PROGRAM DE GUVERNARE: Salvarea CFR Marfă, achiziționarea de trenuri noi, conexiuni la aeroporturi

PROGRAM DE GUVERNARE: Salvarea CFR Marfă, achiziționarea de trenuri noi, conexiuni la aeroporturi
scris 23 dec 2020

În programul de guvernare PNL - USR - PLUS la categoria feroviar se menționează construirea de linii de tren spre aeroporturile din Brașov, Sibiu, Oradea, Timișoara, Cluj -Napoca și Constanța, iar la obiective sunt trecute și finalizările studiilor de fezabilitate pentru tronsoanele Timișoara - Caransebeș și Cluj - Oradea.

Documentul poate fi văzut integral AICI

Pentru CFR Marfă se dorește ”demararea unui proces amplu de restructurare, care să-i permită continuarea activității”, iar la CFR Călători ”se va demara proiectul prin care se vor investi 13 milioane de Lei pentru achiziționarea a 2.300 de terminale mobile pentru taxare, dotate cu imprimante”, scrie Hotnews.ro.

Direcții de dezvoltare

Direcțiile de dezvoltare ale sectorului feroviar, pe termen scurt și mediu, sunt axate pe următoarele obiective strategice generale:

I I. Creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă


Pe termen scurt și mediu, cele mai relevante direcții generale de acțiune sunt:
a) Creșterea vitezei de circulație pe infrastructura feroviară cu asigurarea accesibilității regiunilor și persoanelor, prin reabilitarea și modernizarea rețelei feroviare la standarde europene;
b) Creșterea vitezelor comerciale, prin reducerea ecartului față de viteza permisă de infrastructura feroviară;
c) Pregătirea documentațiilor tehnico-economice necesare atragerii/asigurării resurselor financiare adecvate pentru implementarea obiectivelor de investiții;
d) Menținerea la nivel ridicat a siguranței circulației trenurilor și eliminarea restricțiilor de viteză, în vederea creșterii vitezei de circulație;
e) Creșterea eficienței energetice și reducerea nivelului de poluare;
f) Asigurarea de resurse financiare adecvate pentru lucrările de întreținere, alături de soluții specifice de siguranță și securitate;
g) Îmbunătățirea conectivității rețelei feroviare și dezvoltarea mobilității regionale și urbane în nodurile feroviare principale din România;
h) Investiții pe toată rețeaua feroviară, nu doar pe marile coridoare;
i) Creșterea competitivității transportului de călători și marfă, inclusiv prin consolidarea sistemului de servicii publice de interes național pentru transportul feroviar de călători și mărfuri;
j) Dezvoltarea și implementarea conceptului de tren metropolitan în zona de influență a municipiilor.
k) Îmbunătățirea conectării la rețeaua internațională de cale ferată rapidă prin noi proiecte (de exemplu București – Cluj Napoca – Budapesta).

În baza direcțiilor de dezvoltare pentru perioada 2021-2024, planul de investiții în infrastructura feroviară se va dezvolta cu accent pe:

 
Creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă:


I.1. Dezvoltarea infrastructurii feroviare aferente zonelor metropolitane, prin încheierea de 85 de acorduri de parteneriate cu administrațiile publice locale în marile centre urbane din țară, de exemplu: București, Cluj, Brașov, Timișoara, Iași, Oradea, Sibiu;
I.2. Dezvoltarea infrastructurii feroviare aferente zonei metropolitane a Municipiului București, prin modernizarea Inelului Feroviar București, a Complexului Feroviar București (Gara de Nord și a stației de cale ferată București Nord), conexiunea cu modurile de transport urban și periurban, realizând astfel integrarea nodurilor urbane rețeaua feroviară;
I.3. Construirea conexiunilor feroviare la aeroporturile internaționale (București T1 și T2, Brașov, Sibiu, Oradea, Timișoara, Cluj -Napoca și Constanța);

