Guvernul a aprobat ordonanța pentru Declarația Unică. Teodorovici: Nu mai este necesară depunerea celor 7 formulare înlocuite de această declarație. Drepturile de autor vor avea un regim special

Guvernul a aprobat ordonanța pentru Declarația Unică. Teodorovici: Nu mai este necesară depunerea celor 7 formulare înlocuite de această declarație. Drepturile de autor vor avea un regim special
scris 15 mar 2018

Guvernul a aprobat astăzi ordonanța de urgență care introduce Declarația Unică, document care înlocuiește șapte formulare fiscale folosite de persoanele fizice în relația cu Fiscul. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a atras atenția că introducerea Declarației Unice înseamnă că nu mai este necesară depunerea formularelor D200, D201, D220, D221, D600, D604 și D605.

„Am comunicat că nu mai este nevoie. Am extins termenul depunerii și am anunțat că nu mai trebuie depuse. Pentru noua declarație, termenul este până la 15 iulie”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, persoanele care au depus Declarația 600 sau alte declarații înlocuite, vor trebui să depună Declarația Unică doar în măsura în care ANAF nu va avea toate informațiile necesare.

DOCUMENT Propunerea oficială a Finanțelor pentru Declarația unică: Nou termen, bonusuri de 5%, impozit reținut la sursă pentru venitul din drepturi de proprietate intelectuală CITEȘTE ȘI DOCUMENT Propunerea oficială a Finanțelor pentru Declarația unică: Nou termen, bonusuri de 5%, impozit reținut la sursă pentru venitul din drepturi de proprietate intelectuală

„Dacă a depus doar D600, sunt informații lipsă la nivelul Fiscului, cum ar fi cele despre impozitul pe venit. În cazurile în care la Fisc sunt toate informațiile, nu se mai depune”, a declarat Teodorovici.

Referitor la drepturile de autor, acesta a precizat că vor avea un regim special.

„Am mers pe ideea de stopaj la sursă și scutire pentru contribuții în cazul salariaților”, a spus ministrul.

Declarația Unică va fi depusă anul acesta pe 15 iulie pentru anul 2018. Contribuțiile vor fi menținute la nivelul actual, la salariului minim pentru pensie și sănătate, cu posibilitatea ca pentru pensie contribuabilii să poată achita mai mult. O schimbare majoră este faptul că nu se vor mai achita contribuții pentru 2018 dacă veniturile din 2017 au trecut de plafonul de 22.800 de lei, ci dacă veniturile sunt estimate să trecă de plafon anul acesta.

Aproape 1 milion de români vor depune Declarația unică, care înlocuiește 7 formulare fiscale CITEȘTE ȘI Aproape 1 milion de români vor depune Declarația unică, care înlocuiește 7 formulare fiscale

Guvernul a amânat depunerea declarației 600 până pe 15 aprilie prin emiterea unei Ordonanțe de Urgență, dar nu a modificat și OUG care stabilește data de 25 martie privind prima plată trimestrială a contribuțiilor de asigurări sociale.

Declarația trebuia depusă până la 31 ianuarie 2018 de către cei care în 2017 au obținut venituri din activități independente echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau din alte surse.

Formularul 600 a stârnit controverse, întrucât impune unor persoane în 2018 contribuții la CAS și CASS, indiferent de veniturile din aceste surse obținute în acest an, condiția fiind să fi avut anul trecut venituri de acest tip peste plafonul de 22.800 de lei pe an.

Detalii despre Declarația Unică, furnizate de Ministerul Finanțelor

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație – Declarația Unică – care  cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și  asigură simplificarea modului de stabilire și declarare a obligațiilor de plată. Noul mecanism introdus permite, de asemenea, și simplificarea modului de efectuare a plății impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Reglementarea face parte dintr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern prin care se urmărește simplificarea și reducerea birocrației în relația contribuabililor cu Fiscul. 

