Decizie pregătită - CNA va controla YouTube și alte platforme video similare și va putea elimina sau bloca clipuri

Decizie pregătită - CNA va controla YouTube și alte platforme video similare și va putea elimina sau bloca clipuri
Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 30 apr 2020

Guvernul vrea să modifice Legea audiovizualului astfel încât serviciile de platformă de partajare a materialelor video, precum YouTube și altele similare, să intre sub supravegherea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), având nevoie de autorizare de funcționare de la acesta, iar instituția să poată decide îndepărtarea anumitor conținuturi de pe aceste platforme sau restricționarea accesului la acestea, relevă date analizate de Profit.ro.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

UPDATE ora 21.10 Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a precizat că proiectul redactat nu a intrat până la acest moment în ședință de guvern.

Două ventilatoare mobile performante au ajuns la medicii din linia întâi în urma donațiilor prin platforma „Donează pentru linia întâi” CITEȘTE ȘI Două ventilatoare mobile performante au ajuns la medicii din linia întâi în urma donațiilor prin platforma „Donează pentru linia întâi”

Proiectul de lege elaborat în acest sens urmărește transpunerea în legislația națională a Directivei UE nr. 1808/2018 cu privire la serviciile media audiovizuale, care a avut ca scop, printre altele, "nivelarea terenului de joc" al pieței de profil din punct de vedere al poverii reglementării, audiovizualul clasic considerându-se nedreptățit din acest punct de vedere în comparație cu noii jucători online, inclusiv din social media.

Proiect inovativ în contextul pandemiei: măști, mănuși, alcool sanitar și șervețele antibacteriene vândute prin intermediul unui vendomat, în condiții de igienă și la prețuri modice CITEȘTE ȘI Proiect inovativ în contextul pandemiei: măști, mănuși, alcool sanitar și șervețele antibacteriene vândute prin intermediul unui vendomat, în condiții de igienă și la prețuri modice

Termenul de "serviciu de platformă de partajare a materialelor video" este definit ca "serviciul al cărui scop principal ori o funcționalitate esențială, ale acestuia sau ale unei secțiuni disociabile, este furnizarea către publicul larg, prin rețele de comunicații electronice, de programe (...) și/sau de materiale video generate de utilizatori (...), în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială, și a căror organizare este stabilită de către furnizor, cu ajutorul mijloacelor automate sau al algoritmilor, în special prin afișare, marcare și secvenționare”.  

Consultațiile medicale la distanță, salvatoare în perioada stării de urgență, au nevoie de legislație pentru a continua și după 15 mai CITEȘTE ȘI Consultațiile medicale la distanță, salvatoare în perioada stării de urgență, au nevoie de legislație pentru a continua și după 15 mai

Potrivit documentului citat, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video au obligația să ia masuri corespunzătoare pentru a proteja: a) minorii de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care conțin pornografie sau violență nejustificată; b) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale care conțin incitări la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motiv precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală; c) publicul larg de programele, de materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale având un conținut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism, infracțiuni legate de pornografia infantilă sau infracțiuni de natură rasistă și xenofobă.

FOTO Ce este stilul business casual și cum îl obținem CITEȘTE ȘI FOTO Ce este stilul business casual și cum îl obținem

"În cazul în care conținutul unei platforme de partajare a materialelor video încălcă dispozițiile art. (...) și nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea și pentru a evita riscul unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale publicului, Consiliul poate solicita: a) furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze conținutul ilegal sau restricționarea accesului la aceasta sau afișarea explicită a unui avertisment către utilizatori în momentul accesării acestui conținut; b) furnizorilor de servicii de găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să restricționeze accesul la o platformă de partajare a materialelor video; c) operatorilor de registre să elimine numele de domeniu al platformei de partajare a materialelor video", stipulează proiectul de modificare a Legii audiovizualului.

MESAJUL Președintelui Băncii Transilvania pentru cei 32.000 de acționari: Traversăm cu încredere această perioadă. Curaj, România! CITEȘTE ȘI MESAJUL Președintelui Băncii Transilvania pentru cei 32.000 de acționari: Traversăm cu încredere această perioadă. Curaj, România!

