Datele rectificării - Cele mai multe ministere primesc bani în contextul în care deficitul bugetar crește la 8,6%. Se taie de la Ministerul Muncii, întrucât pensiile cresc cu 14%, nu cu 40% cât era bugetat

Datele rectificării - Cele mai multe ministere primesc bani în contextul în care deficitul bugetar crește la 8,6%. Se taie de la Ministerul Muncii, întrucât pensiile cresc cu 14%, nu cu 40% cât era bugetat
scris 14 aug 2020

Rectificarea bugetară prevede creșterea deficitului bugetar la 91 miliarde lei, 8,6% din PIB, de la 73,4 miliarde lei anterior, situație în care cele mai multe ministere primesc fonduri suplimentare, în principal vizând măsurile luate în contextul epidemiei de coronavirus, fie că sunt programe de susținere a economiei sau fonduri pentru sănătate ori învățământ. Sume mai consistente primesc ministerele Economiei, Agriculturii și Sănătății, în timp ce singurul minister care pierde bani este Ministerul Muncii. Legea bugetului aprobată la început de an avea prevăzute, pe hârtie, fondurile necesare unei majorări a pensiilor cu 40% din septembrie. Cum majorarea a fost stabilită de guvern la 14%, la Ministerul Muncii, proiectul de rectificare prevede diminuarea fondurilor cu 2 miliarde de lei per total, dar asta în contextul în care bugetul general este în corzi, cu un deficit bugetar record, de 91 miliarde de lei.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 573 milioane lei, cheltuielile cu suma de 18,14 miliarde lei, iar deficitul în termeni cash se crește cu suma de 17,57 miliarde lei.

Veniturile se diminuează cu suma de 289,4 milioane lei

    • Impozit pe profit: -526,3 milioane lei;

    • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -179,9 milioane lei;
    • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: -333,2 milioane lei;
    • Impozite și taxe pe proprietate: -154,6 milioane lei;
    • Taxa pe valoarea adăugată: -7,3 miliarde lei;
    • Accize: +160 milioane lei;
    • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -225,2 milioane lei;
    • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -386,9 milioane lei. De asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din OUG nr.50/2020 privind încasarea din anul 2020 a veniturilor din vânzarea licențelor de tip 5G de către ANCOM: +2,5 miliarde lei;
    • Alte impozite și taxe fiscale: -45,8 milioane lei;
    • Contribuții de asigurări sociale: -56,8 milioane lei;
    • Venituri nefiscale: -377,7 milioane lei;
    • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +7,93 miliarde lei;

EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF aduce zeci de mii de containere la vamă în București. Oprește vămuirea în portul Constanța, în detrimentul firmelor, și mută peste 80.000 de containere la vămi din interiorul țării

"Creșterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul precedent. Evoluții nefavorabile se regăsesc și pe piața muncii unde numărul mediu de salariați se așteaptă să ajungă la 5,07 milioane persoane, de la 5,09 milioane persoane, iar câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este proiectat la 5.114 lei/lună, de la 5.212 lei/lună. Suplimentar, ca urmare a posibilității amânării de la plată a unor obligații fiscale, conform analizei ANAF, la nivelul economiei, până la sfârșitul anului 2020 pot fi recuperate 7 miliarde lei de la agenții economici (0,9 miliarde lei impozit pe profit și impozit pe venitul microîntreprinderilor, 0,4 miliarde lei impozit pe venit, 2,9 miliarde lei TVA, 0,2 miliarde lei accize, 2,6 miliarde lei contribuții bugetele de asigurări sociale)", potrivit Ministerului Finanțelor.

Cheltuielile bugetului de stat se majorează cu suma de 24,42 miliarde lei

    • Cheltuielile de personal cresc cu 1,03 miliarde lei;
    • Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 325,9 milioane lei;
    • Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1,7 miliarde lei;
    • Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei;
    • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1,66 miliarde lei;
    • Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;
    • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 217 milioane lei;
    • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1,9 miliarde lei;
    • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 8,25 miliarde lei; 

    • Alte cheltuieli se majorează cu 1,03 miliarde lei;
    • Fondurile de rezervă se majorează cu 2 miliarde lei;
    • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se majorează cu 331 milioane lei;
    • Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;
    • Împrumuturile acordate cresc cu 4,67 miliarde lei.

