Bugetul statului a înregistrat în primele opt luni un deficit de 39,36 miliarde lei, 3,35% din PIB. Estimarea pentru tot anul este de 83,8 miliarde de lei

Bugetul statului a înregistrat în primele opt luni un deficit de 39,36 miliarde lei, 3,35% din PIB. Estimarea pentru tot anul este de 83,8 miliarde de lei
scris 27 sep 2021

Bugetul statului a înregistrat în primele opt luni un deficit de de 39,36 miliarde lei (3,35% din PIB), sumă cu care cheltuielile Guvernului au depășit veniturile și care trebuie împrumutată. În primele opt luni ale anului trecut, cu un impact economic mai sever al restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei, deficitul bugetar a fost de e 54,77 miliarde lei (5,19% din PIB).

Evoluția pozitivă a fost determinată de creșterea veniturilor bugetare cu 1,42 puncte procentuale din PIB (an/an), influențată în principal de avansul încasărilor din TVA și fonduri europene, precum și de reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,42 puncte procentuale din PIB (an/an), ca urmare a diminuării ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB, transmite Ministerul Finanțelor.

Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit CITEȘTE ȘI Back to School 2021: ce au făcut școlile diferit

Totodată, în perioada ianuarie-august 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,08 miliarde de lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 miliarde de lei (15,85 miliarde de lei, respectiv 1,3% din PIB).

Guvernul a adoptat, la începutul acestei luni, prima rectificare bugetară din 2021, care prevede majorarea deficitului bugetar, în termeni cash, cu 3,27 miliarde de lei, de la 80 de miliarde de lei cât a fost stabilit ca țintă la începutul anului. Ca procentaj din PIB, deficitul ar urma să scadă de la 7,16% din PIB (circa 80 de miliarde de lei calculat la începutul anului) la 7,13% din PIB (83,8 miliarde de lei), în contextul în care prognozele de creștere economică au fost îmbunătățite.

Veniturile bugetului

Veniturile au însumat 240,81 miliarde lei în primele opt luni ale anului 2021, cu 19,6% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Acest avans a fost influențat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA, contribuții de asigurări și fonduri europene.

Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus CITEȘTE ȘI Un nou studiu IRES identifică factorii-cheie pentru trecerea consumatorilor români de la fumat la produse cu risc redus

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 18,78 miliarde lei în perioada ian-aug 2021, consemnând o creștere de 15,7% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,7%), impozitul pe dividende (+31,4%), respectiv Declarația unică (+20,8%).

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1%, înregistrând o dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 83,78 miliarde lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 13,7% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât și de recuperarea parțială a contribuțiilor amânate la plată în anul anterior.

Era predictibil falimentul City Insurance? CITEȘTE ȘI Era predictibil falimentul City Insurance?

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 miliarde lei în ian-aug 2021, în creștere cu 26,6% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă - încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 29,9% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 49,60 miliarde lei în primele opt luni ale anului curent, în creștere cu 41,2% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 16,54 miliarde lei în perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ian-aug 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată de baza redusă aferentă anului trecut - când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parțială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 22,5 miliarde lei în ian-aug 2021, în creștere cu 16,6% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 19,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice - determinată în principal de normalizarea consumului de carburanți față de perioada de referință, respectiv un avans de 11,3% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susținut și de majorarea accizei la țigarete.

Veniturile nefiscale au însumat 18,55 miliarde lei în ian-aug 2021, înregistrând o creștere de 1,5% (an/an), susținută și de dinamica veniturilor din dividende (+5,4% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 17,41 miliarde lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 30,8% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Întârzierile ANAF la rambursarea TVA au ajuns la un minim istoric CITEȘTE ȘI Întârzierile ANAF la rambursarea TVA au ajuns la un minim istoric

Cheltuielile bugetului

Cheltuielile în sumă de 280,16 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Pe primele opt luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,08 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 miliarde lei.

Cheltuielile de personal au însumat 73,95 miliarde lei, în creștere cu 2,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6,3% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,73 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implicați în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 de aproximativ 1.763,41 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 37,38 miliarde lei, în creștere cu 8,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 27,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 4,84 miliarde lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 99,5 miliarde lei în creștere cu 9,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

ANAF - anunț pentru profesori la început de an școlar: Aveți obligații fiscale pentru veniturile din meditații. Campania, ignorată de profesori CITEȘTE ȘI ANAF - anunț pentru profesori la început de an școlar: Aveți obligații fiscale pentru veniturile din meditații. Campania, ignorată de profesori

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii august, s-au plătit pe măsuri active 1.580,35 milioane lei, respectiv 606,8 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 190,71 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 353,38 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 54,51 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 374,95 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii august plățile au fost de 2.761,23 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile  au fost de 4,25 miliarde lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli  au fost de 4,85 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 19,16 miliarde lei, cu 38,1% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 30,19 miliarde lei, în creștere cu 25,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 24,11 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 54,27% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele opt luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 187,12 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor