FOTO Conducta care face slalom imobiliar: Transgaz demarează după 13 ani un proiect vital pentru siguranța alimentării cu gaze a Bucureștiului

FOTO Conducta care face slalom imobiliar: Transgaz demarează după 13 ani un proiect vital pentru siguranța alimentării cu gaze a Bucureștiului
Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 12 apr 2021

Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, Transgaz, a lansat o licitație pentru a selecta o firmă sau un consorțiu de contractori care să execute lucrările de construire a conductei de gaze Plătărești-Bălăceanca, obiectiv vital pentru siguranța aprovizionării municipiului București. Proiectul este gândit încă din 2008, dar nu a putut fi realizat până în prezent din cauza opoziției autorităților locale și a proprietarilor de terenuri din Ilfov și Călărași.

Urmărește-ne și pe Google News

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Valoarea totală a investiției este estimată între 31,3 și 34,5 milioane lei plus TVA, iar durata de execuție propusă este de 2 ani.

Lungimea proiectată a conductei este de circa 15 kilometri, aceasta urmând a fi construită pe teritoriul administrativ al localităților Cernica (Ilfov) și Fundeni (Călărași).

Armata Selectării Atente a Plasticului (ASAP), program de colectare selectivă a deșeurilor în școli, lansat deja în București, se extinde în Brașov. Obiectiv: implementarea în toate școlile din România până la finalul lui 2025 CITEȘTE ȘI Armata Selectării Atente a Plasticului (ASAP), program de colectare selectivă a deșeurilor în școli, lansat deja în București, se extinde în Brașov. Obiectiv: implementarea în toate școlile din România până la finalul lui 2025

În prezent, Bucureștiul este alimentat cu gaze prin 5 conducte magistrale, care vin din 3 direcții, respectiv Hurezani (Oltenia), Deleni (Ardeal) și Șendreni (Moldova). Legătura între aceste conducte se face prin intermediul conductei Inel București.

"De-a lungul timpului, intravilanele localităților străbătute de aceste conducte s-au extins, cuprinzând o parte din amplasamentele acestora, ajungându-se astfel ca exploatarea să nu se mai poată face în condiții de siguranță datorită aglomerației foarte mari de construcții în vecinătatea obiectivelor Transgaz și greutăților privind accesul la aceste obiective. Una dintre soluțiile propuse de beneficiar constă în reducerea presiunii de operare a conductelor în cauză și reconsiderarea presiunii de regim a acestora. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de crearea altor legături care să vehiculeze gazele la presiuni ridicate în zona București. În acest sens, prin punerea în funcțiune a conductei Afumați – Butimanu, apoi prin executarea conductei Crevedia – Podișor, se realizează interconectarea, la presiuni înalte, a sistemului de conducte din zona de nord a Inelului București, implicit degajarea acestei zone", se menționează în documentația de atribuire.

Janos Egly, Executive Director Accenture Industry X Romania CITEȘTE ȘI Janos Egly, Executive Director Accenture Industry X Romania

Potrivit sursei citate, pentru partea de sud a Inelului rămâne necesitatea alimentării cu gaze a depozitului de la Bălăceanca pe perioada înmagazinării. Acesta este în prezent alimentat din conducta Inel București, pe perioada de iarnă gazele debușând tot în această conductă.

"O soluție posibilă de alimentare cu gaze a depozitului Bălăceanca este construirea unei conducte de legătură, între conducta de transport gaze existentă Afumați – Oltenița, stația de înmagazinare gaze naturale Bălăceanca și conducta de transport gaze Inel București, degajându-se astfel și tronsonul sudic al Inelului București. Pe baza considerentelor de mai sus, SC GAZPROIECT SA Brașov a elaborat proiectul tehnic nr. 906/228/2008 <Conducta de transport gaze naturale  20” Plătărești – Bălăceanca>, respectiv a proiectat conducta de transport gaze naturale de presiune înaltă prin care urma să se realizeze legătura dintre stația de înmagazinare gaze naturale Bălăceanca, conducta Inel București și conducta Afumați - Oltenița. Proiectul nu s-a putut pune în operă la momentul respectiv, traseul propus nefiind agreat de autoritățile locale și de deținătorii de terenuri din zonă. De asemenea, între timp s-au elaborat planuri de dezvoltare urbanistică și economică a localităților din zonă și totodată s-a avut și se are în continuare în vedere introducerea, în viitorul apropiat, în intravilanele localităților, a mai multor terenuri extravilane la momentul elaborării proiectului inițial", se mai afirmă în document.

