Capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a scăzut

Capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a scăzut
scris 4 nov 2020

Capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins, la finalul primului semestru al anului 2020, nivelul de 138,37 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 23% comparativ cu finalul anului 2019. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat marți raportul privind evoluția pieței de capital în primul semestru al anului 2020.

"La finalul primului semestru al anului 2020, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins nivelul de 138,37 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 23% comparativ cu finalul anului 2019. Se remarcă faptul că în luna martie a anului 2020, capitalizarea bursieră BVB (doar acțiuni) a înregistrat o scădere semnificativă, pe fondul temerilor investitorilor referitoare la pandemia COVID-19. Cel mai diminuat nivel al capitalizării bursiere, 113,85 miliarde lei, a fost înregistrat în data de 18 martie 2020", relevă raportul ASF.

Raiffeisen Bank lasă o treime dintre agenții fără casierie CITEȘTE ȘI Raiffeisen Bank lasă o treime dintre agenții fără casierie

În ceea ce privește intermediarii, la sfârșitul lunii iunie 2020 pe piața reglementată administrată de BVB își desfășurau activitatea un număr total de 27 de intermediari (16 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și 7 entități autorizate în alte state membre UE), scrie News.ro.

"Începutul anului 2020 a fost marcat de valori ridicate ale indicilor locali, însă datorită creșterii rapide a volatilității pe piețele financiare internaționale, pe fondul extinderii virusului COVID-19, indicii bursieri au înregistrat scăderi semnificative, ca urmare a efectelor de contagiune pe piețele financiare și a prognozelor de scădere economică globală. Toți indicii bursei românești au înregistrat evoluții negative, scăderile fiind de peste 9%, în primul semestru al anului 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019", arată raportul.

Indicele de referință BET, care surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, a avut o scădere de 13,21% la 30 iunie 2020 comparativ cu finalul anului 2019, iar la finalul lunii martie 2020 nivelul acestuia a fost cu circa 24% mai mic față de anul precedent.

"Valoarea totală tranzacționată pe piața secundară (BVB și SMT) a atins nivelul de 6,23 miliarde în primele șase luni ale anului 2020, în creștere cu 11,13% comparativ aceeași perioadă a anului 2019. O evoluție pozitivă a fost înregistrată și în cazul numărului de tranzacții derulate la BVB care a crescut cu 81,13% în semestrul I 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Aproximativ 96% din valoarea totală a tranzacțiilor a avut loc pe BVB, restul fiind derulate pe SMT", se arată în raportul ASF.

Clasa dominantă de active financiare este reprezentată de acțiuni, ce dețin o pondere de 92,01% din totalul valorii tranzacționate la BVB în primul semestru din 2020.

Referitor la titlurile de stat, valoarea tranzacțiilor la 30 iunie 2020 s-a diminuat cu aprox. 88% față de aceeași perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 310.000 lei.

De asemenea, pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, au activat la finalul lunii iunie 2020 un număr total de 20 de intermediari (15 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru UE). Prin urmare, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 9 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2020.

Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 83% din valoarea totală intermediată.

Dintre intermediarii autorizați în alte state membre UE care au efectuat tranzacții pe piețele la vedere, cele mai active au fost firmele de investiții, acestea cumulând o cotă de piață de 11,13%.

La finalul semestrului I 2020, în România își desfășurau activitatea un număr de 18 societăți de administrare a investițiilor (SAI), 83 fonduri deschise de investiții (FDI), 26 fonduri închise de investiții (FÎI), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 4 depozitari.

Numărul investitorilor în fondurile închise de investiții este mult mai scăzut decât cel al investitorilor în FDI. La finele lunii iunie 2020 numărul investitorilor în FDI s-a diminuat față de sfârșitul anului 2019 cu 15.045 de investitori, iar numărul investitorilor în FÎI se situa la 88.621 investitori (cei mai mulți 88.336 persoane sunt investitori persoane fizice).

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România este de 40,46 miliarde lei la data de 30 iunie 2020, în creștere cu circa 8% comparativ cu trimestrul anterior.

O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că la finalul semestrului I 2020, activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au diminuat cu aproximativ 13% față de finele lunii decembrie 2019. FDI înregistrează o scădere a activelor totale cu aproximativ 19% și Fondul Proprietatea a consemnat o diminuare a activului total de circa 11% față de finalul anului 2019.

Gradul de concentrare pe piața serviciilor de depozitare a activelor fondurilor de investiții este ridicat, iar în cazul administratorilor fondurilor închise de investiții, gradul de concentrare este mediu.

Pentru piața fondurilor deschise de investiții, analizată din perspectiva activelor administrate de SAI-uri, indicele Herfindahl-Hirschman are valoarea de 0,233, ceea ce arată un grad ridicat de concentrare.

Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuși o preferință pentru titlurile de capital a căror valoare totală este de circa 20,02 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 49% din activul cumulat al OPC.

Investițiile în instrumentele financiare cu venit fix la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 19,05 miliarde lei, reprezentând aproximativ 47% din activul total al OPC. La 30 iunie 2020, față de finalul anului 2019, se constată o diminuare a investițiilor făcute în acțiuni (-10%), titluri de stat (-14%), iar în titluri OPCVM/AOPC scăderea a fost de 23%, concomitent cu o reducere a depozitelor și disponibilităților (-22%) și a obligațiunilor cu circa 15%.

FDI sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat și obligațiuni), în vreme ce FÎI, SIF-urile și FP au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni.

La finele semestrului 2020, comparativ cu sfârșitul anului 2019, activele nete cumulate ale SIF-urilor au înregistrat o scădere de aproximativ 3%, iar societatea de investiție financiară care a avut cea mai mare depreciere a activului net este SIF Oltenia (SIF5), de circa 20%.

Valoarea totală a activelor nete administrate de Fondul Proprietatea era de 10,14 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2020, în scădere cu aproximativ 15% față de luna decembrie 2019. Activele FP erau concentrate preponderent în România.

viewscnt
Afla mai multe despre
autoritatea de supraveghere financiară
bursa