ULTIMA ORĂ Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează

ULTIMA ORĂ Culmea majorării redevențelor: doar dacă vor și cei care le datorează

Ministrul Finanțelor

Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 3 oct 2023

Guvernul coaliției PSD-PNL vrea să înceapă din 2023 să indexeze an de an redevențele petroliere, miniere și agricole datorate de companiile concesionare din sectoarele menționate, cu rata inflației din anul anterior. În august, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, declara agresiv că printre măsurile de reducere a deficitului bugetar discutate în coaliție se numără și majorarea ″considerabilă″ a unora dintre redevențele aferente concesionării pentru exploatare a resurselor minerale ale statului, redevențe pe care le-a caracterizat ca fiind ″aproape nesemnificative″ în prezent. 

Urmărește-ne și pe Google News

Profit.ro organizează, pe 19 octombrie, cu cei mai mari jucători în domeniu, Profit Energy.forum Ediția a VII- a - A doua iarnă de război în energie. Evenimentul, care va fi transmis în direct și la PROFIT NEWS TV, este organizat cu sprijinul ACUE, Electrica Furnizare, Tinmar Energy.

Detalii aici

Acum, ministerul condus de Boloș a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care prevede într-adevăr actualizarea în fiecare an a redevențelor cu inflația din anul anterior, începând chiar din 2023. Însă în cazul acordurilor și contractelor de concesiune aflate în vigoare, indexarea nu se va face decât dacă vor și titularii respectivelor acorduri și contracte, proiectul de OUG stipulând că Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și Agenția Domeniilor Statului (ADS) vor avea obligația de a ″negocia″ cu concesionarii pentru a-i convinge să accepte indexarea anuală cu inflația. Nu scrie ce se întâmplă dacă nu reușesc.

VIDEO Tragedie de proporții la Veneția: Un autobuz plin a căzut de la înălțime. \ CITEȘTE ȘI VIDEO Tragedie de proporții la Veneția: Un autobuz plin a căzut de la înălțime. "O scenă apocaliptică."

Cele mai importante redevențe din punct de vedere bugetar sunt cele petroliere, pe exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze naturale, care au adus anul trecut încasări de peste 4,4 miliarde lei. Grosul a venit din activitatea de extracție a celor mai mari producători români, OMV Petrom și Romgaz.

Cotele procentuale de redevență pe extracția de țiței și gaze sunt neschimbate din 2004, însă prețul de referință la care se aplică aceste cote procentuale a constituit subiect de controverse, după cum a relatat Profit.ro aici și aici.

Poliția locală primește dreptul la girofar albastru cu sirenă și îi va putea amenda pe conducătorii de trotinete CITEȘTE ȘI Poliția locală primește dreptul la girofar albastru cu sirenă și îi va putea amenda pe conducătorii de trotinete

Redevențele miniere au generat în 2022 încasări bugetare de 194,3 milioane lei, cele agricole – de 190,3 milioane lei, iar alte concesiuni și închirieri – 109,5 milioane lei.

Agresivitatea afișată public de autorități în privința subiectului majorării redevențelor contrastează puternic cu prudența manifestată în formularea draftului de act normativ. Motivul este, cel mai probabil, forța juridică a acordurilor și contractelor de concesiune petrolieră, minieră și chiar agricolă, ce includ clauze de stabilitate în privința redevențelor. Și, cel puțin în cazul celor petroliere, stipulează că litigiile dintre statul concedent și companiile concesionare se soluționează la tribunele internaționale de arbitraj, nu în justiția internă.

Detalii și aici, despre clauzele de arbitraj din acordurile petroliere.

BNR, așteptată să mențină rata cheie la prima ședință din toamnă. Analiștii cred că măsurile fiscale ar putea întârzia scăderea dobânzilor CITEȘTE ȘI BNR, așteptată să mențină rata cheie la prima ședință din toamnă. Analiștii cred că măsurile fiscale ar putea întârzia scăderea dobânzilor

Ce prevede proiectul de OUG elaborat de MFP

″Art. III.

(1) Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a Statului Român, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut altfel prin contractele încheiate potrivit legii. Termenul de plată pentru redevențele actualizate este până la data de 31 decembrie 2024.

(2) Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se indexează anual cu indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior, dacă nu este prevăzut altfel prin contractele încheiate potrivit legii.

(3) Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a Statului Român este mandatată să ia toate măsurile legale ce se impun, inclusiv prin încheierea de acte adiționale cu acordul părților, dacă este cazul, pentru a duce la îndeplinire prevederile alin.(1) și (2).

Art. IV.

