PROIECT Schimbări pentru consilierii juridici: noi atribuții, regim de incompatibilități mai permisiv, dar și noi sancțiuni

PROIECT Schimbări pentru consilierii juridici: noi atribuții, regim de incompatibilități mai permisiv, dar și noi sancțiuni
scris 14 dec 2018

Atribuțiile funcției de consilier juridic vor fi diversificate, prin lege, o dată cu noile responsabilități va fi stabilit un regim al incompatibilităților mai permisiv, dar sancțiunile disciplinare prevăzute pentru încălcarea normelor profesionale vor merge până la interdicția temporară de a profesa sau chiar excluderea din profesie.    

Proiectul de lege a fost elaborat de reprezentanții actualei puteri cu argumentul că este nevoie de clarificarea legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și adaptarea cadrului legislativ la noile condiții economice, sociale și juridice.

În prezent legea stabilește că un consilier juridic asigură consultanță și reprezentarea autorității sau instituției publice în serviciul căreia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, avizând totodată și contrasemnând actele cu caracter juridic.

Modificări fiscale pregătite: Urcă pragul deductibilității dobânzilor, veniturile din monedă virtuală rămân la impozitare cu 10%, firmele - clasificate după risc, Fiscul va băga din oficiu firme și persoane într-un sistem propriu de trimitere documente CITEȘTE ȘI Modificări fiscale pregătite: Urcă pragul deductibilității dobânzilor, veniturile din monedă virtuală rămân la impozitare cu 10%, firmele - clasificate după risc, Fiscul va băga din oficiu firme și persoane într-un sistem propriu de trimitere documente

Proiectul de lege elaborat prevede acum că, atât pentru persoanele juridice de drept public cât și pentru cele de drept privat, activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

a) asistență și consultanță juridică;

b) redactarea, avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic;

c) atestarea conținutului și a datei certe pentru validitatea actelor juridice întocmite în numele entității juridice reprezentate;

d) reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a altor entități de drept public și privat;

e) apărarea cu mijloace specifice a drepturilor și intereselor legitime ale statului, instituțiilor și autorităților publice, ale persoanelorjuridice de drept public și privat precum și a altor entități interesate;

f) activități de conciliere, negociere, management juridic și audit juridic;

g) opinii juridice, elaborare de proiecte de acte juridice.

Scutirea de impozit pe profit a cooperativelor agricole a fost extinsă, plafonul cifrei de afaceri, în vederea scutirii, a fost majorat cu 1 milion de euro CITEȘTE ȘI Scutirea de impozit pe profit a cooperativelor agricole a fost extinsă, plafonul cifrei de afaceri, în vederea scutirii, a fost majorat cu 1 milion de euro

Astăzi, legislația stabilește că exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu: a) calitatea de avocat; b) activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri; c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în țară sau în străinătate; d) funcția și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară; e) activitatea publicistică salarizată; f) alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condițiile legii.

Proiectul de lege pregătit prevede doar că ”exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu calitatea de avocat, notar public, executor judecătoresc, judecător și procuror”.

Consilierului juridic numit într-o funcție publică sau de demnitate publică îi vior fi însă aplicabile și incompatibilitățile prevăzute în legislația incidentă acestora.

UPDATE Modificări la Codul Fiscal, adoptate: TVA de 5% la transportul turistic sau de agrement cu ambarcațiuni, telecabină, trenuri istorice. Producătorii autohtoni de cidru - scutiți de accize. Stadioanele - scutite de impozit pe clădiri CITEȘTE ȘI UPDATE Modificări la Codul Fiscal, adoptate: TVA de 5% la transportul turistic sau de agrement cu ambarcațiuni, telecabină, trenuri istorice. Producătorii autohtoni de cidru - scutiți de accize. Stadioanele - scutite de impozit pe clădiri

Dacă legea actuală lasă sancțiunile disciplinare pentru abaterile profesionale în sarcina persoanei juridice în slujba careia se afla consilierul juridic, proiectul prevede o serie de sancțiuni clare care merg până la excluderea din profesie.

Astfel, sancțiunile disciplinare vor fi, conform proiectului:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) interdicție de a profesa pe o perioadă de la 1 lună la 6 luni;

d) excluderea din profesie.

Criteriile, modalitățile de aplicare a sancțiunilor, precum și procedura judecării abaterilor disciplinare va fi stabilită prin Statutul profesiei de consilier juridic și propriul statut.

Conform proiectului, calitatea de consilier juridic va fi suspendată: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; b) pe durata inlerdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorcască irevocabilă; c) la cererea scrisă a consilierului juridic; d) ca urmare a suspendării dispusă de corpul profesional; e) în alte cazuri prevăzute de lege și de statut.

Totodată, calitatea de consilier juridic va înceta în următoarele cazuri: a) dacă împotriva consilieruluijuridic s-a luat măsura excluderii din profesie; b) dacă consilierul juridic a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi consilier juridic; c) ca urmare a decesului.

DOCUMENT Fiscul trimite populației și firmelor scrisori în care le explică faptul că pot plăti datoriile în rate. Pot aplica inclusiv cei care primesc decizii de impunere pentru sume mari CITEȘTE ȘI DOCUMENT Fiscul trimite populației și firmelor scrisori în care le explică faptul că pot plăti datoriile în rate. Pot aplica inclusiv cei care primesc decizii de impunere pentru sume mari

Proiectul abrogă prevederea actuală din lege potrivit căreia consilierii juridici din structurile administrației publice județene și locale sunt obligați să acorde consultanță și asistență juridică, la cerere, consiliilor comunale și primăriilor.

Potrivit noilor prevederi propuse, consilierii juridici se vor putea constitui în asociații profesionale inclusiv la nivel local, județean și al sectoarelor Municipiului București, cât și național, putând lua parte la forme de pregătire profesională organizate de aceste asociații. 

viewscnt
Afla mai multe despre
consilier
juriidc
profesie
proiect
lege
atributii
activitati
incompatibilitati
sanctiuni