Guvernul a semnat împrumutul pentru Blue Air

Guvernul a semnat împrumutul pentru Blue Air
scris 15 oct 2020

Guvernul a aprobat hotărârea privind acordarea garanției de stat aferentă împrumutului în valoare de 300 de milioane de lei de către EximBank pentru compania aeriană low-cost Blue Air.

Anterior, Profit.ro a prezentat un document în care se arăta că există o incertitudine semnificativă cu privire la capacitatea companiei aeriene low-cost Blue Air de a -și continua activitatea și un risc ridicat de a nu-și onora obligațiile financiare, societatea îndeplinind în acest moment cerințele legale pentru a fi încadrată în categoria întreprinderilor în dificultate.

De ce este important: Pentru societatea Blue Air Aviation – S.A., Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat să garanteze, în numele şi contul statului, în procent de 100% unul sau mai multe împrumuturi, precum și dobânzile și comisioanele aferente, în limitasumei de 300.775.000 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare, contractarea împrumutului/rilor urmând a se realiza până la data de 31 octombrie 2020, iar disponibilizarea fondurilor către companie se va realiza până la data de 31 ianuarie 2021.

Mai este important: Comisia Europeană (CE) a autorizat măsura de acordare a ajutorului sub forma garanției de stat care să acopere 100% din împrumutul în valoare de 300.775.000 lei, (cca 62,13 milioane EUR), precum și dobânzile și comisioanele aferente, din care: i) echivalentul în lei a sumei de 28,29 mil. EUR, pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID -19 cauzate direct în perioada martie – iunie 2020, și ii) echivalentul în lei a sumei de 33,84 mil. EUR, pe o perioadă de 6 luni, va fi furnizată ca ajutor de salvare pentru a acoperi parțial nevoile urgente de lichiditate ale companiei în perioada septembrie 2020 - februarie 2021.

ULTIMA ORĂ Zborurile către și dinspre statele cu risc epidemiologic ridicat se suspendă. Țările UE, Marea Britanie, Emiratele Arabe și Qatar sunt exceptate CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Zborurile către și dinspre statele cu risc epidemiologic ridicat se suspendă. Țările UE, Marea Britanie, Emiratele Arabe și Qatar sunt exceptate

În acest scop, până la rambursarea integrală a împrumutului de peste 300 milioane lei, garantat de către statul român, Guvernul va avea doi reprezentanți - cu drept de veto - în consiliul de administrație al companiei aeriene low-cost Blue Air. Compania nu va putea acorda dividende sau returna împrumuturi acționarilor și nici nu va putea înstrăina aeronave până la același termen.

Acum, Guvernul aa aprobat modelul convenției de garantare și modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului, precum si termenii financiari ai împrumutului garantat de stat care va fi acordat Blue Air de către Banca de Export Import a României EximBank S.A. (Eximbank), în numele și în contul statului român.

În vederea acordării împrumutului, Eximbank a realizat, la solicitarea Ministerului Finanțelor, o analiză a sittuației economico-financiare a companiei Blue Air, în care se arată că societatea se află în dificultate și ar avea datorii importante.

Blue Air își extinde rețeaua de destinații cu o cursă către Amsterdam CITEȘTE ȘI Blue Air își extinde rețeaua de destinații cu o cursă către Amsterdam

Situația economică – financiară a Blue Air Aviation S.A, indicată în documentul citat

a)  Există o incertitudine semnificativă cu privire la capacitatea societății de a își continua activitatea și un risc ridicat de a nu își onora obligațiile financiare, societatea îndeplinind în acest moment cerințele legale pentru a fi încadrată în categoria întreprinderilor în dificultate, în condițiile în care mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate, iar societatea se află în imposibilitatea continuării activității în situația în care nu va beneficia de un ajutor financiar. 

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, atunci când se constată că activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, administratorii societății sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată. Dacă adunarea generală nu va hotărî dizolvarea, atunci societatea este obligată ca cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor ce nu pot fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

b)  Societatea este decapitalizată, la sfârșitul lunii iunie 2020 înregistrând capitaluri proprii negative (496,9 milioane lei/iunie 2020, 373 milioane lei/2019, -446 milioane lei/2018),

c)  Gradul de îndatorare al societății este extrem de ridicat și prezintă un trend ascendent (164,2%/2018, 166,2%/2019, 200,13%/06.2020), datoriile totale ale firmei fiind de cca 2x>Total pasive; deși a înregistrat o ușoară diminuare în 2020 (-15%), nivelul datoriilor față de furnizori se menține extrem de ridicat (355,1 milioane lei/06.20202);

d)  Lichiditatea este subunitară pe toată perioada analizată; fluxurile de numerar negative generate de impactul epidemiei au afectat capacitatea companiei de a asigura lichiditățile necesare achitării drepturilor salariale, a datoriilor către furnizori și celor față de bugetul statului;

Concluzia Eximbank este că valoarea companiei în acest moment este negativă.

