Marile lanțuri de retail, obligate să respecte termene și condiții mai stricte în relația cu furnizorii. Reapare lanțul scurt de aprovizionare, sunt impuse restricții și limite de tarife

Marile lanțuri de retail, obligate să respecte termene și condiții mai stricte în relația cu furnizorii. Reapare lanțul scurt de aprovizionare, sunt impuse restricții și limite de tarife
scris 26 apr 2021

Marii comercianți vor trebui să respecte termene și condiiți mai stricte în relația cu furnizorii de produse, în baza unui proiect care își propune implementarea Directivei Europene privind practicile comerciale neloiale. Astfel, marile lanțuri de retail vor trebui să respecte diferite condiții, precum neîncasarea de la furnizor de taxe și servicii, altele decât cele legate de actul comercial, termene de preaviz pentru anularea unei comenzi și delistarea produselor, precum și o serie de alte reguli menite a asigura un tratament corect furnizorului, relevă date analizate de Profit.ro.

În acest context este redefinit lanțul scurt de aprovizionare, iar furnizorii din acest lanț se vor bucura de un tratament aparte.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

De ce este important: Anul trecut, printr-un proiect de lege aprobat de Parlament, a fost eliminată obligația ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produse lactate și de panificație, ca marii comercianți de produse alimentare să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51% din volumul de marfă pe raft din lanțul alimentar scurt. Prin același proiect, termene limită de plată a furnizorilor au fost eliminate sau majorate.

Viața angajaților și a companiilor în pandemie: O experiență povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (II) CITEȘTE ȘI Viața angajaților și a companiilor în pandemie: O experiență povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (II)

Deciza a fost luată pentru că, în 2017, Comisia Europeană a deschis împotriva României o procedură de infringement, condiderând că legea încalcă drepturile consumatorului de a alege marfa dorită și libertatea de circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană. 

Fostul și actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, susținea tot anul trecut că va corecta "abuzurile" unor retaileri care, în urma noilor modificări, au introdus taxe suplimentare ascunse, discriminatorii față de procesatorii și producătorii români, prin implementarea directivei europene privind practicile comerciale neloiale în legislația națională.

Agro TV: Aspiratorul de bani publici de la Casa Unirea – 3 milioane euro irosite în doi ani CITEȘTE ȘI Agro TV: Aspiratorul de bani publici de la Casa Unirea – 3 milioane euro irosite în doi ani

Este bine de știut: Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să transpună în legislația națională, până la 1 mai 2021, prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Directiva a pornit de la constatarea că în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar se constată în mod curent inegalități semnificative în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor de produse agricole și alimentare.

Mediul patronal din România, respectiv Coaliția pentru Dezvoltarea României, a solicitat anul trecut ca, pentru o coerență în legiferarea națională, procedura de transpunere a directivei să respecte întregul proces legislativ, respectiv prin pregătirea și înaintarea de către Guvernul României a unui proiect de lege având ca obiect transpunerea Directivei către Parlamentul României.

Actualii guvernanți au pregătit un proiect legislativ de transpunere a directivei menționate, prezentat anterior de Profit.ro, iar acum proiectul a trecut de comisiile de specialitate și urmează să fie votat de senatori, dar cu o serie de noi restricții și modificări.

DECIZIE Agricultorii vor primi subvenție la factura de energie pentru irigații CITEȘTE ȘI DECIZIE Agricultorii vor primi subvenție la factura de energie pentru irigații

Astfel, în forma modificată, proiectul, printre multe altele, include în prevederi lanțul scurt de aprovizionare în context de piață locală, sintagmă prin care este definit ”lanțul de aprovizionare de la producție și până la comercializare, care vizează îndeplinirea a două condiții cumulative; un număr de maximum 3 operatori economici amplasați într-un areal geografic de 250 km de la locul de producție”.

În mod particular, comercianților la va fi interzis să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar de bază (carne, pește, produse de brutărie, ouă, lapte, legume și fructe), ofertat de catre un furnizor din lanțul scurt de aprovizionare în context de piață locală, pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia.

