Guvernul pregătește schimbarea regulilor de înființare și întregistrare a firmelor. LISTA modificărilor

Guvernul pregătește schimbarea regulilor de înființare și întregistrare a firmelor. LISTA modificărilor
scris 24 iun 2020

Legislația în vigoare va fi modificată în vederea simplificării formalităților aferente înființării unei firme și înregistrării în Registrul Comerțului, urmând ca mai multe declarații, documente și ceritificate să nu mai fie obligatorii, iar transmiterea actelor să poată fi realizată electronic, relevă un proiect avut în vedere de autorități. 

INTERVIU Mihai Iordan, despre premium în business CITEȘTE ȘI INTERVIU Mihai Iordan, despre premium în business

Printre măsurile redactate deja la nivel guvernamental se numără stabilirea ca soluție definitivă a măsurii temporare prevăzute în OUG nr. 70/2020, în sensul ca declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri să poată avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și să poată fi transmise la ficiul registrului comerțului, în original, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier.

Proiectul prevede ca declarațiile pe proprie răspundere să fie și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului, măsură propusă deja într-un proiect legislativ anunțat anterior de Profit.ro.

Programul Kurzarbeit - pregătit să fie introdus în România. Primele detalii CITEȘTE ȘI Programul Kurzarbeit - pregătit să fie introdus în România. Primele detalii

Acte și obligații care vor fi eliminate

Eliminarea cerinței de depunere, în susținerea cererilor de înregistrare, a declarației pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale privind deținerea unor calități (asociat, administrator, cenzor, membru cooperator ș.a.), precum și a specimenului de semnătură.

Eliminarea obligativității depunerii dovezii privind efectuarea vărsămintelor privind capitalul social și a depunerii actelor de proprietate pentru aporturile în natură, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, a certificatului constatator al sarcinilor de care sunt grevate. 

Eliminarea obligației de publicare în Monitorul Oficial al României a hotărârilor AGA, a extrasului rezoluției la înmatriculare și a notificării privind depunerea actului constitutiv, a tabelului cu firmele pentru care exista o hotărâre de dizolvare judiciară, a diverselor hotărâri judecătorești și a altor documente, după caz, acestea fiind deja înregistrate în registrul comerțului, situație în care opozabilitatea față de terți se realizează prin înregistrarea în registrul comerțului și, după caz, prin afișarea pe portalul de servicii al ONRC, prin înființarea Buletinului Electronic, ca platformă centrală (art. 5 alin. 1 din Legea nr. 26/1990).

Eliminarea posibilității formulării cererii de intervenție la cererile de înregistrare în registrul comerțului (art. 71 din O.U.G. nr. 116/2009).

Eliminarea obligativității depunerii dovezii privind rezervarea denumirii în  susținerea cererii de înregistrare.

Eliminarea prevederilor referitoare la posibilitatea rezervării emblemei.

Proiect pentru șoferii profesioniști: Salariu minim de 3.000 lei, ca în construcții, și scutire de impozit, ca în IT CITEȘTE ȘI Proiect pentru șoferii profesioniști: Salariu minim de 3.000 lei, ca în construcții, și scutire de impozit, ca în IT

Eliminarea obligativității obținerii acordului SGG/Prefecturii pentru utilizarea denumirii, în cazurile prevăzute de art. 39 din Legea nr. 26/1990, verificarea îndeplinirii condițiilor de utilizare a denumirii urmând să se efectueze în cadrul soluționării cererii de înregistrare de către directorul ORCT/persoana desemnată.

Eliminarea acordului asociației de proprietari pentru stabilirea sediului social sau profesional, în toate situațiile care privesc activitățile înscrise în obiectul de activitate. 

Eliminarea depunerii actelor de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC.

Eliminarea depunerii hotărârii organului statutar privind participarea la constituirea societății a fondatorilor persoane juridice.

Eliminarea depunerii certificatului de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăți, emis de o bancă sau de camera de comerț competentă din țara de naționalitate.

Eliminarea depunerii declarației fondatorilor / administratorilor / membrilor / directoratului / directorilor privind datele de identificare a societății de registru independent privat autorizat care ține registrul acționarilor.

Eliminarea depunerii documentelor care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului, pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege.

Eliminarea depunerii certificatului emis de cenzori care atestă depunerea  garanției de către administratori.

Ca urmare a pandemiei, primăriile vor putea aloca direct sume nerambursabile cluburilor sportive CITEȘTE ȘI Ca urmare a pandemiei, primăriile vor putea aloca direct sume nerambursabile cluburilor sportive

Eliminarea depunerii actelor constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul  grupului de interes economic și aprobate de membrii acestuia, dacă este cazul.

Eliminarea depunerii dovezii din care să rezulte că cel puțin unul dintre membrii GEIE provine din alt stat membru al UE.

Eliminarea depunerii documentelor emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare, cu mențiunea anulării acestora prin rezoluția directorului ORCT/persoanei desemnate.

Eliminarea contractului de cesiune, în cazul înregistrării mențiunii privind transmiterea părților de interes. 

Eliminarea depunerii de copii certificate de pe certificatele de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române.

Eliminarea depunerii actului de înregistrare a persoanelor juridice române care dețin calitatea de administrator/director/membru al directoratului.

Eliminarea obligativității depunerii dovezii acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui.

Eliminarea anexelor privind înregistrarea fiscală și investiția străină prin modificarea cererii de înregistrare.

ULTIMA ORĂ Atenție - amenzi majorate aplicate angajatorilor pentru depășirea limitelor legale de muncă suplimentară. Noua lege intră în vigoare CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Atenție - amenzi majorate aplicate angajatorilor pentru depășirea limitelor legale de muncă suplimentară. Noua lege intră în vigoare

Alte proceduri de simplificare propuse

Reglementarea posibilității ca certificatul de înregistrare prevăzut la art. 8 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, să fie emis și în formă electronică.  

Transferul competenței de verificare a legalității hotărârii asupra fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, și în cazul divizării, și, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum și a competenței de soluționare a cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor de fuziune, fuziune  transfrontalieră, divizare, de la tribunal către directorul ORCT/persoana  desemnată (art. 4 din O.U.G. nr. 116/2009).

Transmiterea la ANAF a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, cu ocazia înmatriculării sau la schimbarea sediului social, ulterior înregistrării în registrul comerțului, odată cu informațiile care se comunică în mod curent la ANAF după orice înregistrare.

Redefinirea declarației privind beneficiarul real prin transformarea acesteia în element al actului constitutiv, după caz, și simplificarea astfel a formalităților aferente depunerii acesteia.

DECIZIE Restructurarea financiară, extinsă astfel încât să acopere datorii către stat restante până la 31 iulie 2020 CITEȘTE ȘI DECIZIE Restructurarea financiară, extinsă astfel încât să acopere datorii către stat restante până la 31 iulie 2020

În cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, eliminarea obligativității depunerii certificatului de deces, în cazul în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii și a declarației asociaților din care să rezulte că sunt de acord cu continuarea societății.

Înlocuirea celor trei tipuri de declarații pe proprie răspundere privind autorizarea funcționării, prevăzute la art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu un singur tip de declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți.

Modificarea prevederilor privind clauzele obligatorii pe care trebuie să le conțină actul constitutiv, prin preluarea unor prevederi cuprinse în acte a căror eliminare o propunem, după caz. 

Proiectul ar trebui să fie definitivat și introdus în perioada următoare pe circuitul de avizare interministerială, iar apoi adoptat de Guvern.

viewscnt
Afla mai multe despre
registrul comertului
firme
legislatie
declaratie
eliminare
inregistrare