EXCLUSIV Plan de măsuri anticoronavirus la Transgaz: dispecerii sistemului național de transport al gazelor nevoiți să se izoleze vor putea lucra de acasă pe laptopuri

EXCLUSIV Plan de măsuri anticoronavirus la Transgaz: dispecerii sistemului național de transport al gazelor nevoiți să se izoleze vor putea lucra de acasă pe laptopuri
scris 13 mar 2020

Activitatea operatorului sistemului național de transport al gazelor, Transgaz Mediaș, nu a fost afectată de criza coronavirus, însă, la inițiativa directorului general și cu aprobarea Consiliului de Administrație, a fost aprobat un "Plan de Măsuri în situația declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19, afectării sănătății salariaților societății și activității SNTGN Transgaz SA", plan care prevede, printre altele, că dispecerii care vor fi nevoiți să se izoleze vor putea lucra de acasă de pe laptopuri.

"Pandemia coronavirus nu a afectat activitatea companiei. SNTGN Transgaz SA în calitate de unic operator tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale, de companie listată la Bursa de Valori București și cu sistem de guvernanță corporativă, se preocupă permanent de funcționarea SNT în condiții de calitate, siguranță, eficiența economică, protecție a mediului înconjurător, securitate și sănătate în muncă a angajaților", au declarat, pentru Profit.ro, reprezentanții Transgaz.

Potrivit unei prezentări a planului de măsuri (care este document intern), transmisă de Transgaz la solicitarea Profit.ro, activitățile de bază ale Transgaz ce nu pot fi întrerupte, a căror funcționare este obligatorie și necesită măsuri speciale de siguranță, sunt transportul gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale și activitatea echipelor de intervenție și mentenanță a sistemului național de transport (SNT), pentru situațiile care pun în pericol funcționarea SNT.

EXCLUSIV Plan de măsuri anticoronavirus la Transgaz: dispecerii sistemului național de transport al gazelor nevoiți să se izoleze vor putea lucra de acasă pe laptopuri

OMS anunță oficial - peste 5.000 de morți din cauza coronavirus. Europa este de acum \ CITEȘTE ȘI OMS anunță oficial - peste 5.000 de morți din cauza coronavirus. Europa este de acum "epicentrul" pandemiei

"Actualmente, redundanța Dispeceratului Național Mediaș este asigurată prin Dispeceratul Național București. Pentru asigurarea serviciului în condiții optime, personalul dispeceratelor naționale și teritoriale va fi dotat cu laptopuri și acces către platformele online specifice derulării activității, în vederea continuării activității în condiții de izolare la domiciliu", se arată în documentul citat.

Principalele coordonate ale planului vizează minimalizarea efectelor crizei coronavirus asupra sănătății și securității salariaților, asigurarea continuității serviciului de transport al gazelor și siguranța sistemului de transport, precum și asigurarea securității obiectivelor companiei.

În activitatea de transport gaze, funcție de zonele afectate de potențiala epidemie urmată de carantină, se vor prelua responsabilitățile Exploatării Teritoriale afectate de către Exploatarea Teritorială neafectată de carantină, privind strict intervențiile de urgență de care depinde siguranța în exploatare a SNT.

Berăria H din București va fi închisă CITEȘTE ȘI Berăria H din București va fi închisă

"Pentru dezvoltarea unei astfel de scheme au fost întocmite liste cu sectoarele de exploatare SNT și s-a stabilit redundanța, asigurată fie cu ajutorul altor sectoare din cadrul aceleiași Exploatări  Teritoriale, fie, la nevoie, cu sprijinul echipelor din sectoare aparținând Exploatărilor Teritoriale vecine. Pentru stațiile de import, de comprimare și la obiectivele desemnate ICN/E se va asigura personalul necesar pentru exploatarea în condiții de siguranță prin sprijinul sectoarelor sau al altor Exploatări Teritoriale, care vor desemna personal ce poate fi transferat temporar în cadrul acestora. Sucursala Medias va asigura permanent echipe de intervenție specializate echipate corespunzător, pregătite pentru a interveni operativ în cazul unor incidente/accidente tehnice în zonele afectate de intervenții. Se interzice alocarea în echipele de lucru ale Sucursalei de forță de muncă, utilaje și echipamente pentru intervenție, din zonele aflate în carantină", se menționează în prezentare.

