DOCUMENT Revine sancționarea dură a activităților de producție, comerț, servicii fără documente justificative. Este vizat și comerțul online. Amenzi, confiscare și suspendare de activitate la decizia ANAF, AVR, Poliție, Jandarmerie

DOCUMENT Revine sancționarea dură a activităților de producție, comerț, servicii fără documente justificative. Este vizat și comerțul online. Amenzi, confiscare și suspendare de activitate la decizia ANAF, AVR, Poliție, Jandarmerie
scris 31 mar 2023

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de OUG prin care reintroduce sancționarea dură, cu amenzi și confiscare, iar în cazuri repetate și cu suspendarea activității, a activităților ilicite de producție, comerț sau prestări de servicii cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență. O lege similară (Legea nr. 12/1990) a fost abrogată în 2020. O serie de autorități ale statului, ANAF și Autoritatea Vamală Română, precum și ofițerii și agenții Poliției Române și din cadrul Poliției de Frontieră Române și ofiterii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, vor putea constata contravențiile și vor putea aplica sancțiunile.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Scopul reintroducerii acestor sancțiuni este combaterea evaziunii. Un aspect important este că față de legea abrogată, documentele justificative vor putea fi prezentate și în termen de 24 de ore de la constatarea contravenției.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de OUG trebuie adoptat de către Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Antifrauda confirmă informația Profit.ro și impune OMV Petrom aproape 120 milioane euro suplimentar de plată CITEȘTE ȘI Antifrauda confirmă informația Profit.ro și impune OMV Petrom aproape 120 milioane euro suplimentar de plată

Este vizat de acest proiect în mod special comerțul online.

"De menționat este că, până la data abrogării Legii nr.12/1990, doar la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală, s-au constatat abateri de la prevederile legale și au fost aplicate peste 20.000 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 750 milioane lei. Totodată, în practică s-a constatat că există circuite de comercializare mult mai directe, cum sunt cele din mediul online în care, în foarte multe cazuri, circuitul de comercializare este unul relativ opac, dificil de reconstituit, iar bunurile deținute nelegal sunt transportate din depozite nedeclarate direct la cumpărătorul final. Astfel de circuite, comparativ cu cele clasice (producție/import/achizitie intracomunitară - depozitare-magazin), facilitează evaziunea fiscală pentru că sunt mai dificil de reconstituit, în condițiile în care depozitele sunt nedeclarate, iar mărfurile ilicite ajung direct la cumpărătorul/consumatorul final", argumentează Finanțele.

Proiectul de OUG

Nota de Fundamentare

Sancțiunile

Art. 3 - (1) Este interzisă efectuarea de activități economice dacă acestea nu sunt autorizate sau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în perioada în care
acestea sunt suspendate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Pregătiri de grevă la Finanțe și ANAF. Precedenta grevă la ANAF a fost în 2017 CITEȘTE ȘI Pregătiri de grevă la Finanțe și ANAF. Precedenta grevă la ANAF a fost în 2017

(2) Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului,
al depozitării sau al comercializării.

(3) Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza
înregistrării în contabilitate.

(4) În cazul transportului internațional de bunuri, documentele care însoțesc transportul sunt cele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sunt asimilate bunurilor a căror proveniență nu este dovedită, numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale de proveniență. În cazul operatorilor economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar existente la locul desfășurării activității economice se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Păcănelele, interzise în baruri și cafenele. Sălile de jocuri de noroc, îndepărtate de școli sau instituții de creditare CITEȘTE ȘI Păcănelele, interzise în baruri și cafenele. Sălile de jocuri de noroc, îndepărtate de școli sau instituții de creditare

Art. 4 - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

(2) Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea contravenției prevăzută la alin. (1), precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

Art. 5 - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice.

(2) Bunurile care au servit la săvârșirea contravenției prevăzută la alin. (1), precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției, după caz, se indisponibilizează, în vederea confiscării, în condițiile prevăzute la art. 6.

(3) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, contravenientul săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1), pentru care a fost sancționat, se aplică și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia, care constă în transport, depozitare și/sau comercializare, după caz, pentru 30 de zile.

Ce prevede proiectul

"Prin adoptarea actului normativ propus se consolidează disciplina economico-financiară consacrată în perioada aplicabilității Legii nr. 12/1990, pe timpul desfășurării activităților de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii și se readuce organelor de control fiscal și vamal acel instrument eficient de prevenire a evaziunii fiscale ca premisă pentru creșterea conformării voluntare, optimizarea colectării creanțelor fiscale, asigurarea eficientă a veniturilor bugetare, și nu în ultimul rând, consolidarea unui mediu concurențial onest", potrivit Ministerului Finanțelor.

VIDEO ANAF îți arată cum să înregistrezi contractele de închiriere CITEȘTE ȘI VIDEO ANAF îți arată cum să înregistrezi contractele de închiriere

Astfel, se reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităților ilicite de producție, comerț sau prestări de servicii, respectiv interdicția de a efectua activități de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii, cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență precum și obligația ca aceste activități să fie realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prin aplicarea amenzii și a măsurii confiscării, fie la depozitare, fie la transport, fie la comercializare, se preîntâmpină efectele în plan fiscal, întrerupându-se circuitul de comercializare ilicită a bunurilor.

Totodată, actul normativ dispune de coerență, este adaptat stadiului dezvoltării sociale și a experienței dobândite și respectă cerințele privind securitatea juridică și legalitatea, fiind avute în vedere deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise de-a lungul anilor, cu privire la aspectele cu care aceasta a fost sesizată referitoare la Legea nr. 12/1990.

Una dintre deciziile cu impact major asupra activității organelor de control este Decizia ICCJ nr. 1/2002, iar actul normativ propus conține elemente de noutate, în contextul evoluției economiei în societate, fiind reglementată o procedură prealabilă aplicării unei sancțiuni contravenționale complementare. În acest sens, persoana verificată are posibilitatea să prezinte documentele justificative în termen de 24 de ore de la data constatării contravenției, evitând situațiile sancționate de Înalta Curte de Casație și Justiție în care bunurile au fost confiscate pentru că nu erau insoțite de documentele justificative la data și ora controlului, cu toate că acestea existau în fapt, limitându-se generarea de inechități și supraaglomerarea instanțelor de judecată. Astfel, prin prezentarea documentelor și justificarea provenienței bunurilor în termen legal, persoanelor în cauză nu le este aplicată și sancțiunea contravențională complementară constând în confiscarea bunurilor.

VIDEO Prima News: Bacșisul pe bon în restaurant a devenit o rutină CITEȘTE ȘI VIDEO Prima News: Bacșisul pe bon în restaurant a devenit o rutină

De asemenea, comparativ cu situația actuală, competențele de constatare și sancționare a contravențiilor sunt extinse la nivelul structurilor menționate în Legea nr. 12/1990, abrogată.

Se propune, totodată, și organizarea, de către instituțiile cu atribuții de aplicare a măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ a evidenței electronice a sancțiunilor aplicate, astfel încât să poată fi urmărită conduita destinatarilor normei juridice, astfel încât în situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, contravenientul săvârșește o nouă contravenție, pentru care a fost sancționat, să se poată aplica și sancțiunea complementară de suspendare a activității acestuia.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
sanctiuni
productie
comert
activitati ilicite
politie
jandarmerie