Schemă de 7,4 milioane lei în 2023 pentru participarea firmelor la târgurile de turism din străinătate. Condițiile pentru obținerea ajutorului

Schemă de 7,4 milioane lei în 2023 pentru participarea firmelor la târgurile de turism din străinătate. Condițiile pentru obținerea ajutorului
scris 18 ian 2023

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va derula în 2023 o schemă de minimis în vederea susținerii acțiunilor întreprinderilor din domeniul turismului pentru promovarea României ca destinație turistică internațională, precum și a produselor/serviciilor turistice din România. Bugetul alocat ajutorului este de 7,4 miliaone lei, sumă de care ar urma să beneficieze 200 de firme până la sfârșitului anului curent.

Ajutoarele acordate în cadrul schemei de minimis privind participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului constau în sprijin financiar de la bugetul de stat astfel:

a) 50% din cheltuielile reprezentând prețul transportului extern, fără a depăși echivalentul în lei a 500 euro, calculat la data semnării actului final privind furnizarea ajutorului de minimis pentru 1 reprezentant/operator economic;

b) 50% din cheltuielile reprezentând prețul primei nopți de cazare, pentru câte un participant de la fiecare operator economic expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice categoria 1;

c) 100% din cheltuielile pentru: (i) taxa de participare; (ii) închirierea de spațiu pentru stand de la organizatori; (iii) personalizarea, amenajarea și decorarea standului.

Nokian Tyres primește ajutor de stat ad-hoc pentru mega-investiția în fabrica de la Oradea, decisă după ce a plecat din Rusia. Prima fabrică de anvelope cu zero emisii de CO2 din lume, sute de locuri de muncă. Plus salariul anunțat în fabrică CITEȘTE ȘI Nokian Tyres primește ajutor de stat ad-hoc pentru mega-investiția în fabrica de la Oradea, decisă după ce a plecat din Rusia. Prima fabrică de anvelope cu zero emisii de CO2 din lume, sute de locuri de muncă. Plus salariul anunțat în fabrică

Guvernul a adoptat abia astăzi schema prin memorandum, iar conform acestui document, întreprinderile ar trebui să  depună/transmită în aplicație la minister documentația pentru participarea la manifestări expoziționale, astfel:

a) pentru cele care se desfășoară în primul semestru al anului, până la data de 15 ianuarie al anului respectiv, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

b) pentru cele care se desfășoară în semestrul al doilea al anului, până la data de 15 mai al anului respectiv,dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 7,4 milioane lei în anul 2023, iar suma ar fi suficientă pentru un număr mediu de 200 de expozanți.

FOTO Primele fotografii-spion cu noua mașină care va fi fabricată la Craiova CITEȘTE ȘI FOTO Primele fotografii-spion cu noua mașină care va fi fabricată la Craiova

Selectarea operatorilor economici participanți la această schemă se va realiza pe o platformă electronică dedicată. Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

a) sunt înregistrate și funcționează în baza unuia dintre următoarele acte normative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;

- Sunt întreprinderi înființate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, respectiv societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile sau fundaţiile, casele de ajutor reciproc a salariaţilor, casele de ajutor reciproc a pensionarilor, federaţiile şi uniunile persoanelor juridice, orice alte categorii de persoane juridice.

b) dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz;

c) au în obiectul de activitate turism sau/și activitate cu impact în domeniul turismului sau/și conexe turismului, astfel cum acestea sunt prevăzute de Codurile Activităților Economice Naționale din România (CAEN);

d)  comercializează și promovează, în cadrul manifestărilor expoziționale la care participă, pachete, servicii și produse turisticeexclusiv din destinațiile din România (declarație pe proprie răspundere);

e) nu beneficiază pentru târgul sau expoziția internațională organizată în străinătate la care aplică, de finanțare de la alți furnizori de ajutor de stat/de minimis pentru acoperirea acelorași categorii de cheltuieli eligibile (declarație pe proprie răspundere);

f) au capital social integral privat;

Elena Udrea, greu de executat. Terenurile au ajuns la jumătate de preț. Fiscul îi vinde și din mașini și pregătește apartamente. Cazul Hayssam CITEȘTE ȘI Elena Udrea, greu de executat. Terenurile au ajuns la jumătate de preț. Fiscul îi vinde și din mașini și pregătește apartamente. Cazul Hayssam

g) persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administrator în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate (declarație pe proprie răspundere);

h) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa schema (declarație pe proprie răspundere);

j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității (declarație pe proprie răspundere);

k) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană, alt furnizor de ajutor de stat, Consiliul Concurenței sau instanță, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente (declarație pe proprie răspundere);

l) nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în cadrul prezentei scheme, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro (declarație pe proprie răspundere);

m) au aplicat și au fost selectați în vederea participării la manifestarea expozițională.

 

 

 

viewscnt
Afla mai multe despre
schema
ajutor
turism
targ
străinătate
minister
guvern