Boloș a preluat ideea lui Daea: Atribuire directă de terenuri agricole ADS pentru proiecte de energie regenerabilă ale companiilor de stat, cu scutire de limita de 50 de hectare

Boloș a preluat ideea lui Daea: Atribuire directă de terenuri agricole ADS pentru proiecte de energie regenerabilă ale companiilor de stat, cu scutire de limita de 50 de hectare
Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 4 oct 2023

Ministrul PNL al Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a preluat ideea mai veche a fostului ministru PSD al Agriculturii, Petre Daea, privind facilitarea construirii de unități de producție de energie regenerabilă pe terenuri agricole ce aparțin Agențiilor Domeniilor Statului (ADS), de către companii de stat, o facilitate de care ar beneficia în primul rând Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Profit.ro organizează, pe 19 octombrie, cu cei mai mari jucători în domeniu, Profit Energy.forum Ediția a VII- a - A doua iarnă de război în energie. Evenimentul, care va fi transmis în direct și la PROFIT NEWS TV, este organizat cu sprijinul ACUE, Electrica Furnizare, Tinmar Energy.

Detalii aici

Ministerul lui Boloș a inclus ideea în recentul proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru bunurile proprietate publică a statului, precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului, în care se propune și indexarea în fiecare an a redevențelor cu rata inflației din anul anterior, însă numai dacă vor și companiile care le datorează.

DOCUMENT Ministerul Finanțelor își face direcție de monitorizare a execuției bugetare, ANAF va verifica cheltuielile instituțiilor, cresc unele salarii din Finanțe și ANAF, primăriile care nu colectează primesc mai puțini bani CITEȘTE ȘI DOCUMENT Ministerul Finanțelor își face direcție de monitorizare a execuției bugetare, ANAF va verifica cheltuielile instituțiilor, cresc unele salarii din Finanțe și ANAF, primăriile care nu colectează primesc mai puțini bani

Astfel, draftul de act normativ modifică Legea de înființare a ADS, astfel încât aceasta să capete ca atribuție și ″concesionarea, prin atribuire directă sau licitație, după caz, a terenurilor agricole din clasa a V-a de calitate, a terenurilor neproductive și a terenurilor categoria de folosință curți-construcții, inclusiv canale, din domeniul public și privat al Statului Român, către persoane juridice de drept privat sau persoane juridice de drept privat la care Statul Român sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari majoritari/unici, în scopul producerii de energie din surse regenerabile - E-SRE precum: hidro, solară, biomasă, geotermală și eoliană, în condițiile financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare, la propunerea Agenției Domeniilor Statului″.

În același scop, acelorași entități li se va putea acorda și drept de superficie pe terenurile menționate.

DOCUMENT Noile reguli în domeniul jocurilor de noroc. Cresc taxele CITEȘTE ȘI DOCUMENT Noile reguli în domeniul jocurilor de noroc. Cresc taxele

″Prin derogare de la prevederile art. 312 alin. (1) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de interes strategic și cele de siguranță națională din domeniul energetic, proiectele de investiții în infrastructura energetică de interes strategic național, se acordă drept de concesionare directă, asupra terenurilor din domeniul public și privat al Statului Român, către persoane juridice de drept privat la care Statul Român este acționar integral/majoritar, în condiții financiare aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare la propunerea Agenției Domeniilor Statului. Eventualele contracte existente, indiferent de natura acestora, aflate în derulare pentru aceste categorii de terenuri se modifică de drept pentru a asigura implementarea proiectelor de investiții de interes strategic national, prin diminuarea corespunzătoare a suprafețelor de teren ce fac obiectul acestora, prin act adițional, încheiat în condițiile legii″, mai stipulează proiectul.