I.4. Îmbunătățirea gradului de mecanizare a activităților de întreținere a infrastructurii, creșterea productivității și a capacității de intervenție în situații deosebite prin achiziționarea de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare.
I.5. Creșterea gradului de disponibilitate a infrastructurii, a vitezelor tehnice și a veniturilor companiei simultan cu reducerea costurilor de exploatare și susținerea investițiilor orientate spre:
⦁ reducerea restricțiilor de viteză de pe rețeaua feroviară;
⦁ creșterea vitezelor tehnice și comerciale prin implementarea programelor QuickWins pe 1.001 km din rețeaua feroviară - (București-Brașov, Timișoara-Arad, București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Pitești). Valoare estimată a investițiilor se ridică la 1,7 miliarde de Lei;
⦁ creșterea gradului de electrificare a rețelei feroviare;
⦁ reducerea deranjamentelor la instalațiile feroviare;
⦁ executarea de către C.F.R. S.A. cu mijloace proprii a activităților de reparații capitale a infrastructurii feroviare;
⦁ continuarea programului de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată.

I.6. Dezvoltarea digitalizării sistemelor din domeniul feroviar care să permită creșterea mobilității și accesibilității la acest mod de transport, inclusiv prin implementarea sistemului ERTMS/ETCS pe coridoarele rețelei TEN-T și prin extinderea rețelei de fibră optică.

II. Integrarea în spațiul feroviar unic european, cu impact asupra reducerii timpilor de parcurs, creșterea atractivității feroviare și minimizarea efectelor negative asupra mediului:

II.1. Finalizarea lucrărilor aflate în execuție și efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor pentru proiectele:
⦁ Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria-Sighișoara, inclusiv ERTMS nivel 2. Valoarea estimată a investiției este de 5,1 miliarde de Lei;
⦁ Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră-Curtici-Simeria. Valoarea estimată a investiției este de 7,5 miliarde de Lei;
⦁ Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara. Valoarea estimată a investiției este de 8,2 miliarde de Lei;
⦁ Poduri și podețe - etapa I SRCF Cluj, București, Timișoara și Craiova. Valoarea estimată a investiției este de 0,3 miliarde de Lei.


II.2. Finalizarea studiilor de fezabilitate aflate în derulare, identificarea și asigurarea surselor de finanțarea pentru demararea de noi lucrări pe rețeaua TEN-T Centrală și Globală pe secțiunile:
- Timișoara - Arad - Caransebeș. Valoare - 7,3 miliarde de lei;
- Cluj-Episcopia Bihor. Valoare - 7,1 miliarde de lei;
- Craiova-Calafat. Valoare - 2,5 miliarde de lei;
- Craiova-Caransebeș. Valoare - 11,2 miliarde de lei;
- București Nord-Giurgiu Nord-Frontieră. Valoare - 1,7 miliarde de lei;
- Ploiești Vest-Focșani-Roman-Iași-Frontieră. Valoare - 9,5 miliarde de lei;
- Pașcani-Dărmănești-Vicșani-Frontieră. Valoare - 1,9 miliarde de lei;
- Predeal-Brașov. Valoare - 4,5 miliarde de lei;
- Portul Constanța. Valoare - 4 miliarde de lei;
- stațiile Fetești și Ciulnița. Valoare - 300 miloane lei;
- modernizarea a 47 stații de cale ferată din România. Valoare - 0,4 miliarde de lei;
- modernizare 150 treceri la nivel cu cale ferată, poduri, podețe și tuneluri – etapa II. Valoarea - 200 milioane lei.


