Creșterea dobânzilor în România a ajutat rezultatele grupului austriac Erste

Creșterea dobânzilor în România a ajutat rezultatele grupului austriac Erste
scris 2 nov 2018

Grupul austriac Erste, proprietarul BCR, a obținut în primele 9 luni un profit net 1,23 miliarde de euro, în creștere cu 24,4% în ritm anual, pe fondul majorarii veniturilor. În România, grupul BCR a obținut un profit net atribuibil acționarului majoritar de 177,7 milioane de euro, în creștere cu circa 73%, arată raportului financiar publicat astăzi de grupul austriac. Venitul net din dobânzi a crescut în principal în Republica Cehă și în România - la 3,372  miliarde de euro, cu +4,4% mai mult față de perioada similară a anului trecut, când valoarea a fost de 3,229 milioane de euro.

Profitul operațional al Erste Group crescut cu 3,7%, la 1,99 miliarde de euro. În România, grupul BCR a obținut un profit operațional de 229,1 milioane de euro, de la 219,8 milioane euro în urmă cu un an.

Venitul net din taxe și comisioane s-a majorat cu 5,1%, la 1,43 miliarde de euro, în principal susținut de venituri semnificativ mai mari din comisioanele de brokeraj - aferente în principal produselor de asigurări – dar și din serviciile de plată, administrarea de active și creditare. În timp ce venitul net din tranzacționare a scăzut la -50,4 milioane de euro, de la 139,3 milioane de euro, poziția „câștiguri/pierderi din active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere” s-a îmbunătățit la 165,8 milioane de euro, de la 12,1 milioane euro.

„Țările din regiunea ECE se bucură în prezent de un context economic foarte bun, astfel că rată creditelor neperformante a continuat să scadă la 3,5%. Gradul de acoperire a creditelor neperformante rămâne ridicat, la 70,7%. Pe de altă parte, costurile de risc sunt incredibil de mici și ar trebui să le tratăm că un dar de care nu ne vom putea bucură însă pentru totdeauna. Această face cu atât mai importantă îmbunătățirea rezultatului operațional, determinată de o creștere susținută a veniturilor principale - veniturile nete din dobânzi și cele din taxe și comisioane au crescut cu 4,4% și respectiv 5,1%. La fel de important pentru viitorul nostru este nivelul ridicat al capitalizării: luând în considerare profitul net pentru trimestrul al treilea și impactul pozitiv de aproximativ 30 de puncte de baza care rezultă din aprobarea unui nou model de risc operațional, indicele capitalului comun de rang 1 (Basel 3 implementat integral) este de 13,2%. Bazându-ne pe acest set solid de rezultate, ne îmbunătățim perspectivele pentru întregul an 2018 și vizăm o rată a capitalului tangibil de peste 12%”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

BCR, creștere de 81,3% a profitului net, până la 1,02 miliarde lei, după primele 9 luni CITEȘTE ȘI BCR, creștere de 81,3% a profitului net, până la 1,02 miliarde lei, după primele 9 luni

Venitul operațional a crescut cu 3,2%, la 5,096 miliarde de euro, iar cheltuielile administrative generale s-au majorat cu 2,9%, până la 3,1 miliarde de euro, avand datorat în principal creșterii cheltuielilor de personal cu 4,8%, la 1,83 miliarde de euro.

Deprecierea și amortizarea au avansat ușor (+2,7%). Cheltuielile administrative au rămas aproape neschimbate (-0,4%). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” a inclus aproape toate contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2018, în valoare de 84,2 milioane de euro (74,7 milioane în perioada similar a anului trecut).

Per total, profitul operațional a crescut cu 3,7%, la 1,993 milioane de euro.

Raportul cost/venit s-a îmbunătățit ușor la 60,9% (61,0%).

Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 102,2 mil. euro, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente și garanții acordate, la -9 puncte de baza în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (alocări nete de 71,5 milioane de euro, respectiv 7 puncte de baza), datorită eliberării nete de provizioane pe fondul calității mai bune a activelor. Această s-a datorat îmbunătățirii semnificative a alocărilor nete către provizioanele de risc pentru activitatea de creditare pe aproape toate segmentele, în special în Croația și Austria. Rată creditelor neperformante pe baza împrumuturilor brute către clienți s-a îmbunătățit din nou la 3,5% (4,0%), iar rată de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 70,7% (68,8%).

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la -237,0 milioane de euro (față de -296,6 milioane în perioada similar a anului trecut), incluzând cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție, în valoare de 70,4 milioane de euro (față de 65,6 milioane).

Taxele pe operațiunile bancare și financiare au crescut la 88,1 milioane de euro, de la 82,1 milioane, incluzând aici taxele bancare din Ungaria în valoare de 13,8 milioane de euro raportate anticipat pentru întreg anul 2018. Alte taxe au scăzut la 6,4 milioane de euro, de la 31,3 milioane.

În perioada comparativă, poziția „alte rezultate operaționale” a inclus provizioane de 45 milioane de euro pentru pierderile din credite acordate consumatorilor că urmare a deciziilor curții supreme referitoare la ratele negative ale dobânzii de referință din Austria.

Taxa pe participațiile minoritare a crescut cu 4,8%, la 285,8 milioane de euro. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mama a crescut cu 24,4%, la 1,228 miliarde de euro.

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,4 miliarde de euro, de la 17,3 miliarde. Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 a dus la o scădere de 0,7 miliarde de euro a capitalului total. După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 14,7 miliarde de euro.

Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parțial) s-au situat la 20,1 miliarde de euro, în scădere ușoară de la 20,3 miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2017.
Profitul preliminar aferent primului semestru este inclus în aceste cifre, nu însă și profitul aferent trimestrului al treilea. Datorită eliberarilor nete de provizioane în trimestrul al treilea, nu au fost deduse costuri de risc.

Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, Basel 3 implementat parțial) au crescut la 117 miliarde de euro, de la 110 miliarde. Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parțial) s-a situat la 12,5% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parțial) la 17,2% (18,5%).

Activele totale au crescut cu 6,4%, la 234,8 miliarde de euro. Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut la 15,2 miliarde de euro, de la 21,8 miliarde, în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 20 miliarde de euro, de la 9,1 miliarde.

Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut cu 6,3%, la 148,3 miliarde de euro.

În privința pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 19,1 miliarde de euro, de la 16,3 miliarde, iar depozitele de la clienți au continuat să crească, cu 5,9% – mai ales în Austria, Republica Cehă și Slovacia – și au ajuns la 159,8 miliarde de euro, de la 151 miliarde de euro în perioada similar a anului trecut. Rată credite/depozite s-a situat la 92,8% (92,4%).

Grupul Erste apreciază că contextul operațional se anunță favorabil expansiunii creditării. Estimările privind creșterea reală a PIB în 2018 se situează între circa 3% și 4% pentru toate piețele principale din Europa Centrală și de Est, inclusiv Austria. Această ar urmă să fie susținută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor și scăderea ratei șomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de așteptat că disciplină fiscală să se mențină la nivelul întregii regiuni, apreciază grupul austriac.

Perspective de business ale grupului include ca obiectiv în 2018 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 12% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2018). Ipotezele de baza sunt: venituri în creștere (presupunând o creștere de peste 5% a portofoliului net de credite și creșteri ale dobânzilor în Republica Cehă și România); cheltuieli în stagnare și costuri de risc la minime istorice.

Riscuri pentru aceste perspective pot fi: impactul privind evoluția ratelor de dobânda altă decât cea estimată; riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor; riscurile geopolitice și cele economice globale.

viewscnt
Afla mai multe despre
erste
rezultate
bcr
profit
dobanzi