Beneficiarii vor putea solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maxim 49 de ani asumată inițial de părți, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: a) contractul de concesiune are o durată de execuție rămasă de cel puțin 3 ani la data depunerii cererii de prelungire a contractelor de concesiune; b) realizarea de investiții în capacități de producere a energiei verzi, în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional, astfel încât să asigure o independență energetică proprie de minim 60% din consumul anual raportat la media ultimilor 3 ani de activitate/consum; c) realizarea obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune privind investițiile până la data formulării solicitării de prelungire a contractului de concesiune; d) sub condiția actualizării redevenței la nivelul pieței conform valorii stabilite prin norme interne ale Agenției Domeniilor Statului, la momentul solicitării, aprobate de Comitetul de Privatizare Concesionare și Arendare; e) dezvoltarea în termen de maximum 5 ani de la semnarea actului adițional a unui lanț de producție complet, procesare primară, valorificarea în cultura plantelor și zootehnie, legumicultură, pomicultură, viticultură, cu o valoare de cel puțin 40% din cifra de afaceri; f) să prezinte un plan de afaceri asumat și argumentat tehnic/economic ce va fi analizat de o comisie de specialiști ai Agenției Domeniilor Statului, numită de conducerea instituției; g) nu se află în procedura de insolvență, dizolvare, lichidare, reorganizare, faliment. h) nu are datorii restante la plățile datorate în baza contractului; i) nu există litigii înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect contractul de concesiune.

CITEȘTE ȘI CEO-ul Tazz despre eliminarea facilităților fiscale pentru IT-iști: Impactul e de ordinul milioanelor de lei anual. Ne-a lovit. Compania pregătește extinderea în afara țării

Foarte important, se propune și modificarea Legea fondului funciar, astfel încât, pentru ″obiectivele de investiții de interes național specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile realizate de către persoanele juridice de drept privat unde Statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin capital majoritar/integral″, să nu se aplice prevederea din lege potrivit căreia proiectele energetice pot fi dezvoltate pe terenuri agricole din clasele de calitate a IV-a și a V-a din extravilan doar în limita unei suprafețe de 50 de hectare.

Modificarea propusă este vitală pentru proiectul Hidroelectrica privind cel mai mare parc fotovoltaic din România, care ar urma să fie construit pe un teren concesionat de la ADS în suprafață de circa 3.000 de hectare. Compania a lansat deja o procedură de achiziție pentru a procura un studiu de fezabilitate, documentații de urbanism și racordare, precum și un caiet de sarcini în vederea organizării viitoare a unei licitații pentru atribuirea unui contract de construire ″la cheie″.

VIDEO Tragedie de proporții la Veneția: Un autobuz plin a căzut de la înălțime. \ CITEȘTE ȘI VIDEO Tragedie de proporții la Veneția: Un autobuz plin a căzut de la înălțime. "O scenă apocaliptică."

Organizațiile profesionale ale industriei energiei regenerabile au criticat în mai multe rânduri intenția statului de a concesiona fără licitație terenuri agricole companiilor energetice proprii, precum și de a le scuti doar pe acestea de limita de 50 de hectare, după cum a relatat Profit.ro aici și aici.

″O negociere directă între ADS și anumite companii selectate nu este în măsură să asigure astfel de condiții echitabile de concurență. Modificările sugerate distorsionează concurența pe piața de energie, ca urmare a faptului că investitorii privați pot dezvolta proiecte doar pe suprafețe sub 50 de hectare, în baza interpretării restrictive a legii fondului funciar de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în timp ce ADS poate concesiona zone mult mai mari. În acest context, proiectul poate fi clasificat drept ajutor de stat, ceea ce implică notificarea în prealabil a Comisiei Europene. În caz contrar, există riscul deschiderii unei proceduri de investigare împotriva României pentru încălcare normelor europene, dat fiind că, potrivit art. 107 din TFUE″, se arăta într-un comunicat din august al RPIA (Asociația „Romanian Photovoltaic Industry Association”), RWEA (Asociația Română pentru Energie Eoliană) și PATRES (Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România).

viewscnt
Afla mai multe despre
regenerabile terenuri agricole
productie energie regenerabila irigatii
repower ue
hidroelectrica parc fotovoltaic
petre daea irigatii