EXCLUSIV Transgaz: BRUA ar putea conduce la majorarea tarifelor de transport cu 1%

EXCLUSIV Transgaz: BRUA ar putea conduce la majorarea tarifelor de transport cu 1%
Florin Rusu
Florin Rusu
scris 15 sep 2020

Construirea BRUA, faza 1, poate influența tariful mediu de transport achitat de consumatorii finali din România, în sensul creșterii acestuia cu aproximativ 1%, susține operatorul național de transport gaze, Transgaz, răspunzând unor întrebări puse de Profit.ro. Totodată, întrucât BRUA face parte din SNT, compania estimează un grad de utilizare al gazoductului cuprins între 22% pe timp de vară și 63% pe timp de iarnă. În ceea ce privește gazoductul Ungheni-Chișinău, Transgaz susține că gradul de încărcare al acestuia depinde de contractele de achiziții gaze ale furnizorilor din Republica Moldova. Deși nu are încă semnate contracte de interconectare cu companiile similare din Bulgaria și Ucraina pentru conductele fostului coridor transbalcanic, Transgaz susține că nu există litigii/neînțelegeri nici cu partenerii bulgari, nici cu partenerii ucraineni.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente
30 mai - Profit News TV - Maraton Fonduri Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC Bank, Fabrica de Consultanță.
11 iunie - Medika TV - Maraton Sănătatea Aparatului Urinar
12 iunie - Profit News TV - Maraton Energie
13 iunie - Eveniment Profit.ro - Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
17 iunie - Eveniment Profit.ro - Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield

Profit.ro: Când estimați că va curge primul mc de gaz pe BRUA?

Transgaz: Deși în prezent se mai efectuează lucrări pentru finalizarea întregului proiect BRUA Faza 1, o bună parte din infrastructură proiectului este finalizată, recepționată și funcțională. Astfel, începând cu 01.11.2019 pe tronsonul Ruse-Giurgiu - direcția RO-BG s-a asigurat o capacitate de export mărită și la presiunea de 40 bari la SMG Giurgiu, capacitate care a fost posibilă ca urmare a utilizării Stafiei de comprimare gaze Podișor, stație care este unul din obiectivele investiționale ale proiectului BRUA. De asemenea, începând cu 01.10.2019 la punctul de frontieră româno-ungar Csanadpalota, pe direcția RO-HU s-a asigurat o capacitate de export mărită și la presiunea de 40 bar la Csanadpalota, capacitate care a fost posibilă prin utilizarea Stației de comprimare gaze Jupa și a tronsonului de conductă Jupa Recaș, ambele obiective investiționale fiind parte a proiectului BRUA.

Totodată pe direcția HU-RO s-a asigurat o capacitate de import mărită care la fel, a necesitat utilizarea Stafiei de comprimare gaze Jupa și a tronsonului de conductă BRUA Jupa-Recaș. Detalii despre livrările fizice pot fi găsite pe pagină de web a SNTGN TRANSGAZ S.A.

Profit.ro: Care este impactul investiției în BRUA asupra viitoarelor tarife de transport?

Transgaz: Recunoașterea costurilor estimate pentru realizarea proiectului BRUA Faza I în tariful de transport gaze naturale, în ipoteza utilizării integrate a capacităților de transport gaze naturale asigurate în urma finalizării proiectului, poate influența tariful mediu de transport în sensul creșterii acestuia cu aproximativ 1%, în condițiile în care inflația estimată în fundamentarea venitului reglementat pentru anul gazier 2020-2021 este de 2,95%.

Profit.ro: Ce prevăd acordurile cu partenerii din Bulgaria, Ungaria și Austria în cazul în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate?

Transgaz: Nu există un acord cvadripartit între operatorii sistemelor de transport gaze naturale din România, Bulgaria, Ungaria și Austria. Fiecare dintre aceștia este responsabil de construcția gazoductului BRUA pe teritoriul țării sale prin modernizarea infrastructurii existente sau prin dezvoltarea unor proiecte noi. Nu deținem informații cu privire la consecințele nerespectării obligațiilor asumate de către operatorii din Bulgaria, Ungaria și Austria.

Profit.ro: Care sunt veniturile din tarifele de rezervare de capacitate estimate pe următorii 10 ani în Planul de Dezvoltare al companiei?

Transgaz: SNTGN Transgaz SA publică informații privind venitul din activitatea de transport al gazelor naturale în cadrul procesului de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli supus spre aprobare Adunării Generate a Acționarilor, astfel:

EXCLUSIV Transgaz: BRUA ar putea conduce la majorarea tarifelor de transport cu 1%

Aceste informații se regăsesc la https://www.transgaz.ro/sites/default/files/Art.2 15.pdf, pagina 10.

Totodată în conformitate cu prevederile ordinului ANRE nr. 41/2019 SNTGN Transgaz SA publică estimări privind posibilă evoluție viitoare a tarifelor de transport în cadrul celei de a 4-a perioada de reglementare care se regăsesc accesând următorul link: https://www.transgaz.ro/ro/tarife-de-transport-2019-2020, art.30 alin (2) (a).

Profit.ro: Care este influența BRUA asupra veniturilor acționarilor Transgaz, dar și ale conducerii executive a companiei?Există vreo corelație între remunerație și nivelul investițiilor?

Transgaz: Conform metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate aferente serviciilor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 în componența venitului reglementat sunt recunoscute în categoria costurilor de capital amortizarea reglementată și rentabilitatea capitalului investit în imobilizări corporale și necorporale (RRR), aferente activității de transport al gazelor naturale, care pentru cea de-a patra perioadă de reglementare s-a stabilit la nivelul de 6,39%. Pentru imobilizările corporale și necorporale noi aferente sistemului de transport puse în funcțiune în cea de-a patra perioadă de reglementare se acordă un stimulent de 1% peste valoarea RRR.

Profit.ro: Care este gradul de încărcare pe care-I estimați pentru BRUA pe următorii 3 ani și care este, în prezent, gradul de încărcare pe sistemul de conducte paralel?

Transgaz: Întrucât BRUA face parte din SNT, iar gazele pot fi transportate atât pe direcția Ungaria/România/Bulgaria cât și pe direcția Bulgaria/România/Ungaria, gradul de încărcare poate fi luat în considerate doar împreună cu SNT. Gradul de utilizare al SNT variază între 22% pe timp de vară și 63% pe timp de iarnă.

Profit.ro: Referitor la gazoductul Ungheni-Chișinău, premierul Republicii Moldova a declarat recent că "de când și cum vom procura gaz prin această magistrala depinde de oferta". Care ar putea fi avantajele gazoductului Ungheni-Chișinău comparativ cu actuala rută de transport folosită de Moldova în relația cu Gazprom?

Transgaz: Gazoductul Ungheni-Chișinău asigură, pe de o parte, creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova și, pe de altă parte, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

Profit.ro: Care este gradul de încărcare pe care-I estimați pentru Ungheni-Chisinău pe următorii 3 ani?

Transgaz: Gradul de încărcare pentru gazoductul Ungheni Chișinău depinde de contractele de achiziții gaze ale furnizorilor din Republica Moldova.

Profit.ro: Care este impactul estimat al investițiilor efectuate în gazoductul Ungheni-Chișinău asupra tarifelor de transport?

Transgaz: Menționăm că investițiile în gazoductul Ungheni Chișinău nu sunt recunoscute de ANRE în venitul reglementat și nu au impact asupra tarifelor de transport din România.

Profit.ro: Referitor la fostul Coridor Transbalcanic. Există în prezent litigii/neînțelegeri cu partenerii bulgari, nu numai cu cei ucraineni, pe tranzit 1 și pe tranzit 2? Dacă da, care sunt acelea, atât cu partea bulgară, cât și cu cea ucraineană?

Transgaz: Nu există litigii/neînțelegeri nici cu partenerii bulgari, nici cu partenerii ucraineni.

Profit.ro: Care este proiecția Transgaz privind evoluția volumelor de gaz transportate, dar și a tarifelor de transport din SNT pe următorii 3 ani?

Transgaz: Estimări privind posibila evoluție viitoare a tarifelor de transport în cadrul celei de a 4-a perioada de reglementare se regăsesc pe site-ul Transgaz, accesând următorul link: https://www.transgaz.ro/ro/tarife-de-transport-2019-

2020, art.30 alin (2) (a).

Aceste tarife au fost calculate având în vedere volumele estimate de gaze transportate prezentate în tabelul de mai jos:

EXCLUSIV Transgaz: BRUA ar putea conduce la majorarea tarifelor de transport cu 1%

viewscnt
Afla mai multe despre
transgaz
brua
ungheni
chișinău
republica moldova
tarife de transport