Tot acolo se arată că activitățile conexe prestării serviciului de transport gaze pot fi întrerupte o perioadă de timp, dacă perioada de carantină impune astfel de măsuri.

"În relațiile contractuale, unde prin acte doveditoare furnizorii vor demonstra că nu pot onora obligațiile privind livrarea de materiale necesare derulării investițiilor Transgaz din cauza situațiilor generate de epidemiile din țările afectate și a efectelor asupra importurilor din țările în cauză, se va proceda la sistarea temporară justificată a contractelor în derulare afectate. Procedura de sistare temporară a contractelor se va realiza doar cu sprijinul Direcției Juridice care va asista entitățile Transgaz implicate și le va consilia privind legalitatea și posibilele efecte asupra îndeplinirii obiectivelor și asumărilor companiei. Dacă entitățile afectate simt nevoia unei reglementări superioare, cu suportul Direcției Juridice se va elabora o circulară care să trateze spețele menționate în relația cu societățile aflate sub contract cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Se vor limita pe cât posibil deplasările personalului TRANSGAZ. Pentru toate activitățile care suportă amânare se va anula deplasarea de personal", mai stipulează planul de măsuri.

INFOGRAFIC IMM-urile implicate în organizări de evenimente, educație, divertisment - grav afectate de coronavirus. Multe spun că își vor putea susține activitatea maximum 1 lună din surse proprii CITEȘTE ȘI INFOGRAFIC IMM-urile implicate în organizări de evenimente, educație, divertisment - grav afectate de coronavirus. Multe spun că își vor putea susține activitatea maximum 1 lună din surse proprii

Documentul prevede măsuri stricte privind monitorizarea și depistarea personalului bolnav sau suspicionat de a fi bolnav în contextul unei epidemii, inclusiv contactarea personalului absent în mod neașteptat.

Astfel, conducătorii locurilor de muncă vor solicita salariaților din subordine să completeze chestionarul din Anexa nr.1 și anume, să răspundă la următoarele întrebări: 1. Ați călătorit în străinătate sau în țară, în localități din zonele afectate de COVID-19 declarate oficial (zona roșie) sau în altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă)? 2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu Coronavirus COVID-19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând unități medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile?

"Conducătorii locurilor de muncă vor instrui personalul din subordine în ceea ce privește conștientizarea și obligativitatea ca de fiecare dată când iau la cunoștință despre cazuri potențiale sau dovedite de infectare și au fost în contact cu acestea sau pot avea legătură cu personalul, să ceară completarea chestionarului (Anexa nr. 1). Completarea chestionarului va fi declanșată, de asemenea, de fiecare dată când în aria de desfășurare a activității sunt anunțate cazuri de infectare sau persoane în regim de carantină/izolare, cu scopul de a identifica salariații care pot avea sau au avut contact cu persoanele în cauză. În cazul în care răspunsurile la întrebările din chestionar vor fi afirmative, se vor contacta autoritățile la numărul de urgență 112 în vederea instituirii măsurilor de specialitate necesare. În aceste situații măsurile ce se vor lua vor fi cele indicate de către autoritățile competente", se precizează în document.

Lamborghini a anunțat că închide activitatea uzinei din Italia CITEȘTE ȘI Lamborghini a anunțat că închide activitatea uzinei din Italia

Se mai are în vedere instituirea unor măsuri de reducere a contactelor care nu sunt necesare în cadrul companiei, în rândul personalului propriu precum și între personalul propriu și public/terți. În acest sens, în sediile TRANSGAZ nu va mai fi permis accesul terților decât în situații obligatorii și cu luarea cel puțin a următoarelor măsuri: Se va amenaja un spațiu adecvat la parterul sediilor ET/sectoarelor, cât mai aproape de intrare, unde vor fi primite persoanele terțe pentru activități curente (corespondență poștală, solicitări avize, întâlniri de lucru); Persoanele terțe care intră în sediile TRANSGAZ, se vor dezinfecta la intrarea în sedii prin aplicare de dezinfectanți pe mâini; Accesul terților se va face doar pe traseul Poartă - Spațiul special amenajat, fără acces în alte spații de lucru sau administrative din cadrul sediului respectiv; Se recomandă efectuarea plăților de către  terți în sistem electronic, pentru sediile unde există această  posibilitate (ex. taxe avizare etc.).

