Ritmul de creștere a producției de electricitate s-a redus de 20 de ori în 2015

scris 26 mai 2016

Ritmul de creștere al producției de electricitate în România s-a redus de aproape 20 de ori în 2015 în comparație cu anul precedent, puterea instalată în Sistemul Energetic Central (SEN) majorându-se cu doar 45 MW, față de 797 MW în 2014.

Explicația acestei evoluții este dată de atenuarea trendului de creștere a puterilor instalate în centralele electrice eoliene și în centralele electrice fotovoltaice ca urmare a modificării legislației, se arată într-un document al Transelectrica.

Puterea instalată în Sistemul Energetic Central (SEN) la data de 31.12.2015 a fost de 24.545 MW, cu doar 45 MW mai mare decât cea instalată la data de 31.12.2014

31.12.2014 a fost de 24.500 MW, cu 797 MW mai mare decât cea instalată la data de 31.12.2013”, se precizează în document.

În schimb, la 31.12.2014 puterea instalată în SEN a fost de 24.500 MW, cu 797 MW mai mare decât cea instalată la data de 31.12.2013, se precizează în document.

Chiar dacă trendul de creștere a puterii instalate de energie regenerabilă este în declin, tot acest tip de energie a fost cel care a condus la avansul de 45 MW din 2015, în principal, evoluția puterii instalate în centralele electrice fotovoltaice (creștere de 79 MW) și în centralele pe biomasă (creștere de 21 MW).

“Se observă că trendul de creștere a puterilor instalate în centralele electrice eoliene și în centralele electrice fotovoltaice a scăzut semnificativ față de anii anteriori”, precizează Transelectrica.

Asaltul energiei regenerabile

Puterea disponibilă totală netă (puterea activă pe care un grup o poate injecta în rețeaua electrică după scăderea consumului necesar pentru serviciile proprii ale grupului) a centralelor electrice din SEN la 31.12.2015, a fost de 22.256 MW, din care 29% în centrale hidroelectrice, 6% în centrale nucleare, 46% în centrale termoelectrice, 13% în centrale eoliene și centralele fotovoltaice 5%.

Simultan cu creșterea puterii instalate în centralele electrice regenerabile eoliene și fotovoltaice, a crescut implicit ponderea acestora în mixul de producție, ajungându-se în anul 2014 la o pondere de 9,56 % a producției eoliene (8,05% în anul 2013) și respectiv 2,52 % a producției fotovoltaice (0,70 % în anul 2013). Se remarcă însă o scădere de 3,54 % a producției de energie în centralele electrice pe hidrocarburi, de la 15,50 % în anul 2013, la 11,96 % în anul 2014 și respectiv a producției generate în centralele electrice pe cărbune de 1,7 %, de la 29,65 % în anul 2013 la 27,95 % în 2014.

2014: peste 700 MW suplimentari aduși de parcurile eoliene și fotovoltaice

Creșterea mai mare din 2014 a fost determinată, în principal, de evoluția puterii instalate în centralele electrice fotovoltaice (creștere de 361 MW) și în centralele electrice eoliene (creștere de 348 MW).

Cele mai mari centrale electrice eoliene puse în funcțiune în anul 2014 au fost: CEE Crucea Nord (Crucea Wind Farm) cu o putere instalată de 108 MW, CEE Făcăeni (Ialomița Power) cu o putere instalată de 132 MW, și CEE Mireasa 1 (Mireasa Energies) cu o putere instalată de 50 MW. Cele mai mari centrale electrice fotovoltaice puse în funcțiune au fost CEF Ciuperceni (GPSB Solaris 48), cu o putere instalată de 44,8 MW, CEF Miercurea Sibiului (XPV), cu o putere instalată de 23,09 MW și CEF Hoghiz (Vis Solaris 2011), cu o putere instalată de 15,60 MW.

Ritmul de creștere a producției de electricitate s-a redus de 20 de ori în 2015

Istoria avansului energiei solare și eoliene în România

Tendința de majorare semnificativă a producției de energie regenerabilă în detrimentul celei pe cărbune și hidrocarburi a început în 2009. În acel an, contribuția centralelor electrice pe cărbune și hidrocarburi la acoperirea consumului a scăzut cu 16%, respectiv 19% față de anul anterior), în timp ce producția centralelor eoliene a crescut cu 23,6%, comparativ cu 2008.

În 2010, contribuția centralelor electrice pe cărbune și hidrocarburi a fost chiar mai mică, scâzând cu 5%, respectiv 8% față de 2009, și ca urmare a faptului că producția centralelor hidroelectrice a crescut cu 30% față de anul anterior. În 2010, producția centralelor eoliene a crescut cu 39%, comparativ cu 2009, corelat cu o creștere a puterii instalate la 323 MW.

În anul 2011, alături de creșterea accentuată a contribuției centralelor electrice eoliene de la 0,5% din total producție în 2010 la 2% din total producție în 2011, se remarca o creștere a producției termoelectrice (cărbuni: de la 36% în 2010 la 42% în 2011; hidrocarburi: de la 11% în 2010 la 13% în 2011), ca urmare a scăderii drastice a producției hidroelectrice cu 10% în 2011, comparativ cu 2010.

În 2012 a crescut semnificativ contribuția centralelor electrice eoliene (5% din total producție în 2012) comparativ cu anul 2011 (2% din total producție).

În 2013, se accentuează tendința de majorare a contribuției centralelor electrice eoliene (8% din total producție în 2013) comparativ cu anul 2012 (5% din total producție). Ca urmare a creșterii producției hidroelectrice cu 5%, s-a înregistrat o scădere a ponderii producției termoelectrice (cărbuni: de la 40% în 2012 la 30% în 2013, în special lignit).

În anul 2014 s-a menținut tendința de creștere a contribuției centralelor electrice eoliene, respectiv 1,51 % din total producție comparativ cu anul 2013. Se remarcă de asemenea o creștere a ponderii producției de energie fotovoltaică, respectiv 1,82 % ca urmare a creșterii puterii instalate în acest tip de centrale.

viewscnt
Afla mai multe despre
producție
electricitate
eoliana
biomasa
solara