e-Factură a fost aprobată de Guvern - OUG reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice

e-Factură a fost aprobată de Guvern - OUG reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice
scris 4 oct 2021

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind sistemul electronic de facturare e-Factură, proiect care a fost avizat în primă lectură de săptămâna trecută. Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a declarat anterior pentru Profit.ro că proiectul ar putea deveni operațional săptămâna aceasta. Noi amânări nu pot fi, însă, excluse, având în vedere că termenul maxim până la care trebuie să devină operațional este asumat în proiect ca 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG. Lansarea proiectului fusese anunțată pentru 1 octombrie.

"A fost adoptată ordonanța privind implementarea, administrarea și funcționarea sistemului național e-Factură. Este un proiect strategic pentru România, care urmărește trei mari direcții. Pe de o parte oferă un serviciu public pentru derularea achizițiilor publice, pe de altă parte coerență în realizarea politicilor fiscal-bugetare, ne va permite să controlăm și să verificăm mult mai ușor modul în care se realizează execuția bugetară la diverse insituții și companii, precum și creșterea eficienței în reducerea evaziunii și consolidarea colectării TVA. Este pentru început funcțional numai în relația companii - stat (business to government - B2G), dar reprezintă o bază pentru dezvoltări ulterioare către relația dintre companii (business to business - B2B)", a declarat Vîlceanu la finalul ședinței de guvern.

Proiectul de ordonanță privind sistemul electronic de facturare e-Factură a fost pus vineri în dezbatere de către Ministerul Finanțelor, în contextul în care lansarea acestuia este deja întârziată, iar proiectul a fost aprobat miercuri în primă lectură în ședința Guvernului.

UTILBEN, povestea unei afaceri de familie care a devenit o companie de succes CITEȘTE ȘI UTILBEN, povestea unei afaceri de familie care a devenit o companie de succes

Sistemul e-Factură va fi opțional inclusiv în relația dintre firme și instituții ale statului, cu precizarea că dacă firma emite factură electronică, autoritatea statului este obligată să o primească.

Ordonanța reglementează structura facturii electronice, precum și modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică  RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice.

Proiectul de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor prevede și o înscriere a firmelor într-un registru e-Factură, dacă aleg utilizarea facturării electronice și în relația cu alte firme. Astfel, înscrierea operatorilor economici în Registrul RO e-Factura se face doar în cazul în care aceștia optează să folosească sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială (Business to Business - B2B). În situația în care operatorul economic utilizează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială (Business to Government - B2G), acesta nu se înregistrează în Registrul RO e-Factura.

Deși sistemul software se pare că este pregătit, mai sunt necesare unele ordine ale ministrului Finanțelor și președintelui ANAF.

"Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României", potrivit proiectului de ordonanță.

Scopul e-Factură este combaterea evaziunii, dar Ministerul Finanțelor afirmă că e-Factură are impact pozitiv și asupra mediului prin reducerea semnificativă a consumului de hârtie și substanțelor folosite la tipărirea acestora. În ceea ce privește reducerea costurilor cauzate de schimbul de informații pe format hârtie, în conformitate cu Politica publică în domeniul e-guvernării  adoptată de  Guvernul României în ședința din 3 iunie 2021, înlocuirea facturilor pe hârtie cu facturi electronice poate însemna pentru sectorul public din România economii de aproximativ 35 milioane euro pe an sau 350 milioane euro într-un orizont de 10 ani.