De asemenea, marile magazine nu vor putea sa refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naționale și/sau europene, ofertat de către un furnizor din lanțul scurt de aprovizionare în context de piață locală, pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia.

ULTIMA ORĂ Comisia Europeană s-a autosesizat pentru transferul terenurilor Romexpo în proprietatea Camerei de Comerț. Bruxelles-ul analizează și dacă folosința gratuită de până acum este ajutor de stat CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Comisia Europeană s-a autosesizat pentru transferul terenurilor Romexpo în proprietatea Camerei de Comerț. Bruxelles-ul analizează și dacă folosința gratuită de până acum este ajutor de stat

Prevederile proiectului

Potrivit art. 3 din proiect, următoarele practici comerciale neloiale sunt interzise cumpărătorului (”orice persoana fizică autorizată, întreprindere individuală, asociație familială sau persoană juridică, care cumpără produse agricole și/sau alimentare, care intră în relație comercială directă cu consumatorul”):

(1) sa plătească furnizorului, astfel:

a) mai târziu de 14 zile calendaristice de la recepția produselor agricole și/sau alimentare prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta lege; fac excepție produsele agricole și/sau alimentare care sunt achiziționate de un procesator în vederea procesării și pentru care plata nu se poate face mai târziu de 30 zile calendaristice, calculate de la momentui recepției;

Studiu EY: Companiile raportează scăderi ale cifrei de afaceri, însă doar 19% și-au revizuit politica de prețuri de transfer CITEȘTE ȘI Studiu EY: Companiile raportează scăderi ale cifrei de afaceri, însă doar 19% și-au revizuit politica de prețuri de transfer

b) mai târziu de 30 zile calendaristice de la recepția produselor agricole și/sau alimentare perisabile care nu sunt prevazute în Anexă;

c) mai târziu de 60 zile calendaristice de la recepția produselor agricole și/sau alimentare alte decât cele prevăzute la lit.a) si b).

(2) să stabilească un termen de preaviz:

a) mai mic de 10 zile lucrătoare pentru anularea comenzilor de produse agricole și/sau alimentare prevazute la lit.a) si lit.b) a alin.(l);

b) până la 30 de zile lucrătoare pentru anularea comenzilor de produse agricole și/sau alimentare prevăzute la lit.c) a alin.(l), pentru a nu pune furnizorul în imposibilitatea de a comercializa sau de a utiliza produsele respective.

Cum să reîmprospătezi online aerul și...cifra de afaceri CITEȘTE ȘI Cum să reîmprospătezi online aerul și...cifra de afaceri

(3) să modifice în mod unilateral clauzele unui contract pentru produse agricole și/sau alimentare care se referă la frecvența, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole și alimentare, standardele de calitate, condițiile de plată, prețurile sau în ceea ce priveste fumizarea de servicii, în măsura în care acestea sunt menționate la art. 3;

(4) să solicite facturarea și/sau refacturarea și să încaseze de la furnizor taxe și servicii, altele decât cele legate de actui comercial. Serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a cumparatorului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile și evenimentele de promovare a activității și imaginii cumpărătorului nu sunt legate de actui comercial;

(5) să utilizeze autofactura pentru produsele agricole și/sau alimentare, cu excepția cazurilor prevăzute expres în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare;

(6) să solicite reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, remize si risturne pentru produse agricole și/sau alimentare, prin derogare de la prevederlle Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

(7) să solicite furnizorului plăți pentru deteriorarea sau pierderea de produse agricole și/sau alimentare, survenite în spațiile cumpărătorului după recepție, atunci când o astfel de deteriorare sau pierdere nu a avut loc din neglijența sau culpa furnizorului; fac excepție    viciile ascunse pentru produsele agricole și alimentare pentru care furnizorul va trebui să suporte contravaloarea sau înlocuirea acestora.

