Finanțe: IMM-urile și microîntreprinderile pot primi granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor în limita a 800.000 de euro fiecare

Finanțe: IMM-urile și microîntreprinderile pot primi granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor în limita a 800.000 de euro fiecare
scris 3 apr 2020

Firmele mici și mijlocii, precum și microîntreprinderile care vor accesa linii de credite și împrumuturi pentru investiții cu garanții de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc pe următorii 1-3 ani, în limita a 800.000 de euro pentru fiecare întreprindere, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro. Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020.

Guvernul a aprobat joi seara o ordonanță de urgență privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 110 /2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA. Ordonanța aprobată joi completează OUG 29 și include și schema de ajutor de stat, stabilită în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. Guvernul urmează să adopte luni și normele de aplicare. În urmă cu două săptămâni, Guvernul a aprobat o ordonanță prin care a majorat plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, garanta credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda era subvenționată 100%, iar garanția se aplica pentru 90% din credit în cazul celor până la 1 milion de lei și pentru 80% la cele peste 1 milion de lei.

Astfel, în plus față de programul inițial IMM Invest, Guvernul a decis că vor putea beneficia de garantarea creditelor și ajutor de stat pentru acoperirea dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc și companiile ce activează în domeniul intermedierilor financiare și asigurări, tranzacții imobiliare și activități de închiriere și leasing încadrate în categoria IMM, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim de 40.000 beneficiari.

Durata maximă a finanțărilor este de 6 ani în cazul creditelor pentru investiții și de 3 ani în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 3 ani.

Peste 862.000 de contracte de muncă au fost suspendate, iar aproximativ 173.000 au încetat CITEȘTE ȘI Peste 862.000 de contracte de muncă au fost suspendate, iar aproximativ 173.000 au încetat

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei.

Băncile vor analiza solicitările ținând cont de una dintre cele două limitări introduse de lege pentru respectarea condițiilor ajutorului de stat. Astfel, creditele se vor încadra în dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. Un alt plafon care poate fi utilizat pentru determinarea valorii creditului reprezintă 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente.

Dacă beneficiarii depun justificări din care să rezulte nevoile lor de lichidități (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate.

Valoarea maximă a fiecărei finanțări va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Statul garantează 90% din valoarea acestor credite.

Firmele care aplică pentru obținerea granturilor depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

Ministerul Finanțelor va acoperi prin granturi 100% din dobânzile, comisioanele de administrare și risc pentru liniile de credit/capital de lucru, precum și pentru creditele de investiții.

ANAF: Susținerea contestațiilor se poate face online sau prin telefon. Inspectorii pe teren doar pentru a verifica respectarea ordonanțelor militare și doar excepțional în cazuri de evaziune CITEȘTE ȘI ANAF: Susținerea contestațiilor se poate face online sau prin telefon. Inspectorii pe teren doar pentru a verifica respectarea ordonanțelor militare și doar excepțional în cazuri de evaziune

Ajutorul nu poate depăși 120.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și - până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Subvenționarea dobânzii se realizează în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței de urgență aprobate de Guvern și data de 31 decembrie 2020, iar  perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
ajutor de stat
imm
microintreprinderi
imprumut