Transgaz mai are în vedere limitarea deplasărilor în zone în care au fost declarate îmbolnăviri și asigurarea că la locul de muncă se află suficiente materiale necesare igienei personale, păstrării curățeniei în clădiri, precum și curățirii echipamentelor de protecție și de lucru.

"Se va evita pe cât posibil contactul cu personal terț, se vor organiza on-line toate ședințele și întâlnirile programate care se pot desfășura în acest regim. Persoanele terțe care vor solicita accesul în obiectivele și sediile administrative TRANSGAZ, vor completa în regim de proprie răspundere Anexa nr. 2 (după modelul Anexei nr. 1 pentru angajați). Pentru deservirea personalului terț, dar și a propriilor angajați se vor monta la intrarea tuturor sediilor administrative recipiente (dozatoare) cu dezinfectanți", prevede planul de măsuri.

ULTIMA ORĂ Plan de măsuri la Bruxelles pentru coronavirus - investiții de 37 miliarde euro și activarea clauzei care va permite statelor depășirea deficitului bugetar de 3% din PIB CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Plan de măsuri la Bruxelles pentru coronavirus - investiții de 37 miliarde euro și activarea clauzei care va permite statelor depășirea deficitului bugetar de 3% din PIB

În eventualitatea intrării în incapacitate a operatorului privat care asigură serviciile de pază în cadrul companiei, se vor reevalua obiectivele Transgaz care beneficiază de servicii de pază și se vor prioritiza, întocmindu-se o nouă listă care să cuprindă, în primul rând, toate obiectivele de infrastructură critică de interes național/european și sediile administrative unde activează echipele de comandă. De asemenea, se va solicita operatorului să anunțe deîndată zonele în care nu mai poate presta serviciile de pază, urmând a se analiza posibilitatea asigurării securității cu personal propriu calificat și ca firma prestatoare să notifice de urgență dacă persoane care au activat în serviciul de pază în cadrul obiectivelor Transgaz au fost identificate ca infectate sau puse în carantină.

"În cazul în care epidemia provocată de COVID-19 va genera o situație de urgență la nivel național, comunicarea cu autoritățile abilitate și implementarea măsurilor cuprinse în acest Plan vor fi atributul Celulei de Urgență a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., sub conducerea strictă a domnului Director General, conform Deciziei DG nr. 104/07.02.2019, urmând ca toate acțiunile să fie coordonate prin departamentele naționale abilitate. În cazul declarării unei situații de Forță Majoră de către autoritățile abilitate, se recomandă consultanță de specialitate juridică privind răspunderea companiei în cazul unor posibile sincope în asigurarea serviciului de transport gaze generate de condiții extreme, independente de efortul societății de a mitiga efectele unei astfel de situații de urgență", se precizează în prezentare.

Toți conducătorii locurilor de muncă vor instrui personalul din subordine cu prevederile planului de măsuri, pe bază de semnătură, care să ateste însușirea măsurilor și recomandărilor cuprinse în plan. Instruirea va cuprinde, pe lângă aducerea la cunoștință a prevederilor planului, conștientizarea și responsabilizarea personalului privind inclusiv mediile la care au acces, rolul pe care îl au în conștientizarea membrilor familiei pentru a împiedica dezvoltarea unor episoade epidemiologice care pot afecta implicit mediul de lucru și activitatea. De asemenea, instruirea va fi consemnată în fișa de instruire individuală SSM, mai prevede planul de măsuri al Transgaz.

viewscnt
Afla mai multe despre
transgaz masuri coronavirus
transport gaze naturale coronavirus
angajati transgaz
activitati transgaz
alimentare gaze naturale coronavirus