Cum s-a schimbat mediul de afaceri din România în ultimii 30 de ani: O istorie povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (I) CITEȘTE ȘI Cum s-a schimbat mediul de afaceri din România în ultimii 30 de ani: O istorie povestită prin ochii consultanței, cu liderii PwC (I)

(8) să refuze să confirme în scris clauzele unui contract între cumpărător și furnizor înlegătură cu care furnizorul a solicitat oconfirmare scrisă. Nu este inclusă situația în care contractul se referă la produse careurmează să fie livrate de un membru al unei organizații      de producători, inclusiv o cooperativă, organizației de producători al cărei membru este furnizorul, dacă statutulrespectivei organizații de producători sau dacă normele și deciziile prevăzute în respectivul statut ori derivate din acesta conțin dispoziții cu efecte similare clauzelor contractului;

(9) să dobândească, să utilizeze sau să divulge în mod ilegal secrete comerciale ale furnizorului, conform prevederilor Ordonanțeide urgență a Guvernului nr. 25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor deafaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

(10) să divulge termenii și condițiile contractului comercial pentru achiziția de produse agricole și/sau alimentare, cu excepția cazului in care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale. Prezenta prevedere se aplică și furnizorului;

(11) să amenințe cu efectuarea sau să efectueze represalii comerciale împotriva furnizorului, în cazul în care furnizorul îți exercită drepturile legale sau contractuale, inclusiv prin depunerea unei plângeri la autoritățile de implementare a legii sau prin cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în timpul unei investigații;

(12) să solicite furnizorului compensarea costurilor aferente examinării plângerilor clienților referitoare la vânzarea produselor furnizorului, în absența unei conduite neglijente sau a unei culpe din partea furnizorului;

Kaufland anunță pentru România un buget de investiții de peste 375 milioane euro. Peste 75.000 de solicitări de locuri de muncă CITEȘTE ȘI Kaufland anunță pentru România un buget de investiții de peste 375 milioane euro. Peste 75.000 de solicitări de locuri de muncă

(13) Pentru evitarea apariției unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentul intervenirii acestora în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, se interzice cumpărătorului:

a) să returneze furnizorului produsele agricole și/sau alimentare nevândute;

b) să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea și/sau plasarea secundară spre vânzare a acestora;

c) să impună, direct sau indirect, furnizorului să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau catre un terț;

d) să solicite furnizorului taxe, indiferent de forma și denumirea acestora, care îl obligă pe furnizor să măreasca artificial prețul de facturare al produsului;

e) să delisteze sau să amenințe cu delistarea unuia sau mai multor produse agricole și/sau alimentare, în scopul de a pune presiune sau de a exercita represalii comerciale împotriva furnizorului;

f) să retragă de la expunere produsele agricole și/sau alimentare ale furnizorului ca mijloc de presiune;

g) să practice scheme de formare a pretului afișat la raft, diferențiat pentru produse agricole și/sau alimentare similare prevăzute în Anexa la prezenta lege, indiferent de proveniență și/sau furnizor.

h) să solicite furnizorului suportarea integrală sau parțială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole și/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional;

i) să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar prevazut în Anexa la prezenta lege, ofertat de către un furnizor din lanțul scurt de aprovizionare în context de piață locală pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia;

j) să refuze listarea unui produs agricol și/sau alimentar înregistrat pe scheme de calitate naționale și/sau europene, ofertat de către un furnizor din lanțul scurt de aprovizionare în context de piață locală pe motivul lipsei volumelor și a sezonalității acestuia;

k) să pună în vânzare produse agricole și/sau alimentare la un preț mai mic decât prețul de achiziție al acestora, conform prevederilor Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

FOTO Proprietarul Ursus Breweries vrea să intre în Topul celor mai vândute 10 beri din lume cu o marcă CITEȘTE ȘI FOTO Proprietarul Ursus Breweries vrea să intre în Topul celor mai vândute 10 beri din lume cu o marcă

(14) Se interzice reprezentantului furnizorului sau cumpărătoruiui să aibă un comportament care se abate de la buna credință comercială în procesul de negociere contractuală între părți;

