Marii consumatori industriali de energie pot cere subvenții de stat pentru compensarea costurilor cu certificatele CO2. Bruxelles-ul a tăiat 1 an și 40 milioane euro din ajutorul de stat

Marii consumatori industriali de energie pot cere subvenții de stat pentru compensarea costurilor cu certificatele CO2. Bruxelles-ul a tăiat 1 an și 40 milioane euro din ajutorul de stat
scris 30 mai 2020

În Monitorul Oficial a fost publicat vineri seara, la peste o săptămână de la adoptare, actul normativ prin care Guvernul a modificat în ședința din 21 mai ordonanța de urgență nr. 81/2019, aprobată în decembrie 2019, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în beneficiul marilor consumatori industriali de energie electrică afectați de scumpirea electricității ca urmare a majorării costurilor cu achiziția certificatelor CO2 incluse în prețul acesteia, modificarea fiind impusă de Comisia Europeană.

"Potențialii beneficiari depun cereri pentru obținerea subvenției directe reglementate prin prezenta schemă de ajutor de stat pentru anul 2019 în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar pentru anul 2020 în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condițiile legii, a bugetului anual al prezentei scheme de ajutor de stat", stipulează ordonanța modificată.

Ordonanța de modificare a avut un parcurs procedural sinuos, avizul consultativ al Consiliului Legislativ fiind emis după adoptarea actului normativ în ședința de Guvern, respectiv pe data de 26 mai.

ULTIMA ORĂ Uzina Ford din Craiova - caz de coronavirus, la puține săptămâni de la redeschiderea activității CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Uzina Ford din Craiova - caz de coronavirus, la puține săptămâni de la redeschiderea activității

OUG prevede că ajutorul de stat se acordă sub formă de subvenții directe de la bugetul de stat beneficiarilor, subvenții care vor acoperi o parte din povara financiară indirectă suportată efectiv de aceștia de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Schema este asemănătoare cu cea instituită în 2014 și care a constat în reducerea cu până la 85% a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi destinate subvenționării producției de energie regenerabilă pentru marii consumatori industriali de electricitate.

Costurile eligibile pentru a fi compensate prin schema de ajutor de stat sunt costurile suportate de către beneficiar în anul de decontare ca urmare a reflectării în prețul energiei a costurilor aferente emisiilor de gaze de seră, determinate, după caz, ca produs între (i) factorul de emisii de CO2, prețul certificatelor CO2 (EUA) la termen, producția de referință și valoarea de referință privind eficiența consumului de energie electrică sau (ii) factorul de emisii de CO2, prețul EUA la termen, consumul de energie electrică de referință și valoarea alternativă de referință privind eficiența consumului de energie electrică.

"Ca urmare a îndeplinirii procedurii de notificare și analizării de către Comisie a măsurii aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2019, schema de ajutor de stat a fost autorizată de forul comunitar în data de 08.05.2020. Totodată, ulterior autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană a fost necesară modificarea OUG nr. 81/2019, astfel încât prevederile acesteia să fie în concordanță cu Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3146 final din 8.05.2020", a transmis joia trecută Ministerul Economiei.

INFOGRAFIC BNR reduce prognoza de inflație pe fondul efectelor economice ale pandemiei COVID 19. \ CITEȘTE ȘI INFOGRAFIC BNR reduce prognoza de inflație pe fondul efectelor economice ale pandemiei COVID 19. "Cel mai mare risc este transformarea într-o criză persistentă"

Principalul argument al instituirii ajutorului de stat de către Guvern în decembrie anul trecut a fost "creșterea de 7 ori a costului emisiilor indirecte de dioxid de carbon din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum și a iminentei creșteri a prețului inclusiv în anul 2020, ce amplifică exponențial riscul de la relocare cu consecințe sociale imediate și grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe și indirecte".

Forma inițială a OUG prevedea un buget total al schemei de ajutor de stat de 331 milioane euro, însă, în urma deciziei Bruxelles-ului, acesta a fost redus cu 12%, la 291 milioane euro. Numărul estimat al beneficiarilor este de 170.

De asemenea, inițial, intensitatea maximă a ajutorului de stat urma să fie de 80% pentru costurile eligibile suportate în anul 2018 și de 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 și 2020. În cele din urmă, în urma deciziei Comisiei Europene, s-a stabilit că intensitatea maximă va fi de 75% și se va aplica doar pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 și 2020.

