Iohannis reclamă la Curtea Constituțională Contul Junior introdus de Guvern, inclusiv pe motivul încălcării GDPR

Iohannis reclamă la Curtea Constituțională Contul Junior introdus de Guvern, inclusiv pe motivul încălcării GDPR
scris 25 apr 2019

Președintele Iohannis a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legislația, inițiată de Guvern și aprobată de Parlament, privind Contul Junior. Prin acest program Executivul a decis deschiderea automată, la Trezorerie, a unor conturi de economii pentru toți tinerii români cu vârsta sub 18 ani, urmând ca, dacă părinții depun minimum 1.200 de lei într-un an, statul să acorde o primă de 600 de lei. Veniturile din dobândă, de 3% pe an, și din primă vor fi scutite de impozit. Șeful statului reclamă că programul respectiv încalcă prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), dar și dreptul la proprietate, cum este definit Constituție și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

De ce este important: Guvernul este de mai mult timp foarte interesat de atragerea, sub diverse forme, de bani de la populație, de preferat pe termene cât mai lungi. Banii depuși în contul Junior vor sta la dispoziția Trezoreriei perioade lungi de timp fără niciun covvst, urmând ca statul să înregistreze costuri doar la momentul la care minorul împlinește 18 ani și îi virează primele anuale și dobânzile acumulate. În aceeași serie de măsuri poate fi încadrat și programul de emisiuni de titluri de stat către populație.

Mai este important: Prin acest program, statul va concura direct mecanismele de economisire pentru copii lansate de bănci, care nu au însă capacitatea de a acorda, pe lângă dobândă, și o primă de până la 50% din valoarea anuală a depunerii. Pe de altă parte, sistemul ar putea fi foarte util în cazul copiilor instituționalizați, însă lipsa oricăror restricții în ce privește cheltuirea banilor la împlinirea vârstei de 18 ani i-ar putea diminua eficiența.

Conform programului, depuneri în aceste conturi au putut fi efectuate începând din decembrie 2018, însă pentru anul 2018 nu a fost acordată o primă, banii urmând să beneficieze doar de dobânda de 3%. Primul an pentru care va fi acordată prima de 600 de lei este 2019.

CCR a declarat neconstituțională legea senatorului Zamfir pentru plafonarea dobânzilor pentru că nu a fost corect motivată și nu s-a cerut avizul CES CITEȘTE ȘI CCR a declarat neconstituțională legea senatorului Zamfir pentru plafonarea dobânzilor pentru că nu a fost corect motivată și nu s-a cerut avizul CES

Klaus Iohannis arată, în sesizarea transmisă Curții Constituționale, că Regulamentul general privind protecția datelor, care se aplică de la 25 mai 2018, instituie o serie de garanții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate o serie de informații, printre care, cu titlu de exemplu, se numără: (a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia; (b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării; (d) categoriile de date cu caracter personal vizate; (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz.

Potrivit șefului statului, în cazul Contului Junior se regăsește și situația în care operatorul are o obligație legală în acest sens, respectiv Trezoreria ar fi trebuit să aibă acordul beneficiarilor, prin reoprezentanții lor legali, de a deschide conturile respective.

”Prelucrarea unui asemenea volum de date (practic, toate datele personale ale tuturor minorilor din România) în lipsa oricăror garanții prevăzute în lege cu privire la securitatea acestora, nu numai că este o operațiune care contravine normei europene precizate, dar este și una disproporționată, prin raportare la volumul de date și la faptul că prelucrarea vizează toți minorii din România, chiar dacă doar o parte dintre reprezentanții lor legali vor opta în mod efectiv pentru acest program guvernamental și vor beneficia de acesta. Apreciem că pentru respectarea principiului proporționalității, legiuitorul ar fi putut să reglementeze un mecanism prin care datele personale erau folosite și prelucrate în scopul creării unui cont la Trezoreria Statului doar în cazul în care potențialii beneficiari, prin reprezentanții lor legali, își manifestau interesul și își exprimau un acord de voință pentru participarea la acest program guvernamental”, arată președintele Iohannis.

Șeful statului mai reclamă că, din analiza prevederilor ordonanței de urgență,  nu rezultă cu claritate natura juridică a contractului pe care îl presupune Contul Junior și nici dacă în urma depunerilor de sume în conturile beneficiarilor este transferat dreptul de proprietate asupra sumelor de bani.

