Finanțe: Cum pot fi corectate erorile din situațiile financiare anuale și raportările contabile, după ce sunt depuse

Finanțe: Cum pot fi corectate erorile din situațiile financiare anuale și raportările contabile, după ce sunt depuse
scris 1 apr 2016

Ministerul de Finanțe reglementează, potrivit unui proiect de ordin, modul în care pot fi corectate erorile din situațiile financiare anuale, după depunerea lor, având în vedere că, potrivit legii contabilității, este interzisă transmiterea mai multor seturi de documente pentru același exercițiu financiar.

“În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Raportările corectate trebuie să fie însoțite de o declarație pe proprie răspundere a administratorului, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. În aceste condiții, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării de erori.

Dacă nu mai avem datorii, de ce nu scad taxele? CITEȘTE ȘI Dacă nu mai avem datorii, de ce nu scad taxele?

Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate pot fi depuse până cel târziu la sfârșitul exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă cele în care s-au constatat erori.

Prevederile procedurii se aplică și pentru corectarea erorilor corespunzătoare raportărilor aferente exercițiului financiar al anului 2014.Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.

Proiectul mai precizează că, în cazul corectării erorilor constatate, indicatorii publicați pe site-ul Finanțelor potrivit prevederilor Ordinului 1485/1999 pentru publicarea pe serverul ministerului a informațiilor privind agenții economici și instituțiile publice au la bază informațiile retransmise de operatorii economici. În aceste situații, pe site apare o mențiune referitoare la data la care au fost retransmiși acei indicatori.

Analiză: Impozitarea firmelor de apartament - când rămâne impozitul ca pentru locuință, când crește și ce documente sunt necesare CITEȘTE ȘI Analiză: Impozitarea firmelor de apartament - când rămâne impozitul ca pentru locuință, când crește și ce documente sunt necesare

Conform legii contabilității, este interzisă depunerea mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La depunerea situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale s-au constatat completări eronate ale:

denumirii entității raportoare

activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN)

formei de proprietate

numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul „Date informative”.

Alte erori au fost determinate de

transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale

Guvernul testează impozitele pe locuințe: Cioloș avansează ideea impozitării imobilelor la valoarea de piață CITEȘTE ȘI Guvernul testează impozitele pe locuințe: Cioloș avansează ideea impozitării imobilelor la valoarea de piață

transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe proprie răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare aferente lui 2015 sunt:

  • 30 mai 2016, respectiv 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare
  • 29 aprilie 2016, însemnând 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru instituții publice, asociații și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial
  • 30 mai 2016, însemnând 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate (cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidențe în state aparținând Spațiului Economic European) 
viewscnt
Afla mai multe despre
legea contabilității
situații financiare
raportări contabile
finanțe
erori