ANRE: Reducerea cu 7% a tarifelor de distribuție ar fi insuficientă, consumatorii fiind păgubiți cu 255 mil, lei

scris 8 dec 2015

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) afirmă că, dacă ar reduce de la 1 ianuarie 2016 tarifele practicate de monopolurile regionale din distribuția de energie cu doar 7% în termeni reali și nu cu 12%, așa cum intenționează să o facă, distribuitorii ar beneficia nejustificat de venituri suplimentare de 255 milioane lei, care ar reprezenta prejudicii suferite de consumatorii finali.

ANRE a publicat în mod excepțional referatul de aprobare a ordinului, aprobat luni și publicat marți în Monitorul Oficial, care îi permite să diminueze tarifele practicate de monopolurile regionale de distribuție a energiei electrice cu mai mult de 10% pe an. Acum pot fi adoptate micșorările de tarife de distribuție planificate și anunțate deja de ANRE pentru 2016, care merg până la 16%.

Până de curând, normele ANRE stipulau că "tarifele de distribuție pot varia de la un an la altul în termeni reali cu cel mult 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuție și 7% pentru tariful mediu ponderat", sensul fiind că ANRE nu putea modifica anual aceste tarife reglementate cu procente mai mari decât cele menționate nici în sensul majorării, nici în sensul reducerii acestora. Recentul ordin al ANRE elimină aceste plafoane procentuale anuale în cazul reducerilor de tarife, păstrându-le doar în ceea ce privește majorările.

Autoritatea a publicat referatul de aprobare după ce membrii Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și-au exprimat "surprinderea și, totodată, îngrijorarea față de decizia ANRE de a schimba, din nou, intempestiv, legislația secundară în timpul perioadei de reglementare, fără o consultare prealabilă corespunzătoare cu operatorii și fără analiza tuturor efectelor asupra pieței de energie și, implicit, a consumatorilor".

"Limitarea scăderii tarifelor la 7% în termeni reali ar permite includerea unei cote prea mici din sumele de bani aferente corecțiilor, iar diferențele suplimentare de bani deja încasate de operatorii de distribuție în anul 2015 s-ar amâna pentru a fi luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru anii următori. În această situație, sumele amânate ar reprezenta, în funcție de operator, până la 78% din valoarea corecțiilor calculate și la nivelul întregii țări aproximativ 47% (255 milioane lei sumă totală amânată). Amânarea aplicării în totalitate a scăderii tarifelor presupune în fond ca operatorii să beneficieze în mod nejustificat și incorect, pentru o perioadă de timp nedefinită, de venituri suplimentare deja încasate în cursul anului 2015, ceea ce considerăm că ar constitui de fapt „prejudicii” pentru utilizatorii clienți finali și ar fi un tratament preferențial pentru operatorii de distribuție. În acest caz, operatorii de distribuție concesionari ar înregistra profituri incorect de mari în anul 2015, situație care s-a petrecut și în anul 2014. În plus, dacă se menține această tendință, ar rezulta de la an la an sume de bani amânate din ce în ce mai mari, de care operatorii de distribuție concesionari ar beneficia nemeritat și incorect și care ar fi din ce în ce mai dificil de regularizat înainte de finalul perioadei de reglementare 2014-2018", se arată în referatul de aprobare.

Care sunt marjele de profit în distribuția de electricitate

În referat se mai precizează că, oricum, scopul plafoanelor anuale de variație a tarifelor avea ca scop limitarea eventualelor creșteri ale tarifelor de distribuție, în scopul protejării clienților, astfel că, de fapt, ceea ce se propune este o clarificare și nu o modificare a actului normativ.