(15) Pentru evitarea aparitiei unor practici comerciale neloiale, indiferent de momentui intervenirii acestora în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, cu excepția cazului în care la solicitarea furnizorului acestea au fost convenite anterior prin clauze clare și lipsite de ambiguitate în contractul comercial sau printr-un act aditional încheiat ulterior, se interzice cumpărătoruiui:

a) să solicite furnizorului plata pentru publicitatea făcută de către cumpărător produselor agricole și/sau alimentare;

b) să solicite furnizorului plata pentru servicii de marketing prestate de către cumpărător privind produse agricole și/sau alimentare:

c) sa delisteze un produs agricol sau alimentar fără acordarea unui preaviz de cel puțin 30 de zile furnizorului. În cazul în care delistarea are ca obiect produse ce reprezintă mai mult de 25% din volumul sau, după caz, din valoarea totală contractată în temeiul contractului, atunci termenul de preaviz este de cel puțin 60 de zile;

d) să întârzie, fără motive nejustificate, recepționarea și întocmirea documentelor de recepție a produselor agricole și alimentare;

e) să refuze furnizorului o renegociere de preț, într-un termen mai mare de 10 zile de la data soiicitării. Condițiile renegocierii prețului produc efecte în termenul prevăzut în contract.

g) să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spațiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziție personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;

(16) Valoarea serviciilor prestate de cumpărator furnizorului în legatură cu practicile comerciale neloiale prevazute la alin.(15) nu poate depăși 5% din valoarea contractului comercial încheiat între părți.

După 1 an de pandemie, liberalii și-au dat seama că restaurantele și cafenelele închise nu ar trebui să plătească drepturi de autor pentru muzică și alte produse audiovizuale CITEȘTE ȘI După 1 an de pandemie, liberalii și-au dat seama că restaurantele și cafenelele închise nu ar trebui să plătească drepturi de autor pentru muzică și alte produse audiovizuale

Proiectul prevede că noile condiții se aplică anumitor practici comerciale neloiale care apar în legatură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare de către:

(a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 2 milioane euro către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 2 milioane euro;

(b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 2 milioane euro, dar este de maximum 10 milioane euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 10 milioane euro;

(c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 10 milioane euro, dar este de maximum 50 milioane euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 milioane euro;

(d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depășește 50 milioane euro, dar este de maximum 150 milioane euro, ătre cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depășește 150 milioane euro;

O nouă tranzacție, discretă, \ CITEȘTE ȘI O nouă tranzacție, discretă, "dezgheață" piața de înghețată: TOPGEL, unul dintre cei mai mari producători români, cu peste 50 de branduri, preia afacerea de familie care deține fabrica Bonetta, cea mai puternică din sud-estul României

Prin derogare de la art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, săvârșirea de către cumpărător și furnizor, cu excepția autoritatilor publice, vor fi considerate contravenții și sancționate încălcările prevederilor menționate la:

a) art.3 alin.(1), (2), (4), (6), (7), (8), (10), (12) și art.8   alin.(2), lit. b) - e) cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 Iei;

b) art.3 alin.(3), (5), (1 1), (13) Iit.a) - j), și art.8 alin.(2) Iit.f) cu amendă de 500.000 lei;

c) art.3 alin.(13) Iit.k) cu amendă de 500.000 Iei, prin derogare de la art.73, pct.5 din Ordonanța nr. 99/2000privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare;

d) art.3 alin.(9) si art.8 alin.(2) Iit.g) cu amenda de 1% din cifra de afaceri totala realizata în anul financiar anterior.

Se sancționează faptele prevăzute la art.3 alin.(14) și (15), dacă nu sunt prevăzute prin clauze clare și lipsite de ambiguitate în contractul comercial, cu amendă de la 250.000 Iei la 500.000 Iei.

Autoritatea de aplicarea a legii poate decide și plata unor amenzi cominatorii, în cuantum de 1% din amenda principală aplicată, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie.

Dacă va fi adoptată de Parlament, noua lege va abroga Legea nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu completările și modificările ulterioare.

viewscnt
Afla mai multe despre
comert
comerciant
retail
lant
cumparator
furnizor
practici
neloial
directiva
proiect
termen
plata
taxa
contract