ANAF: Obligațiile celor care închiriază în scop turistic camere din locuințe proprietate personală

ANAF: Obligațiile celor care închiriază în scop turistic camere din locuințe proprietate personală
scris 15 iun 2017

Proprietarii care închiriază în scop turistic camere situate în locuințe proprietate personală trebuie să informeze Fiscul asupra veniturilor, prin Declarația 220, și să achite pentru acestea impozit, dar și contribuții. Obligațiile acestea revin persoanelor cu  o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică. Operațiunea reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum24 de ore și maximum 30 de zile, într-un an calendaristic, oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Natura veniturilor supuse impozitului pe venit

Veniturile obținute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor, potrivit ANAF.

Acest mod de impozitare nu se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare certificată de Ministerul Turismului.

Modalitatea de impunere a veniturilor obținute din închirierea camerelor în scop turistic

Veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală pot fi impozitate pe baza normei anuale de venit sau, opțional, în sistem real.

Norma de venit pentru anul 2017 corespunzătoare unei camere închiriate în scop turistic de către proprietari în locuințele personale pentru localitățile din județul Vâlcea, este de 15.000 lei.

Normele anuale de venit pentru categoriile de localități menționate mai sus, pot fi ajustate cu coeficienții de corecție, corespunzător criteriilor prevăzute de articolul 2 din Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 22/28/2012, astfel:

 • pentru locuințele situate în mediul rural, cu 10%;
 • pentru camerele de locuit situate în construcții din lemn, cu 10%;
 • camerele care nu sunt dotate cu instalație de apă, canalizare și de încălzire proprii sau comune, cu 20%;
 • pentru camerele care nu sunt dotate cu instalații sanitare proprii, cu 20%;
 • pentru camere care au suprafața mai mică de 10 mp, cu 5%;
 • pentru camere care au mai mult de două locuri de cazare, cu 5%.
DOCUMENT ANAF explică hotelurilor, restaurantelor și barurilor regulile impozitului specific CITEȘTE ȘI DOCUMENT ANAF explică hotelurilor, restaurantelor și barurilor regulile impozitului specific

Important!

Coeficienții de corecție stabiliți potrivit criteriilor de mai sus nu pot să diminueze cu mai mult de 30% normele anuale de venit stabilite conform Ordinului comun nr. 22/2012 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și nr. 28/2012 al Ministerului Finanțelor Publice.

Norma de venit și coeficienții de corecție sunt publicate în cursul trimestrului IV și pot fi vizualizate pe siteul ANAF: www.anaf.ro/ Asistenta Contribuabili/ Persoane fizice/ Norme de venit/ Norme turistice pe anul 2017.

Obligații declarative

Contribuabilii au obligația să depună la organul fiscal, pentru anul în curs, până la data de 31 ianuarie inclusiv, formularul 220 “Declarația privind venitul estimat/norma de venit”, însoțit de fișa capacității de cazare.

În cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri după data de 31 ianuarie, inclusiv, au obligația completării și depunerii declarației privind venitul estimat/norma de venit, pentru anul fiscal în curs, însoțită de fișa capacității de cazare, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Obligații de plată:

 • impozit pe venit în cotă de 16%, impozit final;
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5%.

În urma depunerii formularului 220, impozitul pe venit și plățile anticipate de CASS se stabilesc și se comunică contribuabililor de organul fiscal prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv 5,5% asupra normei anuale de venit, ajustată cu coeficienții de corecție, după caz.

Plata impozitului si CASS se efectuează în cursul anului, în două rate egale, astfel:

 • 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv;
 • 50% din impozit până la data 25 noiembrie inclusiv.

La sfârșitului anului, contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal, ținând cont și de celelalte venituri asupra cărora se datorează contribuția de sănătate, iar baza de calcul anuală la care se aplică cota de 5,5% nu poate fi mai mică decât 12 ori salariul minim brut pe țară și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmultită cu 12 luni.

Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat și CASS se stabilesc de către organul fiscal prin decizie de impunere anuală și se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Important!

Contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligația completării Registrului de evidență fiscală și conducerii evidenței contabile.

Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului CITEȘTE ȘI Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului

Determinarea venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Contribuabilii au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit articolului 68 din Codul fiscal.

Exercitarea opțiunii se face prin completarea și depunerea declarației privind venitul estimat/norma de venit - formular 220 pentru anul în curs până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru fiecare an fiscal sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri după data de 31 ianuarie inclusiv.

Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, contribuabilii trebuie să depună formularul 200 - “Declarație privind venitul realizat” , în care se declară venitul net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor articolului 68.

Obligații de plată:

 • impozit pe venit în cotă de 16%, impozit final;
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5%.

Plata impozitului și CASS se efectuează în cursul anului, în două rate egale, astfel:

 • 50% din impozit, până la data de 25 iulie inclusiv;
 • 50% din impozit, până la data 25 noiembrie inclusiv.

Plățile anticipate de impozit și CASS se stabilesc pe baza formularului 220 și se comunică contribuabililor de organul fiscal prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv 5,5% asupra venitului net anual estimat din declarația privind venitul estimat/norma de venit.

Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării și CASS, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat.

După depunerea formularului 200, organul fiscal calculează impozitul anual datorat și CASS prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual, respectiv 5,5% asupra diferenței pozitive dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Ai datorii la Fisc? ANAF explică cum poți beneficia de eșalonare la plată și scăpa de executare și penalități CITEȘTE ȘI Ai datorii la Fisc? ANAF explică cum poți beneficia de eșalonare la plată și scăpa de executare și penalități

Diferențele de impozit și CASS rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

La sfârșitul anului, contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal, ținând cont și de celelalte venituri asupra cărora se datorează contribuția de sănătate, iar baza de calcul anuală la care se aplică cota de 5,5% nu poate fi mai mică decât 12 ori salariul minim brut pe țară și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmultită cu 12 luni.

Important!

Contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sistem real au obligația completării Registrului de evidență fiscală și conducerii evidenței contabile potrivit articolului 68 din Codul fiscal.

Formularele 200, 220 și Fișa capacității de cazare pot fi descărcate de pe site-ul anaf.ro/Asistență contribuabili/Formulare fiscale și ghid de completare.

Organul fiscal competent pentru administrarea veniturilor din închirirerea camerelor situate în locuințe proprietate personală

 • organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu;
 • organul fiscal în raza căruia se află situat imobilul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România.
viewscnt
Afla mai multe despre
turism
inchiriere
declaratia 220
anaf
fisc