Guvernul amână facilitatea fiscală de 1.500 lei pentru cheltuieli cu grădiniță/creșă. Rambursarea TVA cu control ulterior va fi extinsă. Cererile pentru eșalonarea simplificată, până la 30 septembrie - proiect

Guvernul amână facilitatea fiscală de 1.500 lei pentru cheltuieli cu grădiniță/creșă. Rambursarea TVA cu control ulterior va fi extinsă. Cererile pentru eșalonarea simplificată, până la 30 septembrie - proiect
scris 22 mar 2021

Guvernul va suspenda până la finalul anului facilitatea care permitea angajatorilor să deducă din impozit, în limita a 1.500 de lei pe lună per copil, cheltuieli cu educația timpurie (creșă/grădiniță) a copiilor angajaților și va face o analiză a acestei măsuri, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de Ministerul Finanțelor. Motivul este că "mecanismul actual de scădere a plafonului fiscal de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil din impozitul pe profit datorat poate genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de -4,5 miliarde lei".

Învață de la traderi cu experiență prin Vestor CITEȘTE ȘI Învață de la traderi cu experiență prin Vestor

O altă măsură importantă este extinderea până la 31 ianuarie 2022 a facilității de rambursare TVA cu control ulterior, măsură cerută de mediul de afaceri. Proiectul prevede și scutirea de impozit pentru încă 90 de zile, începând cu data de 1 aprilie 2021, a contribuabililor plătitori de impozit specific.

De asemenea, cererile pentru eșalonarea simplificată, pe 12 luni, vor putea fi depuse până la data de 30 septembrie. Termenul limită pentru accesarea facilității expira la finele lunii martie. Proiectul prevede extinderea termenelor și pentru alte mecanisme de restructurare a datoriilor către stat.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Guvern, iar OUG publicată în Monitorul Oficial.

Reglementări în domeniul fiscal

Virtual Private Server (VPS) – soluția de la Vodafone care vă permite să configurați mașinile virtuale în funcție de propriile nevoi CITEȘTE ȘI Virtual Private Server (VPS) – soluția de la Vodafone care vă permite să configurați mașinile virtuale în funcție de propriile nevoi

Impozitul pe venit

Ministerul Finanțelor propune clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fără personalitate juridică, respectiv deducerea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale să se efectueze de către fiecare asociat din impozitul anual, proporțional cu cota de participare în asociere.

Taxa pe valoarea adăugată

Pentru corelarea prevederilor legale în ceea ce privește regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al alimentelor destinate consumului uman, se impune modificarea Codului fiscal, prin eliminarea referirii la bunurile de natură alimentară din cadrul prevederilor art. 286 alin. (1) litera c) din Codul fiscal care reglementează baza de impozitare a TVA.

Prin eMAG Ads, antreprenorii își pot promova produsele la peste 500.000 de potențiali clienți CITEȘTE ȘI Prin eMAG Ads, antreprenorii își pot promova produsele la peste 500.000 de potențiali clienți

Având în vedere că aplicarea taxării inverse de către persoanele impozabile care comercializează aur de investiții este reglementată la art. 331 din Codul fiscal, la care se face deja referire în cadrul tezei a doua a art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, pentru corelarea corespunzătoare a prevederilor legale se impune o corecție tehnică la art. 297 alin. (3) din Codul fiscal, prin eliminarea din teza a doua a referirii eronate la dispozițiile art. 313 alin. (10) din Codul fiscal, care reglementează obligativitatea ținerii evidențelor de către persoanele impozabile care comercializează aur de investiții.

Se propune introducerea unor excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având în vedere că sistemul VIES nu mai oferă informații cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Excepțiile de la depunerea declarațiilor recapitulative nu vor viza operațiunile care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.

Cargus, soluția de servicii personalizate pentru afacerea ta! CITEȘTE ȘI Cargus, soluția de servicii personalizate pentru afacerea ta!

Este necesară o intervenție legislativă rapidă asupra art. 303 din Codul fiscal prin care să se reintroducă prevederea referitoare la exceptarea de la includerea în decontul de taxă a sumelor reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală, potrivit Legii nr. 85/2014.

Măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități

În contextul menținerii restricțiilor privind desfășurarea activităților, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii privind impozitul specific unor activități se propune scutirea de impozit specific unor activități, pentru anul 2021, pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Reglementări fiscale referitoare la educația timpurie

Afacerile online: creștere sau stagnare? CITEȘTE ȘI Afacerile online: creștere sau stagnare?