(1) Tarifele și sumele reprezentând redevențele miniere datorate în baza art. 45 și art. 48 din Legea minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României nr. 197 din 27 martie 2003, aferente trimestrului IV al anului 2023, se indexează cu rata inflației pe anul 2022, dacă nu este prevăzut altfel prin contractele încheiate potrivit legii, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Pentru contractele încheiate potrivit legii pentru desfășurarea activităților miniere aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

(2) Tarifele și sumele reprezentând redevențele miniere datorate potrivit legii se indexează anual cu rata inflației aferentă anului anterior, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Pentru contractele încheiate potrivit legii pentru desfășurarea activităților miniere aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

(3) Agenția Națională pentru Resurse Minerale este autorizată să ia toate măsurile legale ce se impun pentru a duce la îndeplinire prevederile alin. (1) și (2) referitoare la tarifele și sumele reprezentând redevențele miniere.

Art. V.

(1) Tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele petroliere datorate în baza art. 49 și art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 535 din 15 iunie 2004 se indexează cu rata inflației pe anul 2022 , dacă nu este prevăzut altfel prin acordurile de concesiune încheiate potrivit legii, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Pentru acordurile de concesiune, aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

(2) Tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele petroliere datorate potrivit legii se indexează anual cu rata inflației aferentă anului anterior, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Pentru acordurile de concesiune, încheiate potrivit legii, aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

(3) Agenția Națională pentru Resurse Minerale este autorizată să ia toate măsurile legale ce se impun pentru a duce la îndeplinire prevederile alin. (1) și (2) referitoare la tarifele, taxele și sumele reprezentând redevențele petroliere″.

Tarifele și taxele miniere și petroliere care ar urma să se majoreze odată cu redevențele sunt cele încasate de ANRM pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale: avize, permise de prospecțiune și exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare, aprobări de asociere și de transfer, atestate, autorizări sau alte asemenea acte. Aceste tarife și taxe sunt stabilite pe baza costurilor Agenției cu salarii, contribuții sociale aferente salariilor și cheltuieli materiale.  

Cât sunt acum redevențele

Potrivit Legii petrolului, în prezent, redevențele de exploatare a țițeiului și gazelor naturale reprezintă cote procentuale din valoarea producției brute extrase. Acestea sunt, la țiței, de 3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10.000 de tone/trimestru, 5% pentru zăcăminte care produc între 10.000 și 20.000 de tone/trimestru, 7% pentru zăcăminte care produc între 20.000 și 100.000 de tone/trimestru și 13,5% pentru zăcăminte care produc peste 100.000 de tone/trimestru. La gaze naturale, cotele de redevență sunt de 3,5% pentru zăcăminte care produc sub 10 milioane metri cubi/trimestru, 7,5% pentru zăcăminte care produc între 10 și 50 milioane mc/trimestru, 9% pentru zăcăminte care produc între 50 și 200 milioane mc/trimestru și 13% pentru zăcăminte care produc peste 200 milioane mc/trimestru.  

Alte redevențe petroliere:

o cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului;

o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, cotă determinată pe baza unei metodologii elaborate de autoritatea competentă și aprobate prin hotărâre a Guvernului;

o cotă de 3% din valoarea venitului brut realizat din operațiunile de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Redevențe miniere:

o cotă procentuală de 5% din valoarea producției miniere pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, radioactive, pământuri rare și disperse, pietre prețioase și semiprețioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;

o cotă procentuală de 4% din valoarea producției miniere pentru cărbuni;

o cotă procentuală de 6% din valoarea producției miniere pentru metale nobile;

echivalentul în lei a 0,875 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru substanțe nemetalifere;

echivalentul în lei a 0,4375 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, călcare industriale și de construcții, dolomită, gresie și tufuri industriale;

echivalentul în lei a 0,50 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru argile, marne, loess, nisip și pietriș, nisip și roci caolinoase;

echivalentul în lei a 0,6875 euro pe unitatea de producție minieră, pentru albastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie și diatomite;

echivalentul în lei a 2,5 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental și granodiorit ornamental;

echivalentul în lei a 3,125 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru albastru ornamental, aragonit ornamental și siliconite ornamentale;

echivalentul în lei a 3,75 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin și tufuri ornamentale;

echivalentul în lei a 1,0 euro, pe unitatea de producție minieră, pentru săruri haloide;

echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, pentru ape minerale naturale.

viewscnt
Afla mai multe despre
redevențe petroliere
redevențe miniere
redevențe agricole
redevențe resurse minerale
cresc redevențele. majorarea redevențelor