II.3. Lansarea de noi proiecte de modernizare pe secțiuni aflate pe rețeaua TEN-T Centrală și Globală:

- Coșlariu-Cluj Napoca. Valoare - 3,8 miliarde de lei;
- București-Craiova. Valoare - 7,6 miliarde de lei;
- Apahida-Suceava. Valoare - 11,7 miliarde de lei;
- Rădulești-Giurgiu. Valoare - 200 milioane lei;
- Constanța - Mangalia. Valoare - 600 milioane lei

 

CFR Marfă
 

Sub presiunea dificultății financiare tot mai pronunțate și a executărilor silite care amenințau S.N.T..F.M. C.F.R. MARFĂ S.A., au fost identificate modalitățile pentru a obține redresarea financiară, prin continuarea activității operaționale a societății și fără a afecta poziția acesteia pe piață și relația cu partenerii comerciali. Decizia Comisiei Europene, transmisă în luna februarie a acestui an, conform căreia C.F.R. Marfă trebuie să restituie ajutorul de stat nelegal acordat în anul 2013, în valoare de 400 de milioane de Euro, a constituit un punct de cotitură pentru parcursul acestei companii, care în viziunea multora se îndrepta spre faliment.
Pentru salvarea companiei, soluția optimă identificată a fost recurgerea la procedura de concordat preventiv, care, spre deosebire de orice alte modalități reglementate, asigură un set de avantaje, precum: suspendarea executărilor silite în desfășurare la momentul omologării (12.03.2020), posibilitatea negocierii modalității de stingere a datoriilor cu creditorii; menținerea societății pe piață și continuarea activității comerciale; durata redusă a procedurii – 24 luni (spre deosebire de procedura insolvenței/executare silită).

Ținând cont de rolul strategic pe care SNTFM CFR MARFĂ SA îl are în piață și pentru siguranța națională, este necesar ca procesul de rambursare a ajutorului de stat să asigure, deopotrivă:

⦁ rambursarea integrală a ajutorului de stat;
⦁ continuitatea transportatorului feroviar strategic de marfă.


Obiectivul principal pentru un orizont de timp scurt și mediu îl reprezintă implementarea unei strategii de rambursare a ajutorului de stat, astfel încât C.F.R. Marfă să depășească această situație critică, prin demararea unui proces amplu de restructurare, care să-i permită continuarea activității, fiind vorba despre o companie cu un impact major în economia românească.

CFR Călători

Principalele direcții de acțiune pentru perioada 2021-2024 se concentrează pe realizarea următoarelor obiective:
⦁ Creșterea capacității de transport. Creșterea parcului de vagoane reprezintă o prioritate permanentă, pentru a răspunde cerințelor de trafic și confort.

⦁ Digitalizare și noi concepte. Pentru modernizarea procesului de verificare, validare și emitere a biletelor în tren de personalul de tren, se va demara proiectul prin care se vor investi 13 milioane de Lei pentru achiziționarea a 2.300 de terminale mobile pentru taxare, dotate cu imprimante, cu ajutorul cărora vor putea fi vândute bilete în tren, renunțându-se astfel la clasicul chitanțier și pix. De asemenea, se lucrează la îmbunătățirea propriilor oferte comerciale. De exemplu, Cardul TrenPlus va suferi transformări, în sensul că nu va mai fi tipărit pe suport de hârtie, ci va fi un portofel electronic. Cardul va putea fi emis atât la case, cât și în tren, prin intermediul terminalelor de taxare.
⦁ Pentru atragerea unor noi segmente de populație se va analiza posibilitatea introducerii și operaționalizării conceptului de trenuri charter/vagoane special comandate/vagoane suplimentare.

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

Dintre obiectivele asumate pentru perioada 2021-2024, cele mai importante vizează finalizarea procedurilor și implementarea contractelor pentru Achiziția de material rulant - 40 Rame Electrice Regio (RE – R), cu o valoare cuprinsă în intervalul 1.707.125.000 lei fără TVA - 4.557.130.000,00 lei, fără TVA și Achiziția de material rulant - 20 Rame Electrice Interregio (RE – IR), cu o valoare cuprinsă în intervalul: 1.311.698.701,00 lei fără TVA – 3.714.279.851,00 lei fără TVA, proceduri aflate în diverse stadii.

viewscnt
Afla mai multe despre
program de guvernare
cfr marfă