Ce ministere primesc bani

Ministerul Finanțelor – acțiuni Generale: +14,05 miliarde lei, din care:

EXCLUSIV ANAF are pregătită poprirea electronică. Călugăreanu: Cine nu a avut poprire de la ANAF? Am avut și eu CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF are pregătită poprirea electronică. Călugăreanu: Cine nu a avut poprire de la ANAF? Am avut și eu
 • 1,7miliarde lei Dobânzi,
 • 2 miliarde lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
 • 550 milioane lei reprezentând contribuția României la bugetul UE,
 • 5,06 miliarde lei asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene și
 • 4,67 miliarde lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziția Eximbank pentru implementarea schemelor de ajutor de stat și minimis;

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4,37 miliarde lei credite de angajament și +1,54 miliarde lei credite bugetare, per sold.

 • Sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID +4,34 miliarde lei credite de angajament și +1.45 miliarde lei credite bugetare
 • pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei).
 • S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) și bunuri și servicii (-10 milioane lei);

Ministerul Sănătății: +3,11 miliarde lei per sold, în special pentru

 • suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +2,98 miliarde lei și
 • pentru susținerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 și acordarea stimulentului de risc +219,1 milioane lei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2,99 miliarde lei.

EXCLUSIV ANAF - Plan pe 12 luni de reluare a activității. Călugăreanu: Vom promova lucratul de acasă și vom pregăti online angajații cu ASE, CECCAR și Camera Consultanților Fiscali CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF - Plan pe 12 luni de reluare a activității. Călugăreanu: Vom promova lucratul de acasă și vom pregăti online angajații cu ASE, CECCAR și Camera Consultanților Fiscali
 • Se propune alocarea suplimentară a 3 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile;
 • 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli;
 • 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproducție la speciile suine și păsări, precum și pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații;
 • 2,19 miliarde lei pentru efectuarea, începând cu data de 15 octombrie a plăților în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85%, a măsurilor de agromediu și climă finanțate din FEADR în cadrul PNDR 2014-2020;

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1,01 miliarde lei, per sold. Se propune

 • asigurarea suplimentară pentru Programul Național de Dezvoltare Locală a 1 miliarde lei),
 • pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii +17 milioane lei,
 • pentru plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile judecătorești +4,6 milioane lei,
 • pentru derularea Programului ”Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii” +10 milioane lei și
 • pentru cheltuieli de personal +4 milioane lei.
 • S-au identificat economii la titlul 40 ”Subvenții” -21 milioane lei.

Ministerul Afacerilor Interne: +1,26 miliarde lei, per sold, din care:

 • 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării alegerilor locale din anul 2020,
 • cheltuieli de personal +500 milioane lei
 • pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare, pensii militare și drepturi de asistență socială +300 milioane lei.
 • În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” -400 milioane lei;

Ministerul Fondurilor Europene: +1,18 miliarde lei credite de angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propune

 • alocarea suplimentară a +1,19 miliarde lei credite de angajament și +200 milioane lei credite bugetare pentru Programul Național de digitalizarea IMM-urilor, proiecte pilot în cercetare și supracontractarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020,
 • +0,7 milioane lei pentru reîntregirea conturilor de disponibil în euro aferente memorandumurilor de finanțare PHARE și ISPA.
 • În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) și bunuri și servicii (-0,2 milioane lei).

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane lei, per sold. Se propun

EXCLUSIV Planurile ANAF privind TVA – înregistrare mai ușoară și rambursări cu procedură simplificată și după 25 octombrie. Promisiune că nu vor mai fi întârzieri la TVA CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Planurile ANAF privind TVA – înregistrare mai ușoară și rambursări cu procedură simplificată și după 25 octombrie. Promisiune că nu vor mai fi întârzieri la TVA
 • asigurarea de sume suplimentare pentru întreținerea infrastructurii rutiere, precum și pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii aflate în subordine +250 milioane lei,
 • pentru finanțarea obiectivelor de investiții de transport ale agenților economici cu capital de stat finanțate integral de la bugetul de stat +150 milioane lei,
 • pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 +217 milioane lei,
 • pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale +60 milioane lei,
 • pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului +130 milioane lei,
 • pentru plata ratelor aferente creditelor externe +21,2 milioane lei,
 • pentru plata unor hotărâri judecătorești definitive +4,56 milioane lei
 • pentru asigurarea subvențiilor la operatorii de sub autoritate +7 milioane lei.
 • S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal -3 milioane lei, bunuri și servicii -0,95 milioane lei, dobânzi -2,47 milioane lei precum și la active nefinanciare -18,63 milioane lei.

Ministerul Finanțelor: +483,5 milioane lei per sold. Se propune

 • de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, +490,6 milioane lei,
 • pentru dotări IT necesare pentru desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu, cu acces securizat în sistemul informatic +14,5 milioane lei
 • pentru contribuția la majorarea de capital al BIRD, AIIB, BEI +41,2 milioane lei.
 • S-au identificat economii la titlurile ”Cheltuieli de personal” -53,6 milioane lei, ”Alte transferuri” -1,9 milioane lei și ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” -7,5 milioane lei.