Se propune suspendarea aplicării dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că aceste dispoziții nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementări.

Luând în considerare modul de calcul și declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendării începe cu data de 1 aprilie 2021 și se încheie la data de 31 decembrie 2021. Aceeași perioadă de suspendare se aplică și pentru contribuabilii cu an fiscal modificat. Perioada propusă are în vedere complexitatea elementelor prezentate la Secțiunea „Descrierea situației actuale” din prezenta Notă și asigurarea unei perioade de timp adecvate pentru dezbaterea și reglementarea lor.

Pe perioada suspendării, în cazul cheltuielilor pentru funcționarea creșelor/grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se reglementează regimul fiscal aplicabil înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Totodată, se propune suspendarea prevederilor art. 76 alin. (4) litera x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsura se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice CITEȘTE ȘI Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice

Măsura este justificată, de asemenea, și de faptul că norma actuală are caracter discriminatoriu prin raportare la diferite categorii de angajați, și mai mult decât atât contravine dispozițiilor legislației europene în materia taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, aducându-se atingere și prevederilor imperative consacrate la nivel constituțional.

Măsuri în domeniul procedurii fiscale

Restructurarea obligațiilor bugetare

Având în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, și condițiile în care criza COVID se acutizează având ca rezultat noi restricții inclusiv de natură economică, este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Ținând cont de faptul că, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restructurare se împlinește la 31 martie 2021, iar efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare.

INTERVIU Alexandru Lăpușan, despre premium în business CITEȘTE ȘI INTERVIU Alexandru Lăpușan, despre premium în business

Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.

În plus, se propune ca pentru debitorii care au notificat organul fiscal în perioada 2019-2021 și nu au depus cererea de restructurare, să se stabilească un termen rezonabil de îndeplinire a condițiilor și depunerea planului de restructurare. În caz contrar, urmează a începe executarea silită tocmai pentru îndeplinirea condițiilor și depunerea planului de restructurare. Dacă ulterior începerii executării silite debitorul depune solicitarea de restructurare, în această situație organul fiscal va dispune suspendarea măsurilor de executare silită până la soluționarea cererii, după caz.

Luând în considerare numărul semnificativ al notificărilor raportat la numărul cererilor de restructurare, se justifică stabilirea acestui termen rezonabil de depunere a cererii astfel încât să se analizeze de către organul fiscal dacă planul de restructurare este viabil sau nu.

Similar se impune același tratament și pentru cei care vor depune notificări după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Rambursarea TVA

Se propune prorogarea termenului pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022.

Evoluția băii – de la un spațiu doar necesar la Spa-ul căminului nostru CITEȘTE ȘI Evoluția băii – de la un spațiu doar necesar la Spa-ul căminului nostru

Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, în continuare a mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în  contextul actual sanitar și economic dificil.

Anularea unor obligații accesorii

Ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confrunta contribuabilii afectați direct sau indirect de criza Covid - 19, și analizând impactul pe care l-a avut adoptarea facilităților fiscale, adoptate după data intrării în starea de urgență, se impune continuarea aplicării acestor masuri fiscale până la data de 31 ianuarie 2022.

Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central

Având în vedere faptul că cererile pentru acordarea eșalonării la plată în formă simplificată au fost depuse într-un număr semnificativ atât până la sfârșitul anului trecut, cât și de la începutul acestui an, se constată că acest tip de facilitate fiscală a prezentat un interes crescut din partea contribuabililor, ceea ce conduce la necesitatea prorogării termenului de acordare a acestei facilități până la data de 30 septembrie 2021.

Măsuri privind cazierul fiscal

Având în vedere faptul că, indiferent de situația pentru care un contribuabil a fost declarat inactiv, tratamentul fiscal aplicat de organele fiscale competente este același, respectiv declararea contribuabilului ca inactiv fiscal, cu toate efectele fiscale generate de această stare, se propune aplicarea unui tratament fiscal unitar și din perspectiva legislației privind cazierul fiscal, în sensul scoaterii informațiilor privind inactivitatea fiscală din evidența cazierului fiscal la data reactivării contribuabilului, indiferent de situația pentru care acesta a fost declarat inactiv fiscal.

De asemenea, se propune ca această reglementare să se aplice și situațiilor care privesc contribuabilii care la data intrării în vigoare a actului normativ sunt reactivați fiscal dar cărora nu le-au fost scoase informațiile privind inactivitatea fiscală din cazierul fiscal.

viewscnt
Afla mai multe despre
guvern
ministerul finantelor
facilitati fiscale
cresa
gradinita