FOTO Surpriză pe cea mai mare piață Dacia din Europa: după Logan și MCV, încă un model a fost eliminat din gamă CITEȘTE ȘI FOTO Surpriză pe cea mai mare piață Dacia din Europa: după Logan și MCV, încă un model a fost eliminat din gamă

Analiza economico-financiară a companiei 

a) Evaluarea capacității de rambursare

Evaluarea capacității de rambursare a plecat de la proiecțiile financiare realizate de Blue Air Aviation S.A. în ipoteza derulării în bune condiții a planului de concordat care la rândul lui are ca premize principale obținerea ajutorului de stat (contractarea unui împrumut bancar de 63 milioane euro cu garantie de stat 100%) și realizarea infuziei de capital suplimentare de cel puțin 50 milioane euro (din care 20 milioane euro în anul 2021 și 30 milioane euro în anul 2022).

Modelul financiar prezentat relevă realizarea unui flux de numerar cumulat pozitivbazându-se însă și pe o serie de ipoteze optimiste, de revenire la nivelurile de activitate anterioare începerii pandemiei, de adoptare a unei noi strategii de business și de restructurare a cheltuielilor, în condițiile în care compania va continua activitatea pe o perioadă nedeterminată de timp (going concern), precum și de derularea în bune condiții a planului de concordat, care are la rândul lui, ca premise principale, obținerea împrumutului garantat de stat și realizarea infuziei de capital suplimentară. Nerealizarea infuziilor de capital estimate va impacta nefavorabil fluxul de numerar/capacitatea de asigurare a fluxurilor necesare desfășurării activității.

Cu toate că societatea a luat în calcul o revenire graduală a nivelului zborurilor pe perioada următoare, există un nivel semnificativ de incertitudine privind evoluția pandemiei și a nivelului de infectări atât in România, cât și în principalele destinații europene ale Blue Air Aviation. În situația unei evoluții negative a pandemiei in această regiune, Eximbank consideră că nivelul de activitate (zboruri) poate fi semnificativ afectat, conducând astfel la scăderea capacității de rambursare a datoriilor de către societate. În acest context, banca a realizat o simulere prin diminuarea cu 15% a încasărilor și cheltuielilor directe ale companiei, situație în care rezultă o capacitate de rambursare semnificativ afectată, prin înregistrarea unor fluxuri de numerar negative pe toata perioadă analizată.

Cash flow-ul companiei este considerat unul optimist, arată Eximbank, având în vedere previziunile încasărilor viitoare, în condițiile în care pentru anul 2021 acestea sunt estimate la nivelul de 80% din realizările anului 2019. Pentru comparație, Organizația Internațională de Transport Aerian (IATA) estimează că veniturile pe kilometri parcurși de pasageri vor reveni la valorile din 2019 abia în anul 2022, iar pentru cursele internaționale abia în 2024.

b) Evaluarea clasei de risc

Urmare a analizei economico-financiare, compania este încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categorii de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie), în baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.

c) Evaluarea structurii garanțiilor colaterale

Pentru acoperirea cel puțin a valorii împrumutului, dobânzilor și comisioanelor, compania are obligația constituirii garanțiilor prevăzute la art. 4. alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020, respectiv teren cu pădure, aeronave, pachete de acțiuni ale Blue Air Aviation, Airline Invest și Blue Air Technic.

CEO-ul British Airways a demisionat. Compania pregătește concedieri masive CITEȘTE ȘI CEO-ul British Airways a demisionat. Compania pregătește concedieri masive

Conform Raportului de evaluare rezultă că evaluarea a avut la bază o serie de ipoteze speciale, cu impact semnificativ asupra concluziei evaluării, și anume:

i)  bunurile sunt tranzacționabile și neafectate de sarcini sau ipoteci;

ii)  valoarea de piață a terenului cu pădure reflectă situația existentă și nu un teren construibil, întrucât PUZ sector 1 este în dezbatere, existând un grad ridicat de incertitudine privind aprobarea acestuia;

iii)  evaluarea acțiunilor Blue Air Aviation S.A. a fost realizată în ipoteza specială că societatea Blue Air Aviation S.A. va beneficia de acordarea ajutorului de stat (împrumut garantat) de 300.775.000 lei, pe o perioadă de 6 ani și că va beneficia de infuzia de capital previzionată în Oferta de concordat preventiv, în cuantum de 20.000.000 euro în anul financiar 2021 și 30.000.000 Euro în anul financiar 2022. Evaluarea acțiunilor s-a bazat pe ipoteza conform căreia societatea Blue Air Aviation S.A. va continua să își desfășoare activitatea conform principiului “continuării activității” (“going concern”) pentru o perioadă nedefinită, având la baza previziunile financiare din oferta de concordat preventiv.

iv)  acțiunile Airline Invest S.A. au fost evaluate prin aplicarea metodei ANA (Activ Net Ajustat), având în vedere faptul că principalul activ al Airline Invest S.A. este reprezentat de 99,9990% din acțiunile Blue Air Aviation S.A. Evaluarea acțiunilor Airline Invest S.A. s-a bazat pe aceeași ipoteză specială, ca și pentru Blue Air Aviation S.A., respectiv realizarea infuziei de capital și primirea ajutorului de stat. Valoarea totală a garanțiilor a luat în considerare pachetul de acțiuni al Blue Air Aviation S.A .,dar nu a luat în considerare și valoarea pachetului Airline Invest S.A.

v)  evaluarea aeronavelor s-a realizat în ipoteza în care acestea sunt în configurația inițială, având montate motoarele cu care au fost achiziționate.