ULTIMA ORĂ Puterea a adoptat proiectul prin care BNR e obligată să aducă în țară rezerva de aur - Vot acordat înainte ca Guvernul să transmită că măsura trebuia avizată de Banca Centrală Europeană CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Puterea a adoptat proiectul prin care BNR e obligată să aducă în țară rezerva de aur - Vot acordat înainte ca Guvernul să transmită că măsura trebuia avizată de Banca Centrală Europeană

”Într-o primă situație, cea în care dreptul de proprietate asupra sumelor de bani depuse nu este transferat către Trezoreria Statului, nu este clar care este momentul la care iau naștere drepturile și obligațiile celor două părți și când este exprimat consimțământul pentru încheierea unui asemenea contract, condiție esențială pentru validitatea unui astfel de contract. Dacă în cazul unui contract de depozit există o manifestare de voință și un consimțământ al deponentului pentru încheierea unui contract de depozit, în cazul de față, conturile sunt deschise în mod automat la Trezoreria Statului. Din această perspectivă, nu este clar dacă raportul juridic dintre beneficiar și Trezoreria Statului ia naștere chiar prin efectul legii sau, din contră, se naște la momentul primei depuneri în contul respectiv. În acest caz, s-ar putea deduce că Trezoreria statului nu poate folosi sumele de bani depuse, nefiind realizat un transfer al dreptului de proprietate, iar beneficiarul își păstrează prerogativa dispoziției acestora”, reclamă președintele.

În ipoteza în care s-ar interpreta că mecanismul nou instituit presupune un transfer al dreptului de proprietate, prin modul său de reglementare, acesta se apropie de dispozițiile care reglementează depozitul de fonduri. Prin urmare, ar exista posibilitatea deponentului de a dispune de suma respectivă, cu respectarea unui termen de preaviz, înainte de vârsta de 18 ani.

Iohannis mai arată că legea este de natură să aducă atingere chiar substanței dreptului de proprietate pri interdicția de folosire a banilor până la 18 ani. Acest argument este susținut și de faptul că singurele excepții în care reprezentantul legal al minorului poate dispune de respectivele sume de bani sunt cele care privesc starea de sănătate a acestuia și decesul, fără a lua în calcul alte cauze, cum ar fi un impas financiar al respectivei familii, nevoia de asigurare a altor cheltuieli ce îl privesc pe minor (cheltuieli de subzistență, cheltuieli educaționale etc.).

Președintele mai reclama că în cazul în care copiii ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului sunt adoptați, depunerea sumei anuale minime de 1.200 lei revine adoptatorilor,  începând cu data adopției.

”Analizând dispozițiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și în special a celor cuprinse în Capitolul nr. VIII intitulat „Monitorizare și activități postadopție”, constatăm că nu se regăsește nicăieri o astfel de obligație în sarcina adoptatorului, cea de a depune anual o sumă de bani în scopul economisirii, într-un cont al persoanei adoptate. În aceste condiții, legea supusă controlului de constituționalitate stabilește o nouă obligație în sarcina adoptatorului, în cadrul acestui mecanism de protecție socială, cea de a depune 1200 de lei anual în contul deschis automat de Trezoreria Statului. O astfel de prevedere instituie o limitare a exercițiului dreptului de proprietate contrară art. 53 din Constituție”, afirmă șeful statului.

După aprobarea în Parlament a proiectului PSD prin care BNR e obligată să aducă în țară rezerva de aur, Guvernul a renunțat să mai adopte avertismentul că măsura trebuia avizată de Banca Centrală Europeană CITEȘTE ȘI După aprobarea în Parlament a proiectului PSD prin care BNR e obligată să aducă în țară rezerva de aur, Guvernul a renunțat să mai adopte avertismentul că măsura trebuia avizată de Banca Centrală Europeană

Programul ”gROwth - Contul individual de economii Junior".

Cu această inițiativă de economisire pentru copii, statul ar concura puternic produsele similare ale băncilor, care nu sunt încă suficient de dezvoltate. În plus, sistemul bancar nu are capacitatea de a acorda prime care ajung până la 50% din sume depusă într-un an (în cazul unei depuneri anuale de 1.200 de lei).

