ANAF - priorități pentru următoarea perioadă: număr mai mic de declarații și depunere mai rară pentru firme, Declarația Unică mai simplă, depunere electronică la toate declarațiile și asistență din inițiativa ANAF

ANAF - priorități pentru următoarea perioadă: număr mai mic de declarații și depunere mai rară pentru firme, Declarația Unică mai simplă, depunere electronică la toate declarațiile și asistență din inițiativa ANAF
scris 17 dec 2019

ANAF va avea printre prioritățile pentru anii următori o serie de acțiuni, printre care reducerea numărului de formulare și declarații, precum și reducerea frecvenței de depunere la firme, simplificarea Declarației Unice pentru persoane fizice, depunerea electronică a tuturor declarațiilor fiscale, acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control, acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori, aplicarea graduală, în funcție de comportamentul firmei, a instrumentelor de notificare, mediere, control inopinat și inspecție fiscală.

Profit.ro a selectat o parte dintre acțiunile prioritare ale ANAF pentru anul următor, dar care sunt trecute de Fisc ca acțiuni prioritare și pentru perioada 2021-2023.

Creșterea conformării voluntare

Stimularea conformării voluntare la declarare și la plată

 • simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru sustinerea conformării voluntare la declararea obligațiilor fiscale, prin:
  • reducerea numărului de formulare și declarații,
  • reducerea frecvenței de depunere la persoane juridice,
  • simplificarea Declarației Unice pentru persoane fizice,
  • depunerea electronică a tuturor declarațiilor fiscale,
  • evaluarea calității serviciilor fiscale din perspectiva contribuabililor pe baza chestionarului de evaluare,
  • acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF;
 • crearea condițiilor tehnice și procedurale pentru plata obligațiilor fiscale prin instrumentele bancare;
 • acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;
 • mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe.
Orban: Achiziția sistemului care va permite noilor case de marcat să comunice online cu ANAF va fi gata în mai-iunie. Dacă nu sunt contestații CITEȘTE ȘI Orban: Achiziția sistemului care va permite noilor case de marcat să comunice online cu ANAF va fi gata în mai-iunie. Dacă nu sunt contestații

Creșterea conformării voluntare prin prevenirea erodării bazei impozabile

 • promovarea posibilităților de emitere a acordurilor de preț în avans unilaterale/bilaterale/multilaterale;
 • promovarea posibilităților de inițiere a procedurii amiabile în cazul tranzactiilor ajustate urmare actelor fiscale emise de autoritati fiscale din alte jurisdicții.

Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale

Armonizarea riscurilor identificate la nivelul activității de administrare fiscală, al activității de inspecție fiscală, al activității vamale, respectiv al activității antifraudei fiscale cu scopul creării unui profil unic de risc al contribuabilului, care va sta la baza direcțiilor de acțiune ale fiecărei structuri din cadrul ANAF;

Aplicarea graduală, în funcție de comportamentul contribuabililor, a unor măsuri specifice de către organele fiscale:

 • notificarea contribuabililor cu privire la posibilele iregularități care ar putea conduce la stabilirea de diferențe de impozite și taxe,
 • mediere,
 • controlul inopinat,
 • inspecție fiscală parțială,
 • inspecție fiscală generală.
ANAF: 16 decembrie, termen limită pentru depunerea documentației în vederea acordării unor facilități fiscale CITEȘTE ȘI ANAF: 16 decembrie, termen limită pentru depunerea documentației în vederea acordării unor facilități fiscale

Definirea guvernanței implementării modelului european de management al riscurilor de neconformare

 • introducerea programului de testare aleatorie a conformării fiscale (prin controale fiscale);

Organizarea controlului antifraudă, în conformitate cu modelul european de management al riscurilor la neconformare

 • integrarea și îmbunătățirea analizei de risc în domeniul fraudei fiscale;
 • reducerea nivelului și frecvenței sancțiunilor aplicate pentru fapte cu pericol social redus;
 • îmbunătățirea colaborării cu Ministerul Public în vederea dezvoltării capacității de investigare și trimitere în judecată, dezideratul fiind ca ANAF să contribuie semnificativ în ariile legate de evaziune și fraudă fiscală/vamală. 