Ministerul Educației și Cercetării:

 • +551,4 milioane lei reprezentând majorarea creditelor de angajament destinate, în principal, achiziționării de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning, precum și pentru lucrări de execuție și proiectare pentru un număr de 59 grădinițe.
 • Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de +370,5 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor cu suma de +229,72 milioane lei și reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de +140,78 milioane lei.

Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei;

 • 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020,
 • 197,6 milioane lei pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat aferente finanțării activității partidelor politice și pentru rambursarea, în condițiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de competitorii electorali;
EXCLUSIV Planurile ANAF privind TVA – înregistrare mai ușoară și rambursări cu procedură simplificată și după 25 octombrie. Promisiune că nu vor mai fi întârzieri la TVA CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Planurile ANAF privind TVA – înregistrare mai ușoară și rambursări cu procedură simplificată și după 25 octombrie. Promisiune că nu vor mai fi întârzieri la TVA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +147,4 milioane lei pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane și pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale;

Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei

 • se propune în principal majorarea sumelor pentru culte;
 • în funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice”;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei  per sold. Se propune

 • sume necesare finalizării programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor +13,3 milioane lei,
 • plății despăgubirilor civile urmare dosarelor de executare stabilite de instanțele de judecată +128 milioane lei.
 • În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -24,7 milioane lei la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei. Se propune asigurarea de

 • sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești +200 milioane lei și
 • pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor +14,1 milioane lei.
 • În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” -142,5 milioane lei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei per sold, din care:

 • 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării alegerilor locale din anul 2020,
 • cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale
 • cheltuieli de capital 29,4 milioane lei pentru infrastructura de comunicații.
 • În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” -50 milioane lei.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -1,94 miliarde lei per sold astfel:

 • suplimentarea cu +1,5 miliarde lei a fondurilor destinate plății unor drepturi de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);
 • majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +2,98 miliarde lei
 • diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu -6,39 miliarde lei în principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat  aferente sistemului public de pensii;
 • diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de execuție și necesarului de finanțare până la finalul anului.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 3,06 miliarde lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează la venituri cu suma de 786,6 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 286,6 milioane lei înregistrându-se un excedent de 500 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 2,4 miliarde lei și la cheltuieli cu suma de 2,4 miliarde lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare pentru asigurarea plății medicamentelor, serviciilor medicale, creșterilor salariale acordate pentru personalul din unitățile sanitare, indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale și a stimulentului de risc pentru personalul din sistemul sanitar implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19.

Subvenția de echilibrare alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este în sumă de 2,98 milioane lei (2,15 miliarde lei pentru finanțarea sistemului de asigurări de sănătate și 832,7 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate).

Se impune majorarea plafonului de garanții de stat cu 14 miliarde lei pentru următoarele programe: Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE, Programul IMM FACTOR& SCONT - Produs de garantare a creditului comercial, schema de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană în baza Deciziei C (2020) 4565 final, sub formă de garanții în numele și contul statului ce vor fi acordate prin intermediul Eximbank S.A., garanții companii din sectorul aviației precum și garanții în cadrul Programului de susținere a accesului companiilor la creditul comercial gestionat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Schema cadru de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în contextul pandemiei COVID-19 pentru ajutorarea companiilor mari și întreprinderilor mici și mijlocii cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei

 • se propune pentru Măsura A, constând în acordarea de garanții în numele și în contul statului – un buget de 2 miliarde lei,
 • pentru Măsura B, constând în acordarea de finanțări cu dobândă subvenționată, în numele și în contul statului – un buget de 2 miliarde lei,
 • pentru Măsura C constând în acordarea de produse cu componentă de minimis – un buget de 2 miliarde lei,
 • posibilitate de suplimentare a bugetului aferent măsurilor de sprijin A, B și C cu până la 2 miliarde lei în limita bugetului total de 8 miliarde lei.

Rectificarea propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodată, se propune majorarea începând cu aceeași dată a indemnizației minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei.

De asemenea, se propune ca măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ să se aplice de la 1 septembrie 2021.

Aprobarea acestor măsuri conduce la reducerea semnificativă a necesarului de finanțare pentru majorarea pensiilor și salariilor personalului didactic, atât în anul 2020 (de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei) cât și în anul 2021 (de la 34,3 miliarde lei la 19,3 miliarde lei).

Construcția rectificării bugetare are în vedere anularea sumelor blocate în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestru al anului.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
rectificare
ministerul finantelor
guvern