ANAF modifică Declarația 097 și Declarația 700, pentru a le corela cu plafonul de TVA de 4,5 milioane lei și cu exercitarea în cursul anului a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

ANAF modifică Declarația 097 și Declarația 700, pentru a le corela cu plafonul de TVA de 4,5 milioane lei și cu exercitarea în cursul anului a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare
scris 18 mar 2021

ANAF modifică două formulare fiscale, Declarația 097 și Declarația 700, pentru a introduce majorarea plafonului pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, de la 2,25 milioane lei la 4,5 milioane lei, precum și modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului, începând cu prima zi a perioadei fiscale (lună, trimestru) următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea.

Învață de la traderi cu experiență prin Vestor CITEȘTE ȘI Învață de la traderi cu experiență prin Vestor

Schimbările survin modificărilor aduse legislației fiscale prin Legea nr.296/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2021.

Astfel, prin noile dispoziții ale articolului 282 alineatul (3), litera a) din Codul Fiscal, cu modificările și completările, se modifică:

 • plafonul pentru care se aplică sistemul TVA la încasare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316, care au sediul activității economice în România conform art.266 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei
 • modalitatea de exercitare a opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în sensul în care aceasta se poate exercita oricând în cursul anului, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea. Anterior acestei modificări, opțiunea de a aplica sistemul TVA la încasare se putea exercita doar la începutul anului, până la data de 25 ianuarie, inclusiv.

Astfel, este necesară modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Întrucât rubricile din formularul de notificare (097) utilizat pentru exercitarea opțiunii de aplicare/încetare a aplicării sistemului TVA la încasare, au fost preluate și în formularul 700 ”Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, este necesară modificarea corespunzătoare și a subsecțiunii IV din formularul 700, precum și a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni.

Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice CITEȘTE ȘI Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice

Ordinul AANF nr.4136/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial din 30 decembrie 2020 și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării, astfel că este necesar ca modificarea subsecțiunii IV din formularul 700, precum și a instrucțiunilor de completare a acestei subsecțiuni să intre în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului ANAF nr.4136/2020.

Proiectul de ordin, Anexa 1 cu D097, Anexa 2 cu decizia de radiere din oficiu și Anexa 3 Subsecțiunea IV - Instrucțiunile de completare a formularului 700

Schimbări

D097

 • Notificarea se completează potrivit modelului prevăzut (formular 097) și se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor prezentului capitol.
 • Notificările depuse în termenul prevăzut se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) teza a III-a din Codul fiscal.
 • Notificările depuse peste termenul prevăzut nu se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit dispozițiilor art. 324 alin. (16) teza a IV-a din Codul fiscal.
 • Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-au exercitat, în termen, opțiunea, potrivit dispozițiilor art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.
 • Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului calendaristic, pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.
 • Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, care optează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună la organele fiscale competente, odată cu declarația de înregistrare/mențiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, notificarea (formular 097) potrivit modelului prevăzut, din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
 • Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, notificarea (formular 097), din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depășește plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

 • Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună notificarea prevăzută de lege (formular 097) până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.
 • Identificarea persoanelor impozabile care utilizează luna ca perioadă fiscală la TVA și care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face lunar, începând cu data de 26 a fiecărei luni, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale anterioare.
 • Identificarea persoanelor impozabile utilizează trimestrul ca perioadă fiscală la TVA și care îndeplinesc condiția de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, începând cu data de 26 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic, respectiv după prelucrarea notificărilor primite (formular 097 privind încetarea aplicării sistemului) și a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.
 • Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmează să fie radiate, din oficiu, din registru, compartimentul de specialitate calculează, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare, cifra de afaceri realizată, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic curent și sfârșitul lunii/trimestrului de referință, de persoanele impozabile care sunt înregistrate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
 • Împotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
 • Împotriva deciziei de îndreptare a erorilor materiale se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 269 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

D700

Instrucțiunile de completare pentru Subsecțiunea IV - Notificare privind sistemul TVA la încasare, instrucțiunile de completare ale Rândului 1.20.1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Rândul 1.20.1 se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare de către persoanele impozabile care notifică organul fiscal că optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, și care se află în una dintre următoarele situații:

 • persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului prevăzut la art.282 din Codul fiscal, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs. Notificarea se depune până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu depășește plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare;
 • persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, rândul nu se bifează de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menționate la art. 282 alin. (4) din Codul fiscal.”

Instrucțiunile de completare ale Rândului 1.20.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Rândul 1.20.2 se marchează cu "X" în căsuța corespunzătoare de către persoana impozabilă care notifică organul fiscal că încetează aplicarea sistemului TVA la încasare și care se află în una dintre următoarele situații:

 • persoana impozabilă a depășit plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal. Notificarea se depune în această situație până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care depășește plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, precum și data de la care încetează aplicarea sistemului TVA la încasare;
 • deși este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depășit plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, totuși persoana renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune în această situație oricând în cursul anului, între data de 1 și 20 a lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunța la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepția situației în care au realizat o cifră de afaceri care a depășit plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal în anul în care au optat pentru aplicarea sistemului. Se completează perioada și cifra de afaceri realizată, care nu a depășit plafonul prevăzut la art.282 din Codul fiscal, precum și data de la care persoana impozabilă renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.”
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
d097
d700
tva
plafon tva
inregistrare tva