Impozitul pe locuință și alte clădiri: reducere de până la 10% sau somație. Ce trebuie luat în calcul

Impozitul pe locuință și alte clădiri: reducere de până la 10% sau somație. Ce trebuie luat în calcul
scris 5 mar 2017

Persoanele care, până la 31 martie, plătesc anticipat impozitul pe locuință datorat pentru întreg anul 2017 pot beneficia de o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. În București, stabilirea bonificației revine Consiliului General al Municipiului București. Impozitul pe clădiri trebuie achitat anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, potrivit Codului Fiscal.

Pentru a beneficia de reducerea acordată la plata impozitului pentru casă trebuie plătită întreaga sumă până la finele lunii martie. Dacă plata nu este efectuată până la 30 septembrie, sunt calculate penalități de întârziere, urmând ca în decembrie să fie trimisă o somație de plată.

Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv trebuie însă plătit integral până la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederea privind bonificația se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Autoritățile au schimbat anul trecut legislația privind impozitarea clădirilor, introducând noi modalități de calcul, însă neclaritățile au condus la amânarea, în mod excepțional, a primului termen de plată, de la 31 martie la 30 iunie.

Grindeanu confirmă: Introducerea TVA zero la livrarea de locuințe este în așteptare, fiind discutată cu Bruxelles-ul CITEȘTE ȘI Grindeanu confirmă: Introducerea TVA zero la livrarea de locuințe este în așteptare, fiind discutată cu Bruxelles-ul

Calculul impozitului pe clădirile locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile locuință și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/metru pătrat. Valoarea impozabilă depinde de existența instalațiilor de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative), precum și de materialele de construcție.

În plus, valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător. Astfel, o clădire intr-un oraș va fi impozitată diferit decât una similară aflată într-o comună, ca urmare a aplicării acestui indice de corecție. De asemenea, o cladire aflata la periferia unei localitati poate fi impozitata diferit fata de o cladire similara din centrul localitatii.

Totodată, în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
 • cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră include obligatoriu lucrări de intervenție la structura derezistență a clădirii, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Creșteri de preț la case din prima lună a anului. Unde pot fi încă găsite locuințe mai ieftine CITEȘTE ȘI Creșteri de preț la case din prima lună a anului. Unde pot fi încă găsite locuințe mai ieftine

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate după sistemul aplicat în cazul clădirilor folosite ca locuințe.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform metodologiei aplicabile persoanelor fizice.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Aceasta se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 • în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% sau a unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, va fi datorată de proprietarul clădirii.

viewscnt
Afla mai multe despre
impozit locuinte
impozit apartamente
impozit cladiri