Pe de altă parte, distribuitorii au solicitat ANRE ca scăderea în termeni reali a tarifului mediu ponderat aferent anului 2016, față de cel aferent anului 2015, să fie de cel mult 7% în termeni reali, iar scăderea tarifelor specifice de distribuție pentru fiecare nivel de tensiune să fie de maxim 10 % în termeni reali, invocând prevederile în vigoare până la recentul ordin al ANRE, aprobat luni. Solicitarea acestora a fost formulată în condițiile în care tarifele calculate pentru anul 2016 înregistrează scăderi semnificative față de anul 2015, respectiv scăderi cuprinse între circa 7% și 16%, scăderea medie fiind de aproximativ 12% la nivelul întregii țări, precizează ANRE.

"Propunerea de modificare a Metodologiei este în concordanță cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, conform cărora tarifele reglementate de distribuție trebuie să asigure operatorilor de distribuție concesionari o cotă rezonabilă de profit", subliniază ANRE.

În referatul de aprobare, ANRE prezintă un centralizator conținând veniturile și cheltuielile totale, respectiv profiturile obținute și marja de profit brut ale celor 8 operatori de distribuție concesionari, conform datelor comunicate ANRE prin rapoartele financiare anuale pentru anul 2014 și prin machetele de monitorizare lunară pentru primele 8 luni ale anului 2015. Potrivit centralizatorului, în 2014, marjele de profit brut ale distribuitorilor au fost între 7,48% și 31,79%, iar în primele 8 luni din 2015 – între 18,38% și 31,74%.

ANRE susține că distribuitorii nu i-au contestat calculele

ANRE mai arată că i-a informat pe distribuitori încă din 26 noiembrie despre proiectul de ordin, aceștia fiind invitați de atunci la o întâlnire la ANRE pe această temă.

La ședința publică organizată la sediul ANRE în data de 04.12.2015 au participat reprezentanți ai Enel România, Electrica S.A., E.ON România, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, CEZ Distribuție și ai asociațiilor consumatorilor: INFOCONS și Federația Asociațiilor de Consumatori.

"Reprezentanții Enel România, Electrica S.A., E.ON România, FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud, FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord și CEZ Distribuție au susținut faptul că nu contestă calculele efectuate de ANRE, calcule care conduc la scăderi semnificative ale tarifelor aferente anului 2016 față de anul 2015. Au precizat însă faptul că propunerea de clarificare este în fapt o modificare a prevederilor Metodologiei, cu care nu sunt de acord, deoarece apreciază că este o modificare care nu respectă principiile stabilității, predictibilității și previzibilității. De asemenea, aceștia au apreciat că este o modificare bruscă, intempestivă, care afectează situația financiară a operatorilor de distribuție în anul 2016", se mai arată în referatul de aprobare.

Enel România și E.ON România au mai invocat faptul că ANRE a aprobat în anul 2013 Metodologia în forma actuală, având articolul 105 în discuție modificat față de prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 39/2007. Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr. 39/2007 prevedea explicit limitarea creșterii tarifelor de distribuție.

"ANRE a precizat faptul că prin aplicarea integrală a corecțiilor calculate se corectează un venit nemeritat al operatorilor de distribuție, obținut în anul 2015 ca urmare în principal a creșterii cantității de energie electrică distribuite, și prin urmare se ajustează un profit nemeritat al operatorilor", se afirmă în referatul de aprobare.

Cu cât scad tarifele de distribuție

Tarifele de distribuție a energiei electrice practicate de monopolurile regionale de profil ar urma să scadă de la 1 ianuarie 2016 cu procente cuprinse între 5,5% și 16,3%, potrivit proiectelor de ordine elaborate în acest sens de ANRE.

Pe segmentul de joasă tensiune, cele mai mari reduceri de tarife de distribuție sunt avute în vedere de ANRE la Enel Distribuție Muntenia (-15,77%, la 113,78 lei/MWh), Enel Distribuție Banat (-15,04%, la 113,53 lei/MWh) și Electrica Distribuție Muntenia Nord (-14,3%, la 118,78 lei/MWh).

