Guvernul elimină prin ordonanță unul din privilegiile cogenerării, de teama infringementului UE

Guvernul elimină prin ordonanță unul din privilegiile cogenerării, de teama infringementului UE
scris 23 ian 2020

Guvernul vrea să elimine prin ordonanță simplă privilegiile de care beneficiază în prezent producătorii de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență prevăzute de Legea eficienței energetice pentru a se conforma legislației UE în domeniu. Acestor producători li se asigură în prezent acces prioritar sau garantat în rețeaua de transport și cele de distribuție pentru producția lor de electricitate, ceea ce le securizează veniturile din această sursă.

"Aprobarea prin Ordonanță a Guvernului a modificării Legii nr. 121/2014 este necesară în vederea respectării prevederilor Directivei (UE) 2019/944 în ceea ce privește transpunerea directivei europene în legislația națională, cu termen de 31 decembrie 2019. (...) Trebuie menționat faptul că neadoptarea proiectului de ordonanță și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar putea determina, în prima parte a anului 2020, declanșarea primei etape a procedurii de infringement – transmiterea de către Comisia Europeană a unei scrisori de punere în întârziere, ținând cont că obligația de transpunere a directivelor Uniunii Europene este considerată de Comisie îndeplinită numai atunci când îi sunt comunicate actele normative naționale care asigură transpunerea, astfel cum au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță.

Proiectul prevede abrogarea a două alineate ale articolului 15 din Legea eficienței energetice:

PREMIERĂ SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia cheamă acționarii să voteze eliminarea pragurilor de deținere. O veste așteptată de peste un deceniu CITEȘTE ȘI PREMIERĂ SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia cheamă acționarii să voteze eliminarea pragurilor de deținere. O veste așteptată de peste un deceniu

(8) Fără a aduce atingere art. 16 alin. (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE și ținând seama de art. 15 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și de necesitatea de a asigura continuitatea furnizării de energie termică, operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție, atunci când asigură dispecerizarea producătorilor de energie electrică din rețeaua proprie, au următoarele obligații, sub rezerva cerințelor stabilite de ANRE referitoare la menținerea fiabilității și siguranței rețelei:
a) garantează transportul și distribuția energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență;
b) asigură acces prioritar sau garantat energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, conform reglementărilor în vigoare;
c) dispecerizează cu prioritate energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, în condiții de siguranță în funcționare a sistemului electroenergetic național.

(9) ANRE aprobă prin ordin reguli privind stabilirea ordinii de merit a producătorilor de energie electrică ce beneficiază de acces prioritar. La acordarea accesului prioritar pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență sau la dispecerizarea acesteia, ANRE poate stabili ierarhii între diferitele tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cogenerare de înaltă eficiență, precum și între producătorii care utilizează aceeași tehnologie din aceste surse, fără a fi împiedicat accesul prioritar al energiei produse din diferite surse regenerabile.

Pe lângă accesul garantat în rețele, producția de energie electrică în cogenerare mai beneficiază în prezent și de sistem de sprijin de tip bonus, suportat pe facturi de toți consumatorii de electricitate, sistem pe care autoritățile intenționează să îl modifice întrucât curând expiră perioada în care poate fi acordat, conform normelor europene.

Acest ajutor de stat a menținut în viață multe dintre CET-urile care livrează energie termică în sistemele de încălzire centralizată din localitățile care încă dispun de așa ceva. De altfel, CET-urile au fost acuzate că practică așa-numita "subvenție încrucișată". Este vorba de alocarea costurilor comune ale cogenerării pe cele două rezultante ale acesteia, energia electrică și energia termică. Suspiciunea este că sunt "umflate" costurile energiei termice, care este livrată la preț fix reglementat de ANRE cu obligativitatea acoperirii tuturor costurilor, pentru a se reduce prețul de cost al energiei electrice, astfel încât aceasta să aibă un preț de vânzare mai atractiv pe piețele concurențiale administrate de bursa OPCOM.

viewscnt
Afla mai multe despre
bonus cogenerare
subventionare cogenerare
acces garantat retele energie cogenerare inalta eficienta
schema sprijnin cogenerare
legea eficientei energetice
caldura
apa calda
sisteme centralizate de incalzire
pret caldura