EXCLUSIV Fiscul clarifică ce obligații au pe prețuri de transfer companiile care au devenit mari contribuabili din 2017

EXCLUSIV Fiscul clarifică ce obligații au pe prețuri de transfer companiile care au devenit mari contribuabili din 2017
scris 16 mar 2017

Cele aproximativ 1.500 de companii care au devenit din acest an mari contribuabili nu vor fi obligate să pregătească în acest an (pentru tranzacțiile din 2016) dosarul prețurilor de transfer, document prin care justifică necesitatea și prețurile cu entități afiliate, întrucât prevederile ordinului ANAF de anul trecut în domeniu, care stabilește în ce condiții există obligativitatea întocmirii acestui dosar, nu sunt aplicate tranzacțiilor derulate de aceste 1.500 de companii în anul fiscal 2016, când nu erau clasificate ca fiind mari contribuabili, a transmis ANAF la solicitarea Profit.ro.

Răspunsul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) este prezentat integral în continuarea acestui material.

Marii contribuabili au obligația de a pregăti dosarul prețurilor de transfer până la termenul de depunere a declarației de impozit pe profit (27 martie în 2017 în cazul în care anul fiscal coincide cu cel calendaristic) dacă tranzacțiile cu părțile afiliate depășesc anumite praguri valorice. Ordinul 442 din 2016 al președintelui ANAF stabilește cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer, precum și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer.

Astfel, marii contribuabili au obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile din 2016 care depășesc anumite praguri valorice.

Ordinul 3.609 al ANAF, din decembrie 2016, a dublat numărul marilor contribuabili de la 1.418, anul trecut, la 2.940, în 2017.

Posibilitatea ca cele 1.500 de companii să aibă obligația pregătirii dosarului prețurilor de transfer a stârnit preocupare în rândul companiilor și firmelor de consultanță, întrucât ordinul 442/2016 nu precizează când trebuie să fii clasificat mare contrbuabil pentru a pregăti dosarul anual pentru anul 2016. Termenul foarte scurt de la încadrarea la această obligație ar fi pus companiile în imposibilitatea de a pregăti în 2-3 luni dosarul de prețuri de transfer pentru 2016.

"În acest context, o idee discutată zilele acestea în mediul de afaceri este că ordinul 442/2016 nu precizează când trebuie să fii clasificat mare contribuabil pentru a pregăti dosarul anual pentru anul 2016. Ce ar însemna pentru companiile nou intrate în categoria marilor contribuabili? Simplu. Dacă ești clasificat mare contribuabil prin ordinul ANAF 3609/2016, ești obligat să pregătești până pe 25 martie dosarul anual pentru 2016. La prima vedere pare un lucru absurd, dar experiența m-a învățat să «suflu și în iaurt» când vorbim de interpretarea legislației fiscale din România. De asemenea, practic, este foarte dificil, dacă nu imposibil, ca o companie să colecteze și să analizeze, în aproximativ două luni, datele pentru dosarul preturilor de transfer pe 2016, un document complex prin care trebuie să justifice necesitatea tranzacțiilor și prețurile la care le-au realizat cu entitățile afiliate", atenționează, într-un comentariu transmis Profit.ro, pe 6 martie, Ciprian Gavriliu, director Transfer Pricing, Deloitte.

Marii contribuabili trebuie să pregătească anual dosarul prețurilor de transfer dacă tranzacțiile cu părțile afiliate au o valoare totală anuală egală sau mai mare decât un prag de semnificație. În funcție de natura tranzacției, pragurile de semnificație sunt: 200.000 euro pentru dobânzile înregistrate cu serviciile financiare; 250.000 euro (prestări de servicii); 350.000 euro (tranzacții privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale). Afiliații sunt, conform Codului fiscal, persoane rezidente sau nerezidente, părți ale aceluiași grup, la care dețin, direct sau indirect, minim 25% din numărul de acțiuni/părți sociale sau pe care le controlează în mod efectiv. Companiile nu au obligativitatea depunerii dosarului la autoritățile fiscale, în schimb inspectorii pot să îl ceară în orice moment, chiar prezentându-se la ușa directorului financiar al companiei, după termenul limită pentru pregătirea acestuia, respectiv, și nu doar în cadrul unei inspecții fiscale.

Gavriliu, Deloitte: Peste 1.500 de companii au aflat că sunt mari contribuabili din 2017. Care va fi impactul asupra prețurilor de transfer CITEȘTE ȘI Gavriliu, Deloitte: Peste 1.500 de companii au aflat că sunt mari contribuabili din 2017. Care va fi impactul asupra prețurilor de transfer

Mai jos răspunsul transmis de ANAF la solicitarea Profit.ro privind o eventuală obligație a companiilor care au fost incluse din 2017 în categoria marilor contribuabili de a pregăti dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile de anul trecut:

"În ceea ce privește obligația pentru cele aproximativ 1.500 de companii de a întocmi dosarul prețurilor de transfer, ca urmare a includerii lor în categoria marilor contribuabili, prin emiterea ordinului președintelui ANAF nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (OPANAF nr. 3609/2016), evidențiem următoarele:

  • potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) a OPANAF nr. 3609/2016 „Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017”;
  • potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) al ordinului președintelui ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer (OPANAF nr. 442/2016), Prevederile art. 2 alin. (1) vor fi aplicate tranzacțiilor derulate cu persoanele afiliate efectuate începând cu anul 2016.

Pe cale de consecință, dat fiind faptul că OPANAF nr. 3609/2016 se referă la o categorie de societăți care au devenit mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2017, prevederile OPANAF nr. 442/2016 referitoare la categoria marilor contribuabili nu au aplicabilitate în cazul tranzacțiilor derulate cu persoane afiliate în cursul lui 2016, societățile în cauză nefiind mari contribuabili în anul fiscal precedent. Aceeași regulă se aplică și contribuabililor care au intrat în categoria marilor contribuabili de la 1 ianuarie 2017 care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, în eventualitatea unei inspecții fiscale generale sau parțiale care acoperă ca și perioadă verificată anul fiscal 2016, din perspectiva prețurilor de transfer sunt aplicabile prevederile legale ce corespund categoriei de contribuabil de la nivelul anului 2016.

În ceea ce privește termenul limită pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer pentru aceste companii care derulează tranzacții cu persoanele afiliate începând cu anul 2017 sunt aplicabile următoarele prevederi legale:

A. Pentru contribuabilii, din categoria marilor contribuabili al căror an fiscal concide cu anul calendaristic

  • art. 2 alin. (1) din O.P.A.N.A.F. nr. 442/2016 „Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliți prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificație, prevăzute la prezentul alineat, au obligația întocmirii anuale a dosarului prețurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului prețurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

B. Pentru contribuabilii din categoria marilor contribuabili care au optat un an fiscal diferit de anul calendaristic

  • art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare „Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar”;
  • art. 42 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare „Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) au obligația să depună o declarație anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b), alin. (16) și (17), care depun declarația anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate”.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
mari contribuabili
preturi de transfer
dosar preturi de transfer