CNA va putea solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video să îndepărteze sau restricționeze conținut numai în baza unei decizii motivate, iar decizia trebuie să fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permită furnizorului să ia o decizie avizată și cu toată diligența necesară în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a da curs notificării primite. Decizia va putea fi atacată la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Medicul Mircea Beuran, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită CITEȘTE ȘI Medicul Mircea Beuran, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

În expunerea de motive a draftului de modificare a Legii audiovizualului se arată că au apărut noi tipuri de conținut, cum ar fi videoclipurile sau conținutul generat de utilizatori, care au devenit tot mai importante și care au determinat apariția unor noi actori în piața serviciilor, inclusiv a furnizorilor de servicii video la cerere și de platforme de partajare a materialelor video, unii fiind în prezent deja consacrați, iar această convergență media necesită un cadru juridic actualizat pentru a reflecta evoluțiile de pe această piață în continuă expansiune și pentru a atinge un echilibru între accesul la serviciile de conținut online, protecția consumatorilor și competitivitate.

"Un segment important al pieței actuale este reprezentat de serviciile de platformă de partajare a materialelor video care oferă conținut audiovizual, care este accesat din ce în ce mai mult de către publicul larg, în special de către tânăra generație. În această categorie intră și serviciile oferite de mijloacele de comunicare socială, care au devenit un mediu important pentru schimbul de informații, divertisment și pentru educație, inclusiv prin asigurarea accesului la programe și la materiale video generate de utilizatori. Este necesar ca respectivelor servicii să le fie aplicabil cadrul legal specific domeniului audiovizual, deoarece concurează pentru același public și aceleași venituri ca serviciile media audiovizuale. În plus, acestea au, de asemenea, un impact considerabil prin faptul că facilitează posibilitatea utilizatorilor de a modela și influența opiniile altor utilizatori, inclusiv a minorilor. Prin urmare, pentru a-i proteja pe minori de conținutul dăunător și pe toți cetățenii de incitarea la ură, la violență și la terorism, serviciile respective ar trebui să fie reglementate și supuse unor reguli și restricții, astfel încât să fie asigurată apărarea obiectivelor de interes public general, precum și dreptul la libertatea de exprimare", argumentează Guvernul.

Proiectul reglementează unele aspecte cu privire la modul de stabilire a juridisdicției furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video, stabilind totodată și un mecanism de determinare a jurisdicției, în funcție de anumite elemente sau particularități ale furnizorului respectiv. În privința furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video se impun o serie de obligații și măsuri, cu privire la conținutul difuzat, astfel încât să fie respectate prevederile legale aplicabile, în general, serviciilor media audiovizuale.

Numărul contractelor de muncă încetate de la declararea stării de urgență se apropie de 271.000 CITEȘTE ȘI Numărul contractelor de muncă încetate de la declararea stării de urgență se apropie de 271.000

Astfel, în scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video aflați sub jurisdicția României, orice persoană care intenționează să furnizeze astfel de platforme va avea obligația să transmită CNA o notificare cu privire la această intenție, care trebuie să conțină informații precum denumirea, statutul juridic și sediul social, numele reprezentantului legal și structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot, precum și numele persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale și ale celor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială.

"Consiliul (CNA – n.r.) stabilește prin decizie procedura de notificare și actualizează pe pagina sa de internet formularul-tip al notificării, cuprinzând informațiile pe care orice persoană care intenționează să furnizeze platforme de partajare a materialelor video are obligația să le comunice pentru a beneficia de autorizația de funcționare. Aceste informații sunt grupate în următoarele categorii: a) date necesare identificării furnizorului și comunicării eficiente cu acesta; b) denumirea și tipul platformei de partajare a materialelor video; c) date de identificare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice utilizate pentru furnizarea platformei; d) adresa paginii de internet și/sau denumirea portalului de internet proprii platformei; e) zona geografică de acces a utilizatorilor la serviciile platformei; f) data estimativă a începerii activității, dar nu mai devreme de 10 zile de la data transmiterii notificării. Persoana care a realizat notificarea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) este autorizată să furnizeze platforma de partajare a materialelor video pe care a indicat-o în notificare, având drepturile și obligațiile corespunzătoare prevăzute în autorizația generală eliberată de Consiliu", se mai stipulează în proiectul de lege.

Consiliul va întocmi și păstra o listă actualizată a furnizorilor de platforme de partajare a materialelor video stabiliți sau considerați ca fiind stabiliți pe teritoriul României și va preciza criteriile care au stat la baza stabilirii jurisdicției, inclusiv orice actualizări ale acesteia. Totodată, Consiliul va informa Comisia Europeană, fără întârzieri nejustificate, cu privire la conflictele de jurisdicție privind furnizorii de platforme de partajare a materialelor video, care nu s-au putut rezolva printr-un acord valabil, ivite între România și un alt stat membru al Uniunii Europene.

viewscnt
Afla mai multe despre
cna youtube
cna social media
cna platforme partajare continut video
cenzura online
cna eliminat restrictionat continut video online
modificare legea audiovizualului