Guvernul modifică legislația privind casele de marcat cu jurnal electronic

Guvernul modifică legislația privind casele de marcat cu jurnal electronic
scris 13 oct 2017

Ministerul Finanțelor va modifica normele ordonanței care face obligatorii casele de marcat cu jurnal electronic, conectate la sistemul informatic al ANAF, scopul acțiunii fiind, în principal, acela de a actualiza legislația pregătită de mult timp pentru introducerea noilor tipuri de case de marcat, dar depășită între timp. Printre modificările aduse, autoritățile au renunțat la prezența obligatorie a unui reprezentant al Fiscului la operațiunile efectuate în legătură cu aparatele de marcat electronice fiscale, din cauza lipsei resurselor umane, și au prelungit termenului autorizației de distribuție a caselor de marcat la 5 ani.

Proiectul Finanțelor pentru o Hotărâre de Guvern vizează modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Termenele pentru implementare rămân cele stabilite de Guvern la finele lunii august. Astfel, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018 doar pentru firmele mijlocii și mari, iar cele mici vor trebui să se conformeze acestei obligații numai din 1 august 2018.

Printre modificările propuse

 • a  fost definită noțiunea de comerț ocazional prin aceasta înțelegându-se actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu;
 • au fost clarificate activitățile care se încadrează în excepțiile de la obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență;
 • au fost completate prevederile cu privire la datele care trebuie înregistrate și stocate în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • a fost introdusă posibilitatea de a evidenția în valută pe bonurile fiscale contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor prestate clienților de către operatorii economici care realizează activități în conformitate cu prevederile regulamentului BNR;
 • în cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA se tipărește pe bonul fiscal, cu majuscule, după mențiunile privind taxa pe valoarea adăugată, textul “TOTAL NEPLĂTITOR TVA " precum și valoarea TVA;
 • a fost clarificată modalitatea în care se realizează rotunjirea valorilor interne de calcul ale aparatelor de marcat;
 • a fost eliminată obligativitatea prezenței organului fiscal la operațiunile efectuate în legătură cu aparatele de marcat electronice fiscale, având în vedere lipsa resurselor umane cu care se confruntă ANAF;
 • a fost eliminată obligația firmei (care distribuie case de marcat) de a solicita și obține certificatul de atestare fiscală, respectiv certificatul de cazier fiscal, de la ANAF în vederea obținerii autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale, certificatul de atestare fiscală urmând a fi solicitat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor;
 • a fost majorat termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani și a fost introdusă noțiunea de reautorizare, aceasta putând fi solicitată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației;
 • au fost introduse prevederi privind specificațiile tehnice minimale necesare transmiterii datelor către sistemul informatic al ANAF:
  • autentificarea operatorilor economici, criptarea și semnarea datelor transmise către sistemul informatic al ANAF, se realizează prin utilizarea unui certificat digital instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal;
  • aparatele de marcat dotate cu jurnal electronic trebuie să permită înlocuirea certificatului digital instalat de către producător;
  • prin conexiunea stabilită, aparatele de marcat electronice fiscale transmit conform structurilor xml aprobate prin ordin al președintelui ANAF:
   • un rezumat al bonului fiscal;
   • datele din raportul fiscal de închidere zilnică;
   • informații referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului;
   • mesajul de confirmare a îndeplinirii obligației de conectare la sistemul informatic al ANAF.
PSD blochează plata defalcată a TVA doar de către anumite firme și cheamă Finanțele să spună dacă bugetul poate suporta impactul CITEȘTE ȘI PSD blochează plata defalcată a TVA doar de către anumite firme și cheamă Finanțele să spună dacă bugetul poate suporta impactul

De asemenea, aparatele de marcat electronice fiscale prin conexiunea stabilită recepționează mesajele de activare a profilurilor.

În ceea ce privește funcționarea aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru offline  se  prevede că:

 • aparatul de marcat electronic fiscal detectează întreruperea conexiunii la internet și jurnalizează momentul producerii evenimentului, precum și momentul reluării conexiunii;
 • pe întreaga perioadă de timp în care conexiunea la internet este întreruptă, sau în lipsa oricăror mijloace de conexiune la internet, aparatul de marcat electronic fiscal lucrează independent și oferă aceleași facilități utilizatorului ca și în cazul lucrului în prezența conexiunii, dar nu mai mult decât perioada maximă admisă pentru transmiterea datelor, stabilită prin intermediul unui indicator din cadrul profilului;
 • aparatul de marcat electronic fiscal încearcă restabilirea conexiunii la internet la intervalul de timp stabilit prin intermediul unui indicator din cadrul profilului;
 • activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează la depășirea perioadei maxime admise pentru transmiterea datelor, stabilită prin intermediul unui indicator din cadrul profilului. Prin blocarea activității aparatului de marcat electronic fiscal se înțelege imposibilitatea utilizării acestuia pentru emiterea și tipărirea de bonuri fiscale;
 • pentru deblocarea aparatului, utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal are obligația de a transmite datele prevăzute de lege către ANAF prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau prin prezentare la organul fiscal competent;
 • Aparatele de marcat afișează pe ecran un mesaj prin care informează utilizatorul cu privire la numărul de zile rămase până la blocare.Un mesaj similar este tipărit în același timp cu raportul fiscal de închidere zilnică.

Totodată, o serie de dispoziții tranzitorii precizează, până la data la care sistemul de monitorizare și supraveghere al ANAF va fi implementat, utilizatorii vor transmite date fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau prin prezentare la organul fiscal competent, prevederea urmând să se aplice după ce toți operatorii economici se dotează cu noile aparate de marcat (1 august 2018).

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
case de marcat
guvern