\'\'Pandora Papers\'\' - 100 de cetățeni români vizați. Un fost parlamentar a deschis o companie offshore pentru un cont din Elveția, un oficial în funcție este beneficiarul ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice CITEȘTE ȘI ''Pandora Papers'' - 100 de cetățeni români vizați. Un fost parlamentar a deschis o companie offshore pentru un cont din Elveția, un oficial în funcție este beneficiarul ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice

Implementarea și operaționalizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura vizează trei direcții mari de acțiune:

  • oferirea unui serviciu public electronic necesar derulării contractelor de achiziții publice și tranzacțiilor dintre operatorii economici, în fapt un instrument de sprijin adaptat evoluției contextului pandemic;
  • coerență în realizarea și aplicarea politicilor și reformelor fiscal – bugetare prin gestionarea în mod eficient a resurselor bugetare alocate instituțiilor și autorităților publice, respectiv implementarea unor mecanisme corecte și eficiente care să asigure monitorizarea execuției bugetare și a sumelor alocate diferitelor programe de investiții;
  • creșterea eficienței și eficacității în colectarea impozitelor și taxelor, cu concentrare în special în ceea ce privește îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA, precum și prevenirea și combaterea fraudei, a evaziunii și a eventualelor abuzuri în domeniul TVA.

Prin intermediul ordonanței de urgență a guvernului se reglementează structura facturii electronice în strictă concordanță cu standardul european de facturare electronică și se creează cadrul realizării specificațiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România. Această reglementare face posibilă aplicarea prevederilor Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, facilitează operaționalizarea procesului de facturare electronică în domeniul achizițiilor publice și oferă predictibilitate mediului de afaceri asupra cadrului conceptual al facturării electronice în relațiile dintre operatorii economici.

Totodată, actul normativ vizează modalitatea de utilizare a Sistemului național privind factura electronică  RO e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

Factura electronică este însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor care, potrivit ministerului, certifică faptul că nu mai sunt permise intervenții asupra conținutului acesteia.

În plus, conform instituției, emitenții care vor transmite facturile electronice către autoritățile și entitățile contractante dețin deja un certificat digital calificat înregistrat în sistemul gestionat de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosindu-l în mod frecvent pentru depunerea diverselor declarații fiscale, fapt ce conduce la fluidizarea procesului de transmitere a facturii electronice, certificarea elementelor de bază ale facturii electronice.

DOCUMENT Guvernul reintroduce plata șomajului tehnic de la buget, în contextul creșterii fără precedent a cazurilor de infectare cu coronavirus și pregătirii închiderii sau restrângerii mai multor activități economice CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul reintroduce plata șomajului tehnic de la buget, în contextul creșterii fără precedent a cazurilor de infectare cu coronavirus și pregătirii închiderii sau restrângerii mai multor activități economice

De asemenea, operatorii economici nerezidenți pot transmite facturi electronice prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Aceste facturi electronice trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice (RO_CIUS) și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național, autoritățile contractante și entitățile contractante putând să prelucreze electronic respectivele facturi electronice, astfel fiind îndeplinită condiția din considerentul 3 al Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

ANAF declanșează controale Antifraudă pe case de marcat. Firmele mici și mijlocii mai au timp până la finele lunii noiembrie pentru a le conecta la sistemul informatic al ANAF CITEȘTE ȘI ANAF declanșează controale Antifraudă pe case de marcat. Firmele mici și mijlocii mai au timp până la finele lunii noiembrie pentru a le conecta la sistemul informatic al ANAF

Înscrierea operatorilor economici în Registrul RO e-Factura se face doar în cazul în care aceștia optează să folosească sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2B. În situația în care operatorul economic utilizează sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația comercială B2G, acesta nu se înregistrează în Registrul RO e-Factura.

Pentru asigurarea integrării prevederilor din acest act normativ în cadrul legislativ care stabilește regulile generale cu privire la facturi s-a prevăzut că pentru facturile electronice transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se aplică toate prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale normelor metodologice date în aplicarea acestui articol, care nu intră în contradicție cu cele ale prezentului act normativ, și care se referă, printre altele, la: regulile de facturare, termenul de emitere a facturii, posibilitatea de emitere de facturi simplificate.

Este pentru început funcțional numai în relația companii - stat (business to government - B2G), dar reprezintă o bază pentru dezvoltări ulterioare către relația dintre companii (business to business - B2B).

viewscnt
Afla mai multe despre
e-factura
ministerul finantelor
anaf
factura electronica