La medie tensiune, cel mai mult ar urma să scadă tarifele acelorași distribuitori, respectiv Enel Distribuție Muntenia (-16,01%, la 30,47 lei/MWh), Enel Distribuție Banat (-15,24%, la 37,98 lei/MWh) și Electrica Distribuție Muntenia Nord (-14,4%, la 36,67 lei/MWh).

În fine, la înaltă tensiune, tariful Enel Distribuție Muntenia ar urma să scadă cu 16,3%, la 10,17 lei/MWh, cel al Enel Distribuție Banat – cu 15,83%, la 18,60 lei/MWh, iar cel al Electrica Distribuție Muntenia Nord – cu 13,75%, la 15,93 lei/MWh.

Recent, președintele instituției, Niculae Havrileț, a declarat că prețul final al energiei electrice suportat pe facturi de consumatorii finali ar putea scădea cu până la 6% de anul viitor, ca urmare a reducerii de către ANRE a tarifelor de distribuție cu până la 10% și a bonusului de cogenerare cu 4%, factori la care se adaugă impactul reducerii TVA cu 4 puncte procentuale. Tariful de distribuție are o pondere de circa o treime în totalul facturii la curent datorate de către consumatorul final.

Distribuitorii: Vor fi afectate investițiile în rețele

În replică, membrii Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și-au exprimat "surprinderea și, totodată, îngrijorarea față de decizia ANRE de a schimba, din nou, intempestiv, legislația secundară în timpul perioadei de reglementare, fără o consultare prealabilă corespunzătoare cu operatorii și fără analiza tuturor efectelor asupra pieței de energie și, implicit, a consumatorilor".

"La fel ca și ordinul prin care a fost redusă rata reglementată a rentabilității anul trecut, nici acest document nu a fost supus dezbaterii publice conform termenelor legale și nici nu este însoțit de un studiu de impact. Membrii ACUE consideră că o astfel de modificare bruscă a reglementărilor va afecta semnificativ activitatea operatorilor de distribuție, așa cum s-a întâmplat și în cazul reducerii ratei reglementate a rentabilității, iar o nouă diminuare a tarifelor din domeniu va avea un impact important asupra programelor de investiții în rețele, planificate pentru anii următori", se arată într-un comunicat al ACUE.

Mai mulți distribuitori de energie se judecă în prezent cu ANRE după ce instituția a redus, de la 1 ianuarie 2015, rata reglementată a rentabilității companiilor de distribuție a energiei electrice de la 8,52% la 7,7%, fapt de natură să ducă la scăderea tarifelor reglementate practicate de distribuitori în raport cu clienții. Următorul termen în proces, aflat pe rolul Curții de Apel București, este programat pe 14 decembrie.

"ACUE a transmis reglementatorului că este necesară îmbunătățirea modului în care sunt fundamentate proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, fiind obligatorie parcurgerea prealabilă a unei etape destinate “analizei de impact” a proiectelor de acte normative care, în aplicarea principiului “evaluare înainte de acțiune”, să analizeze toate potențialele consecințe pe care le va genera implementarea actelor normative pe care ANRE le promovează. Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie susține că este necesară publicarea acestor analize de impact și stabilirea unui termen rezonabil și suficient în care toate persoanele și entitățile interesate să poată consulta temeinic aceste studii publicate de reglementator, să poată efectua analizele și evaluările proprii pentru a avea posibilitatea de a transmite propuneri pertinente, concludente și utile asupra acestora. Realizarea tuturor obligațiilor legale privind transportul și distribuția energiei electrice implică prestarea eficientă neîntreruptă și la un nivel superior de calitate a acestor sevicii, pe baza unor costuri justificate ale operatorilor. De asemenea, protecția utilizatorilor rețelelor de energie electrică, inclusiv a consumatorilor vulnerabili, nu se face prin tarifele de distribuție", se mai afirmă în comunicatul ACUE.

viewscnt
Afla mai multe despre
anre
tarife distributie energie
distribuitori energie
reducere tarife distributie energie