EXCLUSIV Regulile impuse de stat pentru românii care merg la terase - doar cu rezervare și nu pot sta la mese oricât CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Regulile impuse de stat pentru românii care merg la terase - doar cu rezervare și nu pot sta la mese oricât

"Creșterea prețurilor energiei electrice, ca rezultat al schemelor de sprijin pentru evitarea schimbărilor climatice, afectează competitivitatea industriilor mani consumatoare de energie din România și crește probabilitatea relocării în alte țări. Principalii concurenți din Uniunea Europeană în aceste industrii nu sunt la fel de expuși la creșterea prețurilor la energie electrică. Un factor suplimentar îl reprezintă dificultatea de a încheia contracte pe termen lung cu producătorii de energie electrică la prețuri competitive la nivel internațional, în special datorită aplicării mai stricte a legislației UE în domeniul concurenței, care a fost interpretată chiar și de autoritățile competente ca fiind defavorabilă încheierii contractelor pe termen lung", se menționează în nota de fundamentare a ordonanței.

Forma inițială a OUG prevedea că, pe durata de valabilitate a acordului de finanțare, companiile beneficiare sunt obligate să mențină activitatea în România și că eventualele disponibilizări operate de acestea nu trebuie să depășească 25% din numărul angajaților efectivi din luna anterioară depunerii cererii de finanțare. Executivul european a impus modificarea acestei prevederi, forma publicată în Monitorul Oficial a OUG menținând limita de disponibilizări, însă stipulând totodată că beneficiarii trebuie să își mențină activitatea în Spațiul Economic European, nu în România. Această din urmă exigență va trebui respectată de beneficiari nu doar pe perioada acordului de finanțare, ci și pe o perioadă suplimentară de 3 ani după ultimul an calendaristic în care au beneficiat de subvenții.

"Măsurile propuse prin prezentul act normativ permit păstrarea competitivității firmelor din România în raport cu ceilalți competitori din spațiul european și din afara acestuia. Măsura contribuie astfel la menținerea competitivității produselor din sectoarele energointensive și permite păstrarea competitivității întreprinderilor atât în raport cu ceilalți competitori din afara spațiului european, care nu au instituit o schemă de comercializare ETS, cât și în raport cu ceilalți competitori din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au acordat deja astfel de măsuri financiare marilor consumatori de energie. De asemenea, schema contribuie la prevenirea efectului social negativ provocat de restrângerea activității industriale din cauza pierderilor de competitivitate, în urma creșterii prețului energiei electrice, adică păstrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe si indirecte din industriile afectate", a mai transmis Ministerul Economiei.

Viktor Orban lansează o consultare populară pentru coronavirus, cu referire și la George Soros CITEȘTE ȘI Viktor Orban lansează o consultare populară pentru coronavirus, cu referire și la George Soros

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) activitatea se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 81/2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
e) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul punctului 2.2. din Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
g) pe durata de valabilitate a acordului de finanțare, eventualele disponibilizări nu depășesc 25% din numărul angajaților la momentul depunerii cererii de finanțare;
h) pe durata de valabilitate a acordului de finanțare își mențin activitatea în Spațiul Economic European.

Rafila: Vaccinarea copiilor - o prioritate; haideți să nu discutăm numai de vacanțe și terase, ci despre accesul la servicii medicale CITEȘTE ȘI Rafila: Vaccinarea copiilor - o prioritate; haideți să nu discutăm numai de vacanțe și terase, ci despre accesul la servicii medicale

"Dacă în cursul monitorizării se constată că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile de eligibilitate (...), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri notifică beneficiarul asupra încetării acordului de finanțare și ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii", mai prevede OUG.

Ajutorul de stat se acordă companiilor care activează în producția de aluminiu, extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale, fabricarea altor produse chimice anorganice, producția de plumb, zinc și cositor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje, inclusiv țevi de oțel fără sudură, fabricarea hârtiei și a cartonului, fabricarea îngrășămintelor și a produselor azotoase, producția de cupru, fabricarea altor produse chimice organice de bază, filarea fibrelor tip bumbac, fabricarea fibrelor sintetice și artificiale, extracția minereurilor feroase, precum și fabricarea de polietilenă, polipropilenă, clorură de polivinil, policarbonat și pastă mecanică.

Ministerul Economiei a elaborat și Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat, care poate fi consultat aici.

viewscnt
Afla mai multe despre
costuri certificate co2
scumpire certificate co2
subventii de stat acoperire costuri certificate co2
pret energie
scumpire energie