Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, SAS, SAP și UiPath vor furniza ANAF și Ministerului Finanțelor expertiză în tehnologii noi. Finanțele vor înființa un centru de excelență în acest scop

Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, SAS, SAP și UiPath vor furniza ANAF și Ministerului Finanțelor expertiză în tehnologii noi. Finanțele vor înființa un centru de excelență în acest scop
scris 18 sep 2022

Ministerul Finanțelor va înființa un Centru de Excelență în Tehnologie în vederea asigurării transferului de expertiză în tehnologii noi și bune practici din companii de tehnologie către minister și instituțiile subordonate, cum ar fi ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), relevă un document aflat pe site-ul Guvernului. Scopul este acela de a crește capacitatea de colectare, analiză și valorificare a datelor, de a îmbunătăți procesele interne și serviciile publice digitale, precum și de a crește inovarea în administrația publică. Până acum, potrivit Finanțelor, și-au manifestat disponibilitatea de a încheia acorduri pentru transfer de cunoștințe Amazon, IBM, Microsoft, Modex, Oracle, SAS, SAP și UiPath.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Centrul de excelență nu va funcționa ca o structură organizatorică aparte, ci va fi un mod de coordonare a contactelor cu furnizorii de hardware și software.

CET va fi sprijinit prin protocoale (ex. acorduri de înțelegere - Memorandum of Understanding - MoU) sau alte forme de colaborare cu actorii publici și privați, de ex. industrie, universități, instituții publice, antreprenori, etc., prin care părțile stabilesc activități comune și coinvestesc resurse precum: personal, facilități și informații, în vederea realizării unor obiective comune.

Activități care vor avea loc în cadrul centrului

  • training-uri în noi tehnologii (Cloud, BigData, AI – Inteligență Artificială, Blockchain, robotizare software, etc.) oferite de companii recunoscute ca lideri globali în domeniu;
  • workshopuri și mese rotunde dedicate exemplelor de utilizare a tehnologiilor din alte state sau din sectorul privat în atingerea obiectivelor de eficiență, agilitate, reducere a costurilor și îmbunătățirea experienței interacțiunii online cu cetățenii;
  • verificarea practică a tehnologiilor propuse (Proof of Concept) prin rularea unor scenarii cu date reale sau anonimizate, într-un mediu controlat și guvernat de acorduri adecvate de confidențialitate, securitate și protecție a datelor;

MF va aloca CET un set minim de condiții de lucru:

  • resurse necesare în termeni de personal din structurile de business, CNIF și din serviciile de specialitate TIC aflate în coordonare metodologică la nivel național și facilități pentru derularea activităților;
  • mecanisme de monitorizare a progresului și transparență (e.g. rapoarte periodice de activitate publice etc.).
Statele Unite au adoptat controale mai stricte pentru exporturile tehnologiilor legate de producția de semiconductori CITEȘTE ȘI Statele Unite au adoptat controale mai stricte pentru exporturile tehnologiilor legate de producția de semiconductori

Acțiuni dorite a fi derulate în cadrul Ministerul Finanțelor

1. Acumularea de cunoștințe prin operaționalizarea CET – pilot la nivelul Ministerului Finanțelor

2. Semnarea de acorduri cu companii recunoscute ca lideri pe sectoarele de specialitate IT care și-au manifestat până în acest moment disponibilitatea de a transfera cunoștințe tehnologice (alfabetic) Amazon, IBM, Microsoft, Modex, Oracle, SAS, SAP, UiPath și fără a se limita la:

Domenii de interes identificate:

a. Tehnologii de tip Cloud pentru a înțelege și evalua:

i. mecanismele de tip cloud și prioritizarea în adopție,
ii. nivelul de maturitate al aplicațiilor utilizate și capacitatea de a fi utilizate și în mediul de tip cloud,
iii. efortul necesar și strategia de transfer al acestora în cloud,
iv. pregătirea pentru cloud-ul guvernamental (cunoștințele necesare pentru a-l putea utiliza rapid și eficient).

b. Tehnologii de BigData și Inteligență Artificială pentru:

i. identificarea unor soluții moderne de analiză a unor volume mari de date
ii. compararea unor scenarii de utilizare a tehnologiei în alte țări și identificarea de mecanisme de valorificare eficientă a datelor deja existente în administrația publică.
iii. analiza studii de caz și a condițiilor necesare exploatării tehnologiei
iv. transferul de cunoștințe necesar pentru a înțelege componentele tehnologice și rolul lor

c. Tehnologia Robotizării Proceselor (RPA):

i. acumularea de cunoștințe pentru a putea identifica scenariile potrivite roboților software asistați și ne-asistați
ii. determinarea procese ce pot fi robotizate și efortul material și uman aferent implementării tehnologiei
iii. testarea eficienței tehnologiei prin comparație cu fluxurile manuale și automate
iv. transferul de cunoștințe necesar administrării unei ecosistem de roboți

d. Tehnologia Blockchain:

i. Înțelegerea capacității tehnologiei de a fi utilizată în administrația publică și identificarea scenariilor potrivite
ii. Transfer de cunoștințe tehnice pentru a defini cerințe tehnice coerente.

e. Arhitecturi de aplicații – tehnologii și metode de analiză, migrare, transformare:

i. Analiza arhitecturii actuale hardware – software și identificarea metodelor sigure și eficiente de modernizare prin transformare sau migrare în noi infrastructuri hardware și software,
ii. Transfer de cunoștințe tehnice pentru a defini cerințe specifice coerente.

f. Tehnologii de ultimă generație anti-fraudă:

i. Nano-tehnologii pentru combaterea fraudei prin falsificare dar și pentru a urmări traseul mărfurilor cu risc fiscal ridicat,
ii. Transfer de cunoștințe tehnice și testarea de scenarii anti-fraudă.

3. Acceptarea spre analiză a propunerilor venite și de la alte companii ce vor dori să participe cu tehnologii de ultimă oră și supunerea acestora spre aprobare guvernului.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
centru de excelenta
amazon
ibm
microsoft
modex
oracle
sas
sap
uipath.