De asemenea, noul program guvernamental va concura, într-o oarecare măsură, și sistemul de economisire/creditare de tip banca pentru locuințe (bauspar), care prevede că persoanelor dispuse să economisească cel puțin 5 ani la o bancă pentru locuințe, de unde pot lua și un credit pentru renovare sau achiziție de locuință cu costuri mai mici, statul le suplimentează anual câștigul din dobândă cu o primă de 25% din suma depusă în acel an, dar nu mai mult de 250 de euro de persoană. Câștigul maxim, de 25%, este obținut depunând 1.000 de euro în fiecare an, iar pentru sume mai mari este avantajos dacă sunt deschise conturi pe numele altor membri din familie, astfel încât fiecare să primească cei maximum 250 de euro de la stat.

Deși noul program este argumentat prin nevoia asigurării unei rezerve financiare pentru studii sau cheltuieli legate de sănătate, sistemul pregătit nu prevede restricții pentru cheltuirea banilor la momentul la care minorul ajunge la 18 ani și poate retrage fondurile.

Trebuie precizat că, deși părinții vor putea depune bani de la momentul deschiderii conturilor copiilor la Trezorerie, statul va vira efectiv sumele datorate ca prime și dobânzi doar la momentul la care copilul împlinește 18 ani. În comparație, în sistemul banca pentru locuințe, prima este acordată anual de către stat și reflectată în buget la categoria cheltuieli.

Pe numele copilului va fi deschis un singur cont individual de economii Junior, automat la Trezoreria statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, a împuternicitului acestora sau a reprezentantului legal al copilului.

În cont pot depune bani și alte persoane decât reprezentantul legal al copilului. Modalitățile de depunere sunt virament, mandat la oficiile Poștei Române sau numerar la sediile Trezoreriei.

Concluzii contradictorii ale anchetei senatoriale privind „cartelul” pe ROBOR: Doi funcționari acuză „intervenții externe” pentru albirea băncilor. BNR este considerată vinovată de manipularea cotațiilor CITEȘTE ȘI Concluzii contradictorii ale anchetei senatoriale privind „cartelul” pe ROBOR: Doi funcționari acuză „intervenții externe” pentru albirea băncilor. BNR este considerată vinovată de manipularea cotațiilor

Sumele din contul de economii Junior nu pot fi executate silit, tranzacționate, cesionate sau folosite drept gaj, iar în anul calendaristic în care copilul împlinește 18 ani, statul nu va mai acorda prima de 600 de lei.

Prima de stat va fi plătită în contul Junior la momentul la care titularul împlinește 18 ani, cumulat pentru toți anii din urmă, în 15 zile de la momentul la care depozitul expiră. Sumele acordate ca primă de stat nu sunt purtătoare de dobândă.

În mod similar, sumele reprezentând dobânda anuală de 3% acordată la soldul contului (doar depunerile, nu și prima de stat) vor fi virate în contul titlularului la expirarea depozitului, la momentul la care titularul împlinește 18 ani, și nu anual. Plățile vor fi efectuate prin intermediul bugetului Comisiei Naționale de Prognoză.

Banii din contul Junior nu pot fi retrași înainte de expirarea depozitului decât în următoarele situații:

  • cheltuieli de sănătate pentru tratarea minorului în cazul bolilor cu risc de deces;
  • în cazul decesului minorului.

Sumele anuale depuse în cont nu pot depăși 100.000 de euro (echivalent lei).

Trezoreria nu va percepe comisioane pentru tranzacțiile derulate prin intermediul contului Junior.

Guvernul a solicitat și aviziul Băncii Naționale a României asupra acestui proiect, iar Ministerul Justiției a atras atenția că programul ar putea avea ca efect "denaturarea concurenței pe piața serviciilor bancare, rata dobânzii neputându-se compara cu condițiile menționate (dobândă+primă la Trezorerie, n.r.)". Astfel, ar putea fi necesar un punct de vedere al Consiliului Concurenței, notează Ministerul Justiției.

viewscnt
Afla mai multe despre
trezorerie
cont
depozit
junior
copii
guvern
prima
presedinte
sesizare
curtea constituionala