ANAF introduce sau actualizează mai multe formulare folosite de Antifraudă, printre care procesul verbal, invitația, somația și proces-verbal de prelevare probe

ANAF introduce sau actualizează mai multe formulare folosite de Antifraudă, printre care procesul verbal, invitația, somația și proces-verbal de prelevare probe
scris 17 mar 2021

ANAF va introduce sau va modifica mai multe formulare necesare în activitatea de control desfășurată de inspectorii direcției Antifraudă, potrivit unui proiect de ordin de președinte ANAF. Formularele vizate sunt "Proces-verbal", "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri", "Proces-verbal de sigilare/desigilare", "Proces-verbal de prelevare probe", "Invitație", "Somație" și "Notă explicativă". Mai multe dintre modificări, prezentate mai jos, vin în sprijinul contribuabililor, ca urmare a modificărilor legislative din ultima perioadă.

În timp ce două dintre cele trei proiecte prevăd înlocuirea funcției de "inspector Antifraudă" cu cea de "inspector" pe sigilii și în conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" folosit de inspectorii Antifraudă, al treilea proiect vizează actualizarea sau introducerea mai multor formulare ale DGAF.

Proiectul de ordin care aduce modificări de substanță este disponibil aici

Proiectul de ordin al președintelui ANAF

Formulare vizate

  1. Proces-verbal;
  2. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri;
  3. Proces-verbal de sigilare/desigilare;
  4. Proces-verbal de prelevare probe;
  5. Invitație;
  6. Somație;
  7. Notă explicativă.

Ce modificări aduce

Printre modificările aduse prin OUG 20/2020, pentru reorganizarea ANAF, se regăsește și desființarea funcției specifice de inspector antifraudă și reglementarea funcției generale de inspector. În acest sens, având în vedere că în cuprinsul actelor de control se regăsește sintagma ”inspector antifraudă”, se impune înlocuirea, în mod corespunzător, cu sintagma ”inspector”.

Învață de la traderi cu experiență prin Vestor CITEȘTE ȘI Învață de la traderi cu experiență prin Vestor

Totodată, în scopul asigurării conformității cu normele de protecție a datelor cu caracter personal, la nivelul Antifraudă, au fost analizate formularele utilizate în activitatea de control a inspectorilor, împreună cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul ANAF.

În acest sens, după analiza întreprinsă, s-a luat decizia eliminării, din cuprinsul actelor de control, a anumitor date cu caracter personal, dintre care exemplificăm codul numeric personal (cu excepția procesului-verbal) și adresa de domiciliu a reprezentantului contribuabilului.

Dacă în desfășurarea activității specifice se constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, inspectorii au obligația să sesizeze organele de urmărire penală.

Din practica controalelor a rezultat că, în nenumărate situații, contribuabilul nu dă curs solicitării inspectorilor de a prezenta documente în vederea efectuării/continuării verificărilor, solicitare formulată prin intermediul formularului ”Invitație”, cu consecința elaborării de acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Potrivit textului de lege invocat anterior ”Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație.”

Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice CITEȘTE ȘI Soluția Vodafone Smart Protect contribuie la securitatea afacerilor în lumea digitală, asigurând protecția dispozitivelor fixe și mobile împotriva amenințărilor cibernetice

La nivelul Antifraudă există soluții de clasare comunicate de organul de urmărire penală motivate de faptul că nu s-a uzitat și comunicat contribuabililor în cauză documentul intitulat ”Somație”, nefiind astfel întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru acest considerent.

Introducerea documentului ”Somație” asigură o practică unitară la nivelul organelor de control fiscal, documentul fiind reglementat și prin ordinul președintelui ANAF nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală.

Totodată, ca urmare a recomandării Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor au fost modificate instrucțiunile de completare a documentelor „Invitație” și ”Somație”, în sensul inserării, în cuprinsul instrucțiunilor de completare și utilizare, a precizărilor art. 6 alin. (3) din Codul de procedură fiscală:

"Ori de câte ori organul fiscal trebuie să stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de către contribuabil/plătitor, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului/plătitorului să își exercite dreptul sau să își îndeplinească obligația. Termenul poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului fiscal".

De asemenea, inspectorii, ca urmare a controalelor efectuate, au dreptul de a preleva probe, eșantioane, mmostre și alte asemenea specimene și să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control.

INTERVIU Codrin Matei, despre premium în business CITEȘTE ȘI INTERVIU Codrin Matei, despre premium în business

În acest context, în vederea clarificării formularisticii necesare pentru realizarea activității de prelevare a probelor de marcaje și eșantioane de bunuri/produse ambalate se impune introducerea actului/ documentului de control denumit ”Proces-verbal de prelevare probe”. Acest document de control este necesar pentru a releva mai clar caracterul secvențial al controlului prin prezentarea în mod distinct a activității de prelevare a probelor de marcaje și eșantioane de bunuri/produse ambalate, ca etapă a controlului antifraudă.

Prin Legea nr. 295/20201, Codul de procedură fiscală a suferit modificări legislative, printre acestea regăsindu-se și cele prevăzute la art. 1371 ”Rezultatele controlului antifraudă” după cum
urmează:

”ART. 137^1 Rezultatele controlului antifraudă

(1) La finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie proces-verbal de control/act de control, în condițiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se comunică
contribuabilului/plătitorului.

(2) Procesul-verbal/actul de control prevăzut la alin. (1) constituie mijloc de probă în sensul prevederilor art. 55, inclusiv în situația în care în conținutul său sunt prezentate consecințele fiscale
ale neregulilor constatate.

(3) Contribuabilul/Plătitorul își poate exprima punctul de vedere față de constatările menționate în procesul-verbal/actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare”.

Noutatea constă în posibilitatea ca un contribuabil/plătitor să își exprime punctul de vedere față de constatările menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat la finalizarea controlului, în termen de 5 zile de la comunicare acestuia.

viewscnt
Afla mai multe despre
antifrauda
anaf
formulare
inspector
inspector antifrauda
dgaf
proces verbal