ULTIMA ORĂ Guvernul a avizat amnistia fiscală: Vor fi șterse din principal în cazul datoriilor de peste 1 milion de lei

ULTIMA ORĂ Guvernul a avizat amnistia fiscală: Vor fi șterse din principal în cazul datoriilor de peste 1 milion de lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 31 iul 2019

Datornicii cu restanțe către stat la finele anului 2018 vor putea beneficia de facilități suplimentare pentru plata acestor datorii, printre cele acordate pentru datoriile mai mari de 1 milion de lei fiind și o reducere a principalului cu până la 50%, potrivit unei ordonanțe adoptate miercuri de Guvern. Totodată, în cazul datoriilor mai mici de 1 milion de lei, vor fi anulate accesoriile, dacă obligațiile bugetare principale sunt achitate până la 30 noiembrie 2019.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Măsurile vor fi aplicate fără discriminare persoanelor fizice, companiilor private și de stat, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale, a precizat premierul Dăncilă.

Totodată, ministrul Fnanțelor Publice, Eugen Todorovici, a ținut să sublinieze că ”nu este vorba de amnistie, ci de restructurare” a datoriilor fiscale, iar măsura nu a fost luată din lipsa fondurilor la bugetul de stat, ci a fost lansată ca urmare a unui dialog cu mediul de afaceri și chiar cu organisme financiare internaționale, precum FMI.

Documentul prezentat poate fi văzut AICI

Potrivit ordonanței, companiile cu capital privat, mixt sau de stat care au acumulat până la sfârșitul anului trecut obligații bugetare restante de peste 1 milion de lei pot beneficia, în baza unui plan de restructurare, de o serie de facilități fiscale care să mențină viabilitatea acestora și repunerea în circuitul economic. Totodată, în cazul companiilor care au acumulat datorii sub 1 milion de lei până la finalul anului trecut, vor fi anulate penalitățile și dobânzile dacă obligațiile bugetare principale sunt achitate până la 30 noiembrie 2019.

În ceea ce privește persoanele fizice și entitățile fără personalitate juridică se aplică măsura anulării dobânzilor și penalităților indiferent de cuantumul datoriilor acumulate către bugetul de stat, dacă achită obligațiile principale până la data de 30 noiembrie 2019. Măsura poate fi aplicată și de către alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare, precum și de unitățile administrativ teritoriale pentru contribuabilii pe care îi administrează.

De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale care au datorii către bugetul de stat vor beneficia de facilități similare dacă își achită obligațiile până la data de 30 noiembrie 2019. 

ULTIMA ORĂ Impozitarea pensiilor - plafon de la 7.000 lei valabil 5 ani CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Impozitarea pensiilor - plafon de la 7.000 lei valabil 5 ani

Conform datelor prezentatr anterior de Profit.ro, pentru diminuarea arieratelor au fost luate în calcul 2 scenarii, care propun instituirea unor măsuri de acordare a unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel:

1. măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazată pe un plan de restructurare, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii;

2. anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei sau a celor peste un milion lei care nu pot beneficia de restructurare (eșalonare, reorganizare, insolvență) dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 30 noiembrie 2019.

EXCLUSIV ANAF a ieșit la tatonări pe piața imobiliară. Își caută sediu cu chirie, însă nu este exclusă nici o achiziție CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF a ieșit la tatonări pe piața imobiliară. Își caută sediu cu chirie, însă nu este exclusă nici o achiziție

Pentru datorii mai mari de 1 milion de lei, restante la 31 decembrie 2018

Obiectiv

Crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a eșalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv un mecanism de restructurare a obligațiilor bugetare la 31 decembrie 2018

Scop

Revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii de insolvență a contribuabililor care au acumulat datorii bugetare în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite.

Principalele elemente

1. Aplicarea măsurii pe o perioadă limitată de timp (6 luni) astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restructura datoriile bugetare, care implică și o restructurare a companiei;

2. Posibilitatea accesării acestei forme de restructurare a datoriilor de către toți contribuabilii, persoane juridice de drept public sau privat, care au obligații de plată și dificultăți financiare generate de disfuncționalități de natură structurală, și au datorii mai  mari de un milion de lei prin notificarea organului fiscal competent cu privire la intenția de restruturare și apelarea la un expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare similar planului de reorganizare în cazul insolvenței;

 

3. Întocmirea unui plan de restructurare de către expertul independent pe baza unei analize referitoare la situația debitorului;

Planul de restructurare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele :

a) prezentarea cauzelor și amploarea dificultăților financiare ale debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;
b) situația patrimonială a debitorului;
c) informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;
d) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, care conduc la revitalizarea debitorului;
e) testul creditorului privat prudent.

Observații referitoare la testul creditorului privat prudent:

Testul creditorului privat prudent trebuie prezentat distinct față de planul de restructurare;

Testul creditorului privat prudent trebuie definit ca fiind efectuat astfel încât să rezulte că reprezintă varianta maximizării colectării creanțelor bugetare față de modalitățile de executare silită și faliment;

Testul creditorului privat prudent se acceptă de către creditor;

Testul creditorului privat prudent se reface în situația refacerii planului de restructurare.

Noi sectoare din industrie solicită facilitățile acordate firmelor din construcții. Finanțele invocă deficitul bugetar și se tem de noi revendicări CITEȘTE ȘI Noi sectoare din industrie solicită facilitățile acordate firmelor din construcții. Finanțele invocă deficitul bugetar și se tem de noi revendicări

4. Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri din care una din măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) plata eșalonată a obligațiilor bugetare;
b) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală;
c) stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală.
d) anularea unor obligații bugetare principale în proporție de 30%, 40% sau 50%, după caz,  din totalul acestora.