Combaterea fraudelor vamale

 • activități de supraveghere și control vamal în domeniul combaterii traficului ilicit;
 • dezvoltarea structurilor de echipe mobile si echipelor canine și implementarea unui management operațional mai eficient;
 • reoperaționalizarea și utilizarea la întreaga capacitate a echipamentelor de control nedistructiv;
 • eficientizarea cooperării cu alte autorități de aplicare a legii din România (IGPR, IGPF, DIICOT), inclusiv efectuarea de acțiuni de control în comun la frontiera externă UE sau în trafic;
 • operaționalizarea unității centrale de coordonare – Convenția Napoli II;
 • implementarea sistemului Track&Trace - trasabilitatea produselor din tutun;
 • implementarea criteriilor de risc financiare comune.
Șeful Bundesbank: Politica bugetului echilibrat nu trebuie să fie un fetiș în Germania CITEȘTE ȘI Șeful Bundesbank: Politica bugetului echilibrat nu trebuie să fie un fetiș în Germania

Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural necesar diminuării subdeclarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor

 • dezvoltarea unui program de pregătire modular pentru inspecția fiscală;
 • dezvoltarea, împreună cu MFP, a unui sistem de soluții individuale anticipate, pentru domenii fiscale complexe;
 • dezvoltarea și realizarea programului de conformare, prin efectuarea de verificări ale situației fiscale personale asupra veniturilor persoanelor fizice selectate pe baza analizei de risc, atât din grupul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM) cât și din grupul persoanelor fizice cu risc fiscal (PFRF).

Inițierea inspecțiilor fiscale în concordanță cu planul BEPS (Base Erosion Profit Shifting) și directiva ATAD - reglementări Europene și internaționale privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;

Identificarea la nivel național a persoanelor afiliate, inventarierea tranzacțiilor susceptibile a fi verificate în domeniul prețurilor de transfer și notificarea acestor contribuabili în scopul corectării/rectificării declarațiilor fiscale. Intensificarea verificărilor în acest domeniu, monitorizarea și evaluarea rezultatelor activității de inspecție fiscală;

Îmbunătățirea relației cu contribuabilii

Asigurarea unui dialog eficient cu contribuabilii prin intermediul Consiliului Consultativ al ANAF, un grup de lucru constituit la nivelul ANAF, având rolul de a sprijini procesul decizional și operațional al conducerii instituției și de a asigura un dialog eficient cu contribuabilii.

Suprataxa de 2% din energie și gaze poate fi menținută, prin \ CITEȘTE ȘI Suprataxa de 2% din energie și gaze poate fi menținută, prin "transferul" din legislația primară în normele ANRE

Creșterea calității serviciilor destinate contribuabililor

 • implementarea/extinderea unor noi servicii pentru contribuabili (seminare web - webinar, serviciul programări on-line);
 • dezvoltarea etapizată a call-center-ului;
 • implementarea la nivel național a sistemului de gestionare a cozilor și a conceptului de ghișeu unic;
 • îmbunătățirea activității de soluționare în termen legal a deconturilor TVA negative cu opțiune de rambursare;
 • elaborarea unei noi proceduri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA, cu opțiune de rambursare (DNOR), care să asigure reducerea semnificativă a DNOR-urilor ce se soluționează cu control anticipat.

Reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor o diminuarea costurilor de conformare prin diminuarea complexității cadrului administrativ și încurajarea declarării electronice;

 • dezvoltarea funcționalităților Spațiului Privat Virtual și mediatizarea serviciului;
 • dezvoltarea serviciului Patrimven;
 • accelerarea procesului de informatizare a relației dintre ANAF și contribuabil.
Guvernul a semnat majorarea salariului minim CITEȘTE ȘI Guvernul a semnat majorarea salariului minim

Strategia de informatizare prevede 14 proiecte prioritare, astfel:

 • Migrarea SACF (Sistemul de administrare a creanțelor fiscale – persoane juridice) pe baza centrală;
 • Unificarea SACF cu GOTICA;
 • Transferul electronic al informațiilor din PHEONIX în DECIMP-SACF;
 • Implementarea „Sistemului informatic NOES”(Nivelul Operativ al Executării Silite);
 • Realizarea sistemului informatic pentru poprirea conturilor bancare prin mijloace electronice;
 • Simplificarea fișei analitice pe plătitor;
 • Dezvoltarea platformei prin care se gestionează Spațiul Privat Virtual – SPV, precum și a capacității de suplimentare a accesului, pentru creșterea numărului de informații/documente aferente;
 • Implementarea obligativității de înrolare în PATRIMVEN a autorităților, instituțiilor publice și de interes public care utilizează informații deținute de către ANAF în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor specifice acestora;
 • Rescrierea aplicației „TRAFIC CONTROL”, necesară în vederea monitorizării în timp real a transporturilor privind achizițiile și livrările intracomunitare de bunuri, precum și de tranzit;
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de analiză de risc;
 • Dezvoltarea „Sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale”, necesar în vederea conectării aparatelor de marcat electronice fiscale pentru transmiterea de date;
 • „Servicii de dezvoltare software pentru extinderea funcționalitãților sistemului informatic – AEOI (Automatic Exchange of Information)”;
 • Introducerea unei aplicații informatice pentru implementarea Fișierului Standard de Audit;
 • Dezvoltarea sistemelui informatic OSS (One Stop Shop).
Aviz tacit: părinții primesc 150 euro să angajeze bonă, bunicii primesc indemnizație să crească nepoți CITEȘTE ȘI Aviz tacit: părinții primesc 150 euro să angajeze bonă, bunicii primesc indemnizație să crească nepoți

Creșterea eficienței colectării

Reducerea arieratelor fiscale 

 • elaborarea strategiei privind recuperarea arieratelor.

Maximizarea implicării ANAF în stabilirea cadrului legal în vederea eficientizării activității de administrare

Transformarea executării silite în proces investigativ.

Modernizarea agenției

Restructurarea ANAF astfel încât această instituție să să devină eficientă în combaterea evaziunii fiscale și să promoveze principiul conformării voluntare în relatia cu contribuabilii:

 • evaluarea și revizuirea modului de funcționare a ANAF pe principiile eficienței și eficacității;
 • reformarea managementului și a sistemului de evaluare a performanței în contextul alocării juste a resurselor de către ANAF către organele fiscale subordonate;
 • înființarea la nivelul aparatului propriu al ANAF a Direcției generale de analiză de risc. 

Îmbunătățirea guvernanței agenției și întărirea cooperării internaționale

 • întărirea cooperării cu autoritățile fiscale din celelalte state membre ale UE, cu Comisia Europeană și cu alte instituții internaționale implicate în prevenirea și reducerea evaziunii fiscale, prin consolidarea bazei de venituri și eliminarea transferului de profituri în jurisdicțiile fiscale care încurajează astfel de practici;
 • reducerea costului colectării;
 • promovarea acțiunilor necesare întăririi cooperării internaționale și a schimbului de informații cu alte state/structuri;
 • întărirea acțiunilor necesare creșterii integrității personalului ANAF;
 • derularea corespunzătoare a activităților necesare susținerii operaționale a Agenției.

Extinderea și îmbunătățirea tehnicilor de control electronic și implementarea "standard audit file for tax" (SAF-T). Implementarea SAF-T în sistem pilot la marii contribuabili. Îmbunătățirea managementului resurselor umane ale agenției

 • implementarea unui nou sistem de pregătire profesională a salariaților ANAF pentru asigurarea posibilității relocării resursei umane către domenii de activitate deficitare;
 • introducerea și menținerea unui sistem eficient de planificare a forței de muncă necesară asigurării alocării optimului de angajați;
 • consolidarea politicilor și practicilor de formare și dezvoltare pentru a-i ajuta pe angajați să își dezvolte cunoștințele, abilitățile și competențele;
 • elaborarea și implementarea de programe de formare de leadership. 
ULTIMA ORĂ Indemnizația pentru creșterea copilului nu va mai fi plafonată la 8.500 lei CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Indemnizația pentru creșterea copilului nu va mai fi plafonată la 8.500 lei

Modernizarea birourilor vamale

 • modernizarea infrastructurii birourilor vamale de frontieră cu specific rutier;
 • dotarea cu echipamente moderne de control vamal și achiziționarea de scanner-e Xray și scanner-e portabile pentru control nedistructiv, camere video de supraveghere a traficului, tablete pentru controalele vamale în fluxul de călători;
 • înlocuirea echipamentelor IT;
 • dezvoltarea sistemelor IT în conformitate cu Strategia Comisiei Europene de implementare a Codului Vamal Unional (CVU), la termenele stabilite prin Decizia Comisiei nr. 578/2016, de stabilire a programului de lucru cu privire la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în CVU, conform obligațiilor asumate în calitate de Stat Membru.
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
prioritati
declaratii fiscale
formulare
asistenta fiscala