială în implementarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, a luptei împotriva terorismului și finanțării acestuia, a prevenirii și combaterii evaziunii fiscale", potrivit Ministerului Finanțelor.

Directiva UE impune transparentizarea structurii capitalului social prin crearea unui registru centralizat al beneficiarilor reali și obligația statelor membre de a asigura cunoașterea, în orice moment, a acționarilor/asociaților. Totodată, legislația națională trebuie să prevadă pentru viitor obligația declarării beneficiarului real și în cazul asociațiilor și fundațiilor. De asemenea, trebuie să existe și o evidență centralizată a acestor beneficiari reali.

Schimbare importantă pregătită: Amenzile Concurenței, calculate la cifra de afaceri a serviciului sau produsului contestat, nu la cifra de afaceri a firmei. Plata amenzii, executorie doar în urma unei decizii definitive a instanței CITEȘTE ȘI Schimbare importantă pregătită: Amenzile Concurenței, calculate la cifra de afaceri a serviciului sau produsului contestat, nu la cifra de afaceri a firmei. Plata amenzii, executorie doar în urma unei decizii definitive a instanței

Schimbări față de legislația actuală

Acțiunile la purtător

Proiectul de lege, așa cum a fost elaborat și prezentat de ONPCSB, elimină posibilitatea societăților pe acțiuni de a emite acțiuni la purtător și acordă un termen de 18 luni de efectuare a conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative în cazul societăților pe acțiuni deja înmatriculate la Registrul Comerțului.

În cazul firmelor care nu vor realiza conversia acțiunilor la purtător va fi instituită sancțiunea dizolvării judiciare.

Înființarea Registrului Beneficiarilor Reali (persoanele fizice ce controlează firme, asociații, fundații)

În prezent, informațiile privind identitatea asociaților societăților sunt înregistrate la Registrul Comerțului (societăți în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată), cele ale acționarilor societăților închise sunt înregistrate în registrele acționarilor sau la o societate de registru independentă, iar în cazul societăților tranzacționate pe o piață reglementată evidență se află la Depozitarul Central.

Liber la achiziții mai scumpe. Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice au fost abrogate și vor fi stabilite pe proprie răspundere de beneficiarii fondurilor de la buget CITEȘTE ȘI Liber la achiziții mai scumpe. Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice au fost abrogate și vor fi stabilite pe proprie răspundere de beneficiarii fondurilor de la buget

La nivel european este preconizat ca, la nivelul anului 2019, aceste registre naționale ale beneficiarilor reali să fie interconectate, permițând astfel o transparență îmbunătățită a circuitelor financiare, atât național, dar și transnațional.

"Având în vedere mecanismele actuale de evidență a structurii persoanelor juridice de drept privat în România și a altor construcții juridice (fiducii), proiectul propune că Registrul beneficiarilor reali să fie divizat, în funcție de modalitatea de înregistrare a acestor persoane juridice și de competențele instituționale în materia înregistrării, evidenței", potrivit MInisterului Justititiei.

Potrivit Legii privind registrul comerțului, în acest registru sunt înregistrate, de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, următoarele: societăți, societăți europene, societăți cooperative europene, organizații cooperatiste de credit, grupuri de interes economic și grupuri europene de interes economic cu sediul principal în România.

Proiectul propune înființarea Registrul beneficiarilor reali ai societăților care va include identitatea beneficiarilor reali ai categoriilor de entități mai sus enunțate. Prin excepție beneficiarii reali ai societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată sunt înregistrați în Registrul beneficiarilor reali ținut de Depozitarul Central.

Informațiile privind beneficiarul real sunt obținute de oficiul registrului comerțului pe baza unei declarații pe proprie răspundere autentică sau dată în fața funcționarului de la registrul comerțului. De asemenea, pentru a se asigura eficiența mecanismului de evidență a beneficiarilor reali, proiectul propune și un regim sancționator gradual pentru nerespectarea termenelor de depunere a declarațiilor (amendă contravențională, iar în caz de neconformare repetată dizolvare judiciară). Proiectul stabilește persoană responsabilă a face declarație, precum și momentul la care trebuie depusă.

În plus, cu privire la societățile deja înregistrate, proiectul propune un termen tranzitoriu de trei luni) de depunere a declarației.

Patronatul din turism reia ideea scutirii de taxe pe salariile angajaților în extrasezon: Un sfert din personalul de pe litoral ar vrea să lucreze tot anul, dar intră în șomaj sau pleacă din țară CITEȘTE ȘI Patronatul din turism reia ideea scutirii de taxe pe salariile angajaților în extrasezon: Un sfert din personalul de pe litoral ar vrea să lucreze tot anul, dar intră în șomaj sau pleacă din țară

Modificări aduse legislației privind asociațiile și fundațiile

Proiectul introduce și obligația declarării beneficiarului real al unei asociații sau fundații la momentul formulării cererii de înscriere a acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul. De asemenea, este propusă și reglementarea obligației de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale acestuia, precum și a sancțiunilor aplicabile în caz de neconformare.

Proiectul de act normativ conține și dispoziții tranzitorii pentru a permite și asociațiilor și fundațiilor înregistrate anterior intrării în vigoare a acestuia să facă declarațiile prevăzute de lege.

După votul din Senat, proiectul mai trebuie votat și de către Camera Deputaților și promulgat de președintele Iohannis.

viewscnt
Afla mai multe despre
persoane expuse politic
eliminare
tranzactii
financiar
raport
firme
actiuni la purtator
lege
infringement
directiva
asociatii
fundatii