Prin introducerea Declarației Unice se elimină șapte declarații fiscale (D200, D201, D220, D221, D600, D604, D605). Se trece practic, de la un sistem în care informațiile erau furnizate de contribuabili în declarații diferite, în scopul stabilirii impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, la un sistem de declarare în care toate obligațiile declarative ale contribuabililor sunt îndeplinite prin depunerea Declarației unice. Aceasta va conține informații atât  despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent și va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată.

Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadență, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăți oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declarația Unică se depune până pe 15 iulie.

Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

Prin ordonanța de urgență se trece de la  impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal, la un sistem  de autoimpunere în care impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declarația unică de către contribuabil.

Referitor la contribuțiile sociale, obligațiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuțiilor pentru pensii, iar în cazul contribuțiilor pentru sănătate, se estimează, pentru anul în curs  veniturile realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor,  agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse.

Contribuția pentru pensii reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuția pentru sănătate reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuabilul care plătește venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă și asocieri cu persoane juridice va stabili, declara și plăti  impozitul pe venit, CAS și CASS prin reținere la sursă la momentul plății venitului. Reținerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Reținerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală  se menține și pentru veniturile obținute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de noroc și alte surse.

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală și tratării acestora, în mod distinct, ca și o categorie de venituri de sine stătătoare pentru care se aplică în continuare metoda reținerii la sursă.

Prin introducerea acestor modificări se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit și se elimină emiterea de către ANAF  a deciziilor de impunere pentru plățile anticipate.

Bonificații pentru achitarea integrală a obligațiilor

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligațiilor fiscale anuale - impozit pe venit, CAS, CASS – prin acordarea unor bonificații, astfel:

a) 5% dacă Declarația Unică se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019;

b) 5% dacă obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018.

Bonificațiile  diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită.

Dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile menționate, bonificația acordată va fi de 10%. 

Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de  2% din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru ong-uri

Contribuabilii care obțin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reținerea și plata, lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private conform legii.

Opțiunea se exprimă în scris și rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutiv.

Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizațiilor neguvernamentale să beneficieze în cursul anului de sumele distribuite de contribuabili în vederea desfășurării activităților proprii.  Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor celui de realizare a veniturilor. Totodată, măsura vine în întâmpinarea contribuabililor care optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de 2%.

Modificări privind modul de stabilire a CAS și CASS

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei (12 salarii de bază minime brute pe țară) și/ sau dacă  nu realizează venituri.
Autoritățile centrale și locale vor acorda asistență de specialitate în vederea completării și depunerii Declarației unice. Dacă într-o localitate nu există o unitate teritorială a ANAF, primăria va avea obligația de a asigura asistență necesară contribuabililor.

Reglementări în domeniul pensiilor și sănătății pentru punerea în acord cu noul Cod Fiscal

Ordonanța de urgență include, de asemenea, un capitol, de reglementări în domeniul pensiilor și sănătății, pentru punerea în concordanță cu noile reglementări ale Legii privind Codul fiscal și menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

Persoanele care obțin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse, precum și persoanele care nu realizează venituri și nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii Declarației Unice. Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea DU indiferent de data depunerii acesteia.
Pentru 2018, persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, își păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a DU, astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

Calitatea de asigurat a persoanelor care au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor se mai păstrează 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu.

Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plata contribuției, se mai păstrează 1 lună de la data la care aceste persoane nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați.

Pentru persoanele care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din investiții și venituri din alte surse, precum și pentru persoanele care nu realizează venituri și nu sunt exceptate de la plata contribuției, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Persoanele, care nu fac dovada calității de asigurat, beneficiază de pachetul minimal de servicii, care cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare doar în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemoepidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală comunitară.

Studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână precum și pensionarii care realizează  venituri din drepturi de proprietate intelectuală, beneficiază de calitatea de asigurat și de pachetul de servicii de bază, fără plata contribuției.

Pentru asigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declarațiilor fiscale, ANAF are obligația de a transmite CNAS informațiile necesare în vederea acordării calității de asigurat.

CNAS și ANAF își acordă reciproc și gratuit accesul la informațiile referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuției înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

viewscnt
Afla mai multe despre
declaratia unica
ministerul finantelor
eugen teodorovici