ANAF schimbă criteriile pentru lista marilor contribuabili

ANAF schimbă criteriile pentru lista marilor contribuabili
scris 7 oct 2021

ANAF va actualiza lista marilor contribuabili, administrați fiscal de o structură specială a Fiscului, Direcția Generală a Marilor Contribuabili (DGAMC). Din listă vor fi excluse unele categorii de contribuabili, de exemplu cei declarați inactivi. De asemenea, sunt modificate și criteriile de selecție a companiilor care vor fi administrate de DGAMC.

Lista actuală a marilor contribuabili a fost actualizată cu începutul anului 2017 și este disponibilă AICI.

Ce pregătește ANAF

În vederea creșterii eficienței activității de administrare a contribuabililor, a îmbunătățirii colectării veniturilor bugetare, cât și pentru întărirea relației de parteneriat cu contribuabilii a fost necesară reorganizarea activității de administrare a contribuabililor. Una din acțiunile de aducere la îndeplinire a măsurii de îmbunătățire a colectării o constituie administrarea și monitorizarea distinctă a unor categorii de contribuabili, definite pe baza unor criterii de selecție, respectiv contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, potrivit Fiscului.

În prezent, contribuabilii mari sunt administrați de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.

e-Factură a fost aprobată de Guvern - OUG reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice CITEȘTE ȘI e-Factură a fost aprobată de Guvern - OUG reglementează structura facturii electronice și modalitatea de utilizare a sistemului de către firme și instituții publice

Toate analizele realizate prezintă contribuabilii mari ca fiind eșantionul agenților economici cu cea mai mare importanță fiscală, aceștia fiind selectați astfel încât ponderea acestora în totalul veniturilor bugetare preconizate a se încasa la nivelul bugetelor administrate de ANAF să se situeze la cca. 50%.

În urma analizării criteriilor de selecție prevăzute de Ordinul președintelui ANAF nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, a rezultat necesitatea revizuirii acestora ținând cont de obiectivul urmărit pentru o bună gestionare a acelor contribuabili care au o bună capacitate financiară și care pot aduce venituri semnificative la bugetul general consolidat.

Astfel, au fost menținute criteriile de selecție a contribuabililor mari, respectiv criteriile specifice, criteriul de baza și criteriul de continuitate.

De asemenea, la selecția contribuabililor mari s-a avut în vedere realitatea economico-financiară existentă în prezent, precum și reducerea transferului de competență a contribuabililor între organele fiscale centrale, pentru a respecta restricțiile impuse de pandemia Covid 19.

Astfel, prin proiectul de ordin privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili se propune, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili în totalul veniturilor bugetare încasate:

  • excluderea din rândul contribuabililor eligibili a contribuabililor:
    • pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă;
    • declarați insolvabili potrivit art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
    • declarați inactivi conform prevederilor art.92 din Codul de procedură fiscală, sau care și-au suspendat activitatea la Registrul Comerțului.
  • eliminarea a două criterii de selecție, respectiv criteriul de reprezentare fiscală și a criteriul participării directe;
  • redefinirea regulilor specifice de selecție, în sensul menținerii în categoria marilor contribuabili a celor pentru care s-a deschis procedura insolvenței ori au fost declarați inactivi in anul în care s-a efectuat selecția.
Modificări la Codul Muncii - Noi sancțiuni pentru munca subdeclarată și nedeclarată. Mai multe zile libere. Angajatorii care întârzie cu mai mult de o lună plata salariilor vor fi amendați CITEȘTE ȘI Modificări la Codul Muncii - Noi sancțiuni pentru munca subdeclarată și nedeclarată. Mai multe zile libere. Angajatorii care întârzie cu mai mult de o lună plata salariilor vor fi amendați

În acest sens se propune menținerea contribuabililor mari administrați în prezent de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepția celor care:

a) au fost declarați insolvabili potrivit art. 265 din Codul de procedură fiscală, până la data intrării în vigoare a ordinului;
b) s-au aflat în procedura insolvenței deschisă prin sentință definitivă pronunțată până la data de 31 decembrie 2020;
c) au fost declarați în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, până la data de 31 decembrie 2020;
d) au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală, până la data de 31 decembrie 2020;
e) au fost selectați anterior intrării în vigoare a ordinului, conform criteriului de reprezentare fiscală și al participării directe.

Această reglementare a avut în vedere considerentul menținerii stabilității în administrarea aceluiași organ fiscal central a acelor contribuabili ale căror rezultate financiare au fost grevate temporar de situația generală economică impusă de pandemia Covid 19 și pentru care, într-un interval mediu de timp, se poate previziona o relansare a activității economice.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
dgamc
mari contribuabili
lista marilor contribuabili