5. Amânarea la plată a accesoriilor datorate de contribuabili în vederea anulării dacă planul de restructurare se finalizează cu succes;

6. Stabilirea unor condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:

a) în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligațiile bugetare cu termene de plată în anul 2019;
b) în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
c) din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată;
d) plata eșalonată a obligațiilor bugetare restante în termenul maxim de 7 ani și plata obligațiilor curente pe 2019;

7. Stabilirea unor condiții privind plata obligațiilor bugetare restante, astfel:

e) plata obligațiilor bugetare scadente după 2019 și a celor suplimentare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale, dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 30%;
f) plata, în două rate egale, până la datele de 30 noiembrie 2019 și 30 iunie 2020 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 40% din totalul obligațiilor bugetare principale și plata obligațiilor curente pe 2019;
c) plata până data de 30 noiembrie 2019 a 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare și măsura de anulare a 50% din totalul obligațiilor bugetare principale și plata obligațiilor curente pe 2019;

8. Instituirea unui regim de supraveghere a debitorului cu privire la implementarea măsurilor incluse în planul de restructurare, inclusiv a măsurilor de restruturare a obligațiilor bugetare;

9. Suspendarea executării silite pe perioada derulării planului de restructurare;

10. Posibilitatea debitorului de a a modifica planul de restructurare în cazul în care constată că măsurile incluse în plan inclusiv măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare cu excepția înlesnirilor la plată, nu pot fi realizate, din motive obiective, în termenele stabilite.
În cazul măsurii de înlesnire la plată sunt reglementate anumite condiții care impun debitorului o conduită prudentă în sensul de a-și plăti obligațiile curente iar în cazul în care constată că acestea sunt împovărătoare, de a solicita încluderea în înlesnire și a acestor obligații, concomitent cu ajustarea planului de restructurare.

11. Cauzele care conduc la eșuarea planului de restructurare, respectiv atunci când măsurile de restructurare nu sunt realizate în termenele stabilite și după notificarea debitorului acesta nu prezintă un plan de restruturare ajustat sau nu se încadrează în termenele stabilite de persoanele care efectuează supravegherea;

12. Pentru obligațiile bugetare care formează obiect al restruturării nu se datorează și nu se calculează obligații accesorii pe perioada de implementare a planului;

EXCLUSIV Teodorovici confirmă restructurarea Antifraudei CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Teodorovici confirmă restructurarea Antifraudei

13. Anularea sumelor amânate la plată la finalizarea planului de restructurare;

14. Instituirea obligației organului fiscal de a solicita deschiderea procedurii insolventei, în formă simplificată, în condițiile Legii nr. 85/2014, în situația în care:
Debitorul nu depune cererea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, organul fiscal competent respinge cererea de restructurare și nu emite acordul de principiu pentru acordarea unei eșalonări la plată conform Codului de procedură fiscală, în situația în care planul de restructurare eșuează.

Pentru datorii mai mici de 1 milion de lei, restante la 31 decembrie 2018

A. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la de 31 decembrie 2018, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
     -  stingerea până la 30 noiembrie 2019 a obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018;
     - stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligațiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019,
      - depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
    - depunerea,  până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

B. Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate  suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 decembrie 2018 , administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
- declarația rectificativă să fie depusă până la data de 30 noiembrie 2019;
- obligația individualizată în declarația rectificativă să fie stinsă până la aceeași dată (30 noiembrie 2019)
- stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019;
- depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor;
- depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30 noiembrie 2019

C. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, administrate de ANAF, cu următoarele condiții:
- obligațiile bugetare principale au fost stinse până la 31 decembrie 2018;
- accesoriile aferente obligațiilor menționate anterior sunt datorate și nestinse la 31 decembrie 2018;
- stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  a obligațiilor bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019
- depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;
- depunerea, până la data de 30 noiembrie 2019, a cererii de anulare a accesoriilor.

EXCLUSIV Premieră la ANAF - Șefii trebuie să se angajeze în scris că vor colecta pentru stat anumite sume CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Premieră la ANAF - Șefii trebuie să se angajeze în scris că vor colecta pentru stat anumite sume

D. Anularea tuturor accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecția fiscală din cadrul ANAF, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, cu următoarele condiții:
- diferențele de obligații principale să fie achitate în termenul de plată stabilit prin decizia de impunere;
- cererea să fie depusă în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

De asemenea și contribuabilii la care urmează a începe inspecția fiscală în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pot depune declarații rectificative iar, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, acestea vor fi luate în considerare de organul fiscal. Această măsură are ca scop acordarea posibilității contribuabililor de a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută la lit. B, având în vedere că potrivit Codului de procedură fiscală eventualele declarații rectificative depuse de contribuabili pe perioada inspecției fiscale nu se iau în considerare de organul fiscal.

Facilitățile prevăzute la lit. A - D  sunt aplicabile și de alte autorități sau instituții publice care administrează obligații bugetare (ex. A.F.M.), în sensul că și aceste entități anulează accesoriile pentru obligațiile bugetare pe care le administrează, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

În cazul unităților administrativ-teritoriale, facilitățile prevăzute la lit. A-D se acordă de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute la lit. A-D și debitorii care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 mai mari de un milion de lei și nu doresc să beneficieze de măsurile de restructurare menționate anterior.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
eugen teodorovici
restructurarea fiscala
datorii
anaf