În fapt, relevă analiza, aeronavele aflate în proprietatea Blue Air Aviation SA sunt gajate la 30.06.2020 în favoarea Air Lease Corporation și în favoarea ANAF. Mai mult, aeronavele suspuse evaluării se găsesc în diferite situații precum: motoare montate pe alte aeronave, aeronave achiziționate fără motoare și care au motoare de pe altă aeronavă sau nu au motoare montate

Având în vedere că Blue Air Aviation S.A. nu poate face plata datoriilor către cei doi creditori anterior obținerii împrumutului garantat de stat, ipoteca asupra aeronavelor poate fi constituită inițial în favoarea Ministerului Finanțelor Publice cu rang subsecvent celor existente, iar ulterior achitării datoriilor către cei doi creditori și radierii în consecință a sarcinilor, ipoteca va deveni de rang 1.

În ceea ce privește infuzia de capital suplimentară, Eximbank precizează că nerealizarea infuziilor de capital estimate (circa 50 milioane euro, din care 20 milioane euro in anul 2021 și 30 milioane euro în anul 2022) va impacta nefavorabil fluxul de numerar/capacitatea de asigurare a fluxurilor necesare desfășurării activității. Pentru implementarea procedurii de concordat, ulterior primirii ajutorului de stat, luând în considerare atât nivelul foarte ridicat al datoriilor față de capacitatea societãții de a genera suficiente lichidități pentru achitarea acestora, precum și capitalurile proprii negative, este necesar un aport de capital total de circa 50 milioane euro, care la rândul său este condiționat de primirea de cãtre Blue Air Aviation SA a 62 milioane euro ajutor de stat din partea Guvernului României, de evoluția condițiilor de piață și de concluziile acțiunii Due Diligence din partea investitorilor asupra companiei.

În aceste condiții, chiar Guvernul consideră că ”emiterea scrisorii de garanție la acest moment prezintă un risc major de executare și de nerecuperare a sumelor plătite de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în contul ajutorului de stat acordat”. Executivul a pregătit însă modelul scrisorii de garanție scrisorii de garanție și se pregătește să îl adopte.

Automobilul electric MINI Cooper SE marchează o premieră mondială în România: pentru prima dată în istorie într-o competiție de viteză CITEȘTE ȘI Automobilul electric MINI Cooper SE marchează o premieră mondială în România: pentru prima dată în istorie într-o competiție de viteză

Conform Deciziei Comisiei Europene, în situația nerambursării la scadență a componentei din împrumut ca ajutor de salvare și executării garanției de stat, în termen de 6 luni, începând cu efectuarea primei trageri din împrumut, compania are obligația transmiterii către Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor a unui plan de restructurare, care va fi notificat către CE.

În cazul în care compania nu transmite planul de restructurare sau CE nu aprobă planul de restructurare, suma aferenta ajutorului de salvare devine scadentă și exigibilă, iar în caz de neplată imediată a acestuia, Eximbank va executa garanția de stat pentru întreaga valoare a împrumutului. În situația în care CE va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, Ministerul Finanțelor Publice va pune în aplicare această decizie în conformitate cu legislația europeană și națională din domeniul ajutorului de stat.

Împrumutul în valoare de 300.775.000 lei va fi acordat companiei de către Eximbank România pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID -19 cauzate direct în perioada martie – iunie 2020, și pentru acoperirea parțială nevoile urgente de lichiditate ale companiei în perioada septembrie 2020 - februarie 2021, la o dobândă de ROBOR la 12 luni plus o marjă de 4% pe an, o perioadă de grație de 12 luni, și cu următoarele comisioane:

a)  comision de acordare de 0,75% aplicabil la valoarea împrumutului,

b)  comisionde2%,aplicabillavaloarearambursatăanticipatdinîmprumut, pentru rambursarea anticipată a împrumutului din alt credit/credite si comision de 0% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din surseproprii,

c)  comision de analiză pentru modificarea condițiilor inițiale de 0,2% aplicabil la valoarea împrumutului, cu o valoare de minimum 100 EUR.

Pentru asumarea riscului de garantare a împrumutului în procent de 100%, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor, societatea Blue Air Aviation – S.A. va plăti Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2% pe an aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului de 6 ani.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
blue air
eximbank
guvern
imprumut
analiza
evaluare
continuare
activitate
datorii
obligatii