BNR ar putea împrumuta, în situații excepționale, Fondul care garantează până la 100.000 de euro depozitele din bănci

BNR ar putea împrumuta, în situații excepționale, Fondul care garantează până la 100.000 de euro depozitele din bănci
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 25 ian 2021

BNR ar putea împrumuta, în situații excepționale, Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB), instituție care garantează depozitele populației în bănci în limita a 100.000 de euro pentru fiecare depozit. Împrumutul de la BNR ar fi pe perioadă scurtă, la schimb cu garanții cum sunt titlurile de stat, și ar fi acordat doar în baza propriei evaluări a BNR. Introducerea acestei posibilități a fost solicitată de FMI și Banca Mondială după o evaluare în 2017-2018 a sectorului bancar, cu scopul de a întări capacitatea Fondului de a face față în situații excepționale. Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect care aduce o serie de clarificări legislației care reglementează Fondul.

Urmărește-ne și pe Google News

Motivul pentru care BNR ar putea ajunge să împrumute FGDB este că Fondul își investește resursele în titluri de stat, iar în eventualitatea unei situații în care ar avea de făcut plăți considerabile, nu ar reuși să vândă suficient de repede activele respective, piața titlurilor de stat locală nefiind una suficient de lichidă.

"În scopul asigurării stabilității financiare, în vederea acoperirii necesarului de lichiditate pentru plata compensațiilor, în situații de urgență, Banca Națională a României, pe baza propriei evaluări, poate acorda Fondului, în mod excepțional și de la caz la caz, finanțări pe termene ce nu pot depăși 90 de zile calendaristice, prin tranzacții de tip repo, garantate cu instrumente financiare acceptate drept active eligibile în vederea participării la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României, cu respectarea dispozițiilor art. 123 și art. 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene", prevede proiectul Finanțelor.

Lumea clocotește. Ce șanse are programul noului Guvern să fie respectat? CITEȘTE ȘI Lumea clocotește. Ce șanse are programul noului Guvern să fie respectat?

Instituirea posibilității ca BNR să acorde FGDB împrumuturi pe termen scurt prin operațiuni de repo pentru furnizarea de lichiditate, în condițiile prevăzute de reglementările băncii centrale pentru acest tip de tranzacții, are în vedere lipsa de adâncime a pieței secundare a titlurilor de stat care face foarte dificilă lichidizarea acestor active la nevoie.

De asemenea, proiectul prevede și lărgirea sferei resurselor financiare ale FGDB prin includerea împrumuturilor cu caracter preventiv de la instituții financiare internaționale/instituții de credit, care pot fi contractate de FGDB cu garanția statului, anterior producerii vreuneia dintre situațiile care impun folosirea acestor resurse, în scopul întăririi capacității FGDB.

Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor au ca scop plata compensațiilor aferente depozitelor acoperite. De asemenea, sunt utilizate și pentru finanțarea rezoluției instituțiilor de credit participante la schema de garantare a depozitelor.

În perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 a avut loc exercițiul de evaluare a sectorului bancar desfășurat prin participarea reprezentanților Fondului Monetar Internațional (FMI) și ai Băncii Mondiale, având ca scop evaluarea riscurilor și vulnerabilităților sistemului financiar românesc.

Ca urmare a misiunii FMI, una dintre recomandările formulate, adresată BNR și FGDB, a vizat posibilitatea ca FGDB să efectueze tranzacții de tip repo cu BNR.

Alte prevederi ale proiectului pregătit de Ministerul Finanțelor

  • asigurarea condițiilor care să permită, în termenul de 5 zile prevăzut de Lege, pe de o parte Guvernului emiterea de garanții care să acopere în procent de 100% împrumuturile contractate de FGDB, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, iar pe de altă parte MF să lanseze împrumuturi de stat dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente.
  • instituirea posibilității ca FGDB să poată solicita în completare un împrumut în valută din vărsăminte din privatizare în valută, în situația în care valoarea împrumutului ce urmează a fi solicitat de FGDB depășește suma disponibilităților din vărsăminte din privatizare în lei înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.
  • reglementarea elementelor legate de garantarea de către stat, în procent de 100%, a împrumuturilor cu caracter preventiv contractate de FGDB.
  • indicarea modalității concrete prin care MF pune la dispozitia FGDB sumele împrumutate/subîmprumutate, respectiv prin virarea acestora în conturile FGDB deschise în evidențele BNR.
  • modificări legate de plata contribuțiilor instituțiilor de credit:
    • prelungirea termenului pe care FGDB îl are la dispoziție pentru a transmite instituțiilor de credit gradul de risc asociat, precum și valoarea contribuției anuale datorate (luna mai a anului de plată, față de luna februarie prevăzută de Lege) și, în mod corespunzător,
    • decalarea termenului până la care instituțiile de credit sunt obligate să efectueze plata contribuțiilor (până cel târziu la data de 31 iulie a anului de plată, față de data de 30 aprilie prevăzută de Lege).
  • modificări legate de plata compensației prin asigurarea flexibilității în ceea ce privește  utilizarea oricăror canale de plată, în contextul diminuării semnificative a termenului de punere la dispoziție a compensațiilor și a interesului scăzut al instituțiilor de credit de a participa la procesul de selecție în vederea mandatării ca agent de plată.
viewscnt
Afla mai multe despre
bnr
mf
depozite bancare
garantii
fgdb