DOCUMENT Sistemul achizițiilor publice a fost schimbat: Prag special pentru contractele autorităților locale. Achizițiile directe mici nu vor mai fi publicate în SEAP

DOCUMENT Sistemul achizițiilor publice a fost schimbat: Prag special pentru contractele autorităților locale. Achizițiile directe mici nu vor mai fi publicate în SEAP
scris 20 dec 2017

Procedurile de atribuire reglementate de Legea achițiziilor publice vor fi aplicate de la pragul de 929.089 lei, fără TVA, pentru contractele de achiziții publice sau acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de autoritățile contractante locale, precum și de cele aflate în subordinea acestora. Achizițiile directe mici nu vor mai fi publicate în SEAP, iar criteriul prețului cel mai scăzut nu va fi aplicat pentru contracte de proiectare și execuție.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Toate aceste schimbări au fost decise, astăzi, de Guvern printr-o ordonanță de urgență în care susține că simplifică astfel anumite proceduri și reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor publice.

Pe lângă pragul dedicat autorităților locale, o noutate a ordonanței este stabilirea cadrului legal, ce va fi reglementat prin alte acte subsecvente, de încheiere a unor contracte fără publicarea prealabilă în SEAP a anunțului și documentației. Este vorba despre achizițiile directe mici realizate de autoritățile contractante, în cazul cărora Guvernu susține că utilizarea SEAP s-a dovedit a nu aduce eficiență, ci mai degrabă o birocratizare inutilă. 

CONFIRMARE Cu atenția captată de justiție, Puterea a scutit 100 de companii de stat de obligația managementului profesionist CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Cu atenția captată de justiție, Puterea a scutit 100 de companii de stat de obligația managementului profesionist

O altă modificare extinde procedura simplificată la atribuirea tututor contractelor de achiziție publică, a acordurilor-cadru și a concursurilor de soluții a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile prevăzute de lege. Procedura simplificată reprezintă modalitatea de realizare a achizițiilor publice sub pragurile impuse de legislația europeană, prin publicare numai la nivel național și cu utilizarea de termene mai scurte și cerințe minimale necesare pentru îndeplinirea contractului.

Ordonanța conferă dreptul autorității contractante de a solicita operatorilor economici participanți în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică numai după declararea ofertei câștigătoare și sub rezerva ca această condiție să fi fost prevăzută fie în documentația de atribuire, fie în anunțul de participare.

Actul introduce obligația autorității contractante de a solicita ofertantului/ candidatului să precizeze, în ofertă sau în solicitarea de participare, datele de identificare ale subcontractanților propuși, numai dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau solicitării de participare.

O nouă prevedere specifică faptul că nu poate fi aplicat criteriul costului/ prețului cel mai scăzut în cazul atribuirii contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru de proiectare și execuție. 

Ministrul Transporturilor susține că metroul spre Otopeni va fi gata ”cu siguranță” până în 2020, deși abia va aplica pentru finanțare CITEȘTE ȘI Ministrul Transporturilor susține că metroul spre Otopeni va fi gata ”cu siguranță” până în 2020, deși abia va aplica pentru finanțare

O altă clarificare vizează textul de lege în sensul că persoana care se consideră vătămată se poate adresa atât Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și instanței de judecată.

De asemenea, termenului de soluționare a contestației este stabilit la 20 de zile lucrătoare de la data primirii copiei dosarului achiziției publice de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în urma transmiterii acestuia de către autoritatea contractantă odată cu punctul său de vedere asupra contestației. Astfel, va fi aplicat un termen unitar, respectiv 5 zile lucrătoare, de comunicare a întâmpinării către instanța de judecată de către intimat.

Toate schimbările pot fi văzute AICI

 

viewscnt
Afla mai multe despre
achzitii
publice
modificari
prag
autoritati
locale
seap
pret
executie
proiectare
contract