Scutirea de impozit pentru IT-iști - Ce condiții trebuie să îndeplinească aceștia și firma și ce documente sunt necesare

Scutirea de impozit pentru IT-iști - Ce condiții trebuie să îndeplinească aceștia și firma și ce documente sunt necesare
scris 10 iun 2019

Scutirea de impozitul pe venit a programatorilor, unul dintre subiectele dezbătute intens în ultima săptămână, este o facilitate de care pot beneficia doar unii dintre angajații din IT, iar asta în condiții stricte prevăzute de legislație. Documentele necesare pentru ca angajatul să beneficieze de scutire trebuie păstrate de angajator pentru eventuale controale.

Potrivit firmei de consultanță Accace, angajații care își desfășoară activitatea pe teritoriul României pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. Obiectul de activitate al societății trebuie să includă „crearea de programe pentru calculator” (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209);
 2. Posturile pe care sunt încadrați angajații corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate mai jos:
  • Administrator baze de date (Cod COR: 252101)
  • Analist (Cod COR: 251201)
  • Inginer de sistem în informatică (Cod COR: 251203)
  • Inginer de sistem software (Cod COR: 251205)
  • Manager de proiect informatic (Cod COR: 251206)
  • Programator (Cod COR: 251202)
  • Proiectant de sisteme informatice (Cod COR: 251101)
  • Programator de sistem informatic (Cod COR: 251204)
  • Programator ajutor (Cod COR: 351201)
  • Analist ajutor (Cod COR: 351202)
 3. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigramă angajatorului, precum: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 4. Dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durata sau de scurtă durata sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă la lege;
 5. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 6. Veniturile anuale prevăzute la pct. 5 au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro* (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
  • * Excepții de la îndeplinirea acestei condiții:
   • Societățile care se înființează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute – pentru anul înființării și pentru anul fiscal următor;
   • Societățile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiției – pentru anul în care s-a produs operațiunea de reorganizare.
DOCUMENT Istoria scutirii de impozit pe salariu a IT-iștilor, una dintre cele mai vechi facilități fiscale românești. Cum justifica Adrian Năstase măsura în urmă cu 18 ani CITEȘTE ȘI DOCUMENT Istoria scutirii de impozit pe salariu a IT-iștilor, una dintre cele mai vechi facilități fiscale românești. Cum justifica Adrian Năstase măsura în urmă cu 18 ani

Documente necesare

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor sunt:

 • Actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • Organigrama angajatorului;
 • Fișa postului;
 • Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă/scurtă durata, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 • Adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
 • Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
 • Adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durata sau studii universitare de lungă durata sau ciclul I al studiilor de licență;
 • Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 • Ștatul de plata întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Comandă internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 • Balanță analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
KPMG: O familie medie plătește statului de-a lungul vieții 3 milioane de lei ca taxe și impozite CITEȘTE ȘI KPMG: O familie medie plătește statului de-a lungul vieții 3 milioane de lei ca taxe și impozite

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situația în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, furnizată de un furnizor de servicii acreditat.

viewscnt
Afla mai multe despre
it
taxe
impozite
scutire
cod fiscal
accace