Digitalizarea activităților în siguranță și cu valoare legală CITEȘTE ȘI Digitalizarea activităților în siguranță și cu valoare legală

Analizând situația, Transgaz a constatat că este necesară și oportună reconsiderarea traseului avut în vedere inițial, traseu neagreat sub nicio formă de autoritățile locale și proprietarii particulari de terenuri din zonă și abordarea unei noi soluții de traseu care să satisfacă, pe de o parte, cerințele și pretențiile acestor autorități locale și proprietari și pe de altă abordarea unei soluții de traseu al cărei amplasament să fie satisfăcător pentru toate părților implicate din punct de vedere legal, constructiv, funcțional și economic și care "să corespundă filosofiei operatorului național licențiat pentru transportul gazelor naturale, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, privind funcționarea în condiții de siguranță a sistemul de conducte și instalații tehnologice de transport al gazelor naturale în zona limitrofă a municipiului București și a localităților învecinate".

VIDEO Profit TV - Să ajutăm business-ul. Alexandru Ciuncan, director UNSAR: Un mediu antreprenorial mai informat este mai rezistent în fața riscurilor. Un plan de asigurări poate face diferența între continuarea activității și declanșarea falimentului CITEȘTE ȘI VIDEO Profit TV - Să ajutăm business-ul. Alexandru Ciuncan, director UNSAR: Un mediu antreprenorial mai informat este mai rezistent în fața riscurilor. Un plan de asigurări poate face diferența între continuarea activității și declanșarea falimentului

În consecință, Transgaz a decis ca conducta Plătărești-Bălăceanca să fie amplasată pe un traseu care să utilizeze cu precădere, acolo unde acest lucru este realizabil, terenuri aflate în proprietatea primăriilor, care să se regăsească în imediata vecinătate a drumurilor de exploatare existente în zonă și pe cât posibil la limita proprietăților particulare.

VIDEO Isărescu: Ȋn România, impactul economic inițial al pandemiei a fost unul puternic, accentuând dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei naționale și creșterea necesarului de lichiditate CITEȘTE ȘI VIDEO Isărescu: Ȋn România, impactul economic inițial al pandemiei a fost unul puternic, accentuând dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei naționale și creșterea necesarului de lichiditate

"Noul traseu al conductei respectă distanțele de siguranță inpuse de normele tehnice în vigoare și ia în considerare subtraversarea comună a Acumulării Fundeni III/Bălții Frunzănești, liniei CF București Obor – Oltenița, DJ 301 Cernica – Budești și subtraversarea râului Dâmbovița prin metoda forajului orizontal dirijat, ca și subtraversarea viitoarei Autostrăzi de centură (II) a Bucureștiului. Soluția de traseu pentru conducta proiectată a fost stabilită de comun acord cu reprezentanții beneficiarului lucrărilor, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș – Exploatarea Teritorială București și cu reprezentanții Primăriilor Cernica din județul Ilfov și respectiv, Fundeni din județul Călărași (se evită, în cadrul traseului reconsiderat amplasarea conductei pe teritoriul administrativ al comunei Plătărești din județul Călărași)", menționează Transgaz.

Potrivit companiei, la alegerea traseului proiectat reconsiderat s-a avut în vedere în primul rând specificitatea zonei, formată din soluri cu eroziune neapreciabilă pe majoritatea suprafeței, vecinătatea albiei râului Dâmbovița (ce a facut obiectul unui proiect de regularizare și amenajare pentru navigație, care se va corela cu prezentul proiect) și a Lacului Plătărești (Acumulării Fundeni III/Bălții Frunzănești) și de asemenea s-au avut în vedere și amplasamentul clădirilor și construcțiilor existente și nu în ultimul rând planurile de dezvoltare a localităților menționate anterior. Traseul proiectat al conductei de transport gaze naturale se regăsește în mare parte în intravilan sau în zone vizate pentru dezvoltare urbanistică și economică și implicit pentru introducerea în viitorul apropiat în intravilanele localităților.

"Pentru alegerea amplasamentului conductei de transport gaze naturale proiectate s-au avut în vedere următoarele considerente: amplasamentul propus să afecteze cât mai puțin terenurile agricole, silvice, viticole, după caz; evitarea pe cât posibil a zonelor construite și construibile din localitățile pe raza cărora se desfășoară lucrările proiectate; amplasamentul propus să asigure condiții de siguranță pentru execuția lucrărilor proiectate și pentru funcționarea ulterioară a conductei în ansamblul ei; stabilitatea zonei de amplasare a conductei proiectate; necesitatea de amenajări minime ale terenurilor în raport cu alte variante posibile; considerente tehnice și posibilități de supraveghere a conductei proiectate în timpul exploatării; impact minim asupra mediului înconjurător (cu toate componentele sale)", mai precizează Transgaz.

viewscnt
Afla mai multe despre
alimentare gaze bucuresti
terenuri intravilan ilfov calarasi
transgaz proprietari de terenuri