Corpul de control al premierului a găsit nereguli la Transelectrica, în perioada 2016-2018, în contractele încheiate

Corpul de control al premierului a găsit nereguli la Transelectrica, în perioada 2016-2018, în contractele încheiate
scris 13 aug 2020

Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la transportatorul național de energie electrică Transelectrica și la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart, o filială a Transelectrica, control ce a vizat perioada 1 ianuare 2016 – 31 decembrie 2018. Corpul de control a găsit nereguli privind respectarea regulilor de guvernanță corporativă, dar a constatat și că nu s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul Transelectrica și nici la constituirea și realizarea veniturilor.

"Obiectivele acțiunii de control au constat în verificarea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea Transelectrica SA, precum și a regulilor de guvernanță corporativă în ceea ce privește desemnarea și remunerarea forurilor decizionale ale Transelectrica SA (Consiliu de supraveghere, directorat). De asemenea, a fost verificat modul în care s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea și derularea contractelor la nivelul Transelectrica SA, la constituirea și realizarea veniturilor, precum și   la angajarea și efectuarea cheltuielilor la nivelul Transelectrica SA. Totodată, acțiunea de control a avut în vedere verificarea modului de contractare și derulare a contractului de finanțare nr. 08164/14.04.2008, încheiat între societatea Smart SA și ING Bank, dar și a altor aspecte considerate relevante de către echipa de control", arată sinteza raportului.

Corpul de control mai arată că societatea nu a finalizat nici până acum o majorare a capitalului social cu valoarea actualizată a terenurilor pentru care obținuse certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000, scrie News.ro.

Profituri în creștere pentru toate business-urile CEZ din România, scoase la vânzare: 100 de milioane de euro în primul semestru CITEȘTE ȘI Profituri în creștere pentru toate business-urile CEZ din România, scoase la vânzare: 100 de milioane de euro în primul semestru

"Transelectrica SA nu a finalizat, până la data controlului, demersurile pentru majorarea capitalului social cu valoarea actualizatăa terenurilor pentru care compania a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate în mod succesiv, încă din anul 2000, cu nerespectarea Deciziei nr. 14/2011 a Curții de conturi a României și ale prevederilor art. 142 și art. 143 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare", arată raportul Corpului de control.

De asemenea, cu toate că prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor din 13 aprilie 2017 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de supraveghere, cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv prin selecția candidaților efectuată la nivelul autorității tutelare, până la data de 15 mai 2020, respectiv după trei ani, selecția nu a fost finalizată.

"În perioada 2017–2018, AGA a amânat de 4 ori discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea profilului CS și al candidaților CS. Având în considerare faptul că, potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, cu modificările și completările ulterioare, declanșarea procedurii de selecție a membrilor CS a început la data hotărârii AGA, prin depășirea termenului de 150 de zile prevăzut pentru finalizarea procedurii au fost încălcate dispozițiile art. 644 alin. (3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare", se menționează în raport.

Membrii AGA nu au aprobat declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere și nici a noilor profiluri al CS și al candidaților la postul de membru al CS.

"În contextul prezentat anterior, începând cu data de 30 mai 2017, până în prezent, printr-o succesiune de hotărâri ale AGA, membrii CS au fost numiți pentru mandate provizorii de patru luni. Ulterior mandatele unora dintre aceștia au fost prelungite cu o perioadă de două luni", relevă raportul.

Corpul de control a găsit nereguli și în contractele încheiate de companie cu filialele sale.

"În cadrul derulării contractului nr. C243/2010, încheiat de Transelectrica și Teletrans, având ca obiect asigurarea serviciilor de informatică și telecomunicații, a fost proiectată și dezvoltată o aplicație IT de arhivare și de gestiune a documentelor, bazată pe tehnologia perioadei 2011-2012, care s-a finalizat la data de 30 aprilie 2014. Transelectrica a cheltuit suma de 5.200.013,36 lei plus TVA, pentru o aplicație IT care nu a fost operaționalizată nici după o perioadă mai mare de șapte ani de la recepția primelor 4 etape ale proiectului (27.08.2012), întrucât la nivelul companiei nu au fost achiziționate echipamentele hardware necesare", se mai arată în raport.

De asemenea, în procedura de atribuire a contractului nr. C99/2016, încheiat între Transelectrica și Smart, pentru „Modernizarea Stației 220/110 kV Dumbrava”, cu o valoare de 20,5 milioane lei plus TVA și cu un grafic de execuție de 36 de luni, au fost încălcate prevederile art.79 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, forma în vigoare în perioada respectivă, întrucât ofertantul și-a modificat conținutul propunerii financiare prin clarificări transmise în afara perioadei stabilite de comisia de evaluare.

Raportul de control a fost transmis către prim-ministru (spre informare), Secretariatul General al Guvernului (spre analiză și valorificare), Ministerul Finanțelor Publice (spre analiză și valorificare), Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica (spre valorificare), Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport - ”Smart” (spre informare), Curtea de Conturi a României (spre informare).

viewscnt
Afla